התכנית ללימודי חינוך

ראש התכנית: טל תמיר

בלימודי החינוך במרכז האקדמי מתקיים שילוב הדוק בין ההתמחות העיצובית לבין ההתמחות בחינוך ובהוראה והוא חלק מייחודו של המקום. תעודת ההוראה מעניקה לבוגרים אפשרות תעסוקה נוספת בעתיד, ויכולת להשפיע על החברה המשתנה ועל דור המעצבים הבא. תכנית הלימודים המכשירה מעצב-אמן-מורה, מקנה ידע בתחומי מדעי החברה והרוח, שיטות מחקר וכישורי הנחייה והוראה מפי צוות מרצים מיומן מתחומי החברה, האמנות והיצירה.
 

למה חינוך?

לימודי החינוך במרכז האקדמי מתקיימים במקביל ללימודי ההתמחויות, ומטרתם להעשיר את לימודי התואר בתחום מדעי החברה והרוח, להקנות מיומנויות מחקר, ולהכשיר מורים לבתי-הספר העל-יסודיים בתחומי העיצוב, הצילום, הקולנוע, הארכיטקטורה והניהול העסקי.
השילוב בין המקצועיות של הסטודנטים בתחומי ההתמחות לבין הפן החינוכי והחברתי ששזור במהלך ארבע השנים, הופך את המרכז האקדמי למקום ייחודי, ומעבר לכך, מעניק לבוגר את האפשרות לשלב באופן פורה ומעניין את עיסוקו כאמן וכמעצב עם הוראת מקצועות העיצוב והאמנות בבתי ספר ובמוסדות להשכלה הגבוהה.

מטרות התכנית

במציאות העכשווית, בה ביה"ס אינו עוד מקור הידע העיקרי של התלמיד, נדרשת הגדרה חדשה למושגים כגון: חינוך, הוראה ומקומו של בית-הספר במציאות המשתנה.
בוגר המכללה - מעצב שהוא מורה – יוכל להקנות לתלמידיו ערכים תרבותיים ותקשורתיים, מעורבות בקהילה ופיתוח אחריות חברתית ואתית. כמו כן, יוכל לתרום למסגרת החינוכית אמצעי הוראה מגוונים ומעודכנים בתחום המולטימדיה והתקשורת החזותית תוך הדגשת הפן האסתטי. בוגר המכללה יוכל להנחיל למערכת החינוך הרגלי למידה בסביבה דיגיטלית, תוך שימוש במיומנויות המאה ה-21, בטכנולוגיות תקשוב אינטראקטיביות ובדרכי הוראה אלטרנטיביות.

תוכנית הלימודים:

לימודי החינוך הינם בהיקף מצומצם וממוקד המתמקד בליבה החיונית בלבד:

מדעי החברה הכוללים פסיכולוגיה, פילוסופיה וסוציולוגיה ; שיטות מחקר המאפשרות לסטודנט לחקור את העשייה המקצועית שלו
ולימודי פדגוגיה והתנסות בהוראה שמקנים מיומנויות בתחום ההנחיה וההדרכה ומחזקים את הכישורים "לעמוד מול קהל".

בשנה הרביעית ללימודיהם כותבים הסטודנטים סמינריון בחינוך בנושאים שמשלבים תרבות, חברה ותקשורת.   
הסטודנטים מתנסים בהוראה בבתי ספר לאמנויות, משלבים התנדבות במקומות רבים בעיר, וחלקם מנחים אוכלוסיות מוחלשות ובעלות צרכים מיוחדים בקהילה. במסגרות אלה נחשפים הסטודנטים לאמנות ככלי טיפולי, ואף מתנסים בהוראה בהקשרים טיפוליים.


*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשע"ז 2016 - 2017