מעורבות בקהילה

המרכז האקדמי מטפח בקרב הסטודנטים מודעות ציבורית וערנות לנושאים אקטואליים ורלוונטיים, במטרה ליצור דיאלוג מתמיד בין תלמידיו ומוריו לבין חיי התרבות והחברה בארץ ובעולם.

 

במסגרת תוכניות הלימודים, במחלקות השונות, משולבים פרויקטים רבים בעלי אוריינטציה חברתית שעניינם איכות הסביבה, גמילה מאלכוהול, מלחמה בסמים ובאיידס, אלימות בבתי ספר ועוד.
כמו כן משולבים בתכניות הלימודים פרויקטים למען מוסדות שונים (בתי חולים, מוסדות לחינוך מיוחד, מוסדות תרבות עיוניים, בסיסי צה"ל וכו'), עיצוב כרזות וקטלוגים, השתתפות בתערוכות, בפסטיבלים ובקונגרסים.
המרכז האקדמי מעניק חשיבות מיוחדת לפעילות בינלאומית של מוריו ובוגריו ומעודד יוזמות בכיוון של שיתוף פעולה בינלאומי.