מלגות והלוואות

מלגות מטעם המכללה מוענקות לסטודנטים הנזקקים לסיוע כלכלי עפ"י קריטריונים קבועים:

  • המצב הכלכלי של הסטודנט יחסית לכלל מבקשי המלגות באותה שנה.
  • מקום מגורים.
  • מאמץ שהסטודנט משקיע במימון לימודיו.
  • פעילות למען הקהילה.
  • היקף לימודים והישגים אקדמיים.

המועדים להגשת בקשות לסיוע מתפרסמים על גבי לוחות המודעות.

מצורף טופס בקשת מלגה להורדה המיועד לסטודנטים בשנים ב', ג' בכל המחלקות, במחלקה לארכיטקטורה גם שנה ד', ולהנדסאים הלומדים 22 ש"ש  בלבד.

במקרים חריגים רשאים סטודנטים משנים א', ד' ו-ה' בארכיטקטורה ,להגיש בקשה באמצעות פניה למזכירת המלגות במינהל האקדמי.

 

במוסד פועלות קרנות המעניקות מלגות לימודים לסטודנטים אשר תורמים מזמנם וכישוריהם לקהילה.
פרטים על הקרנות, המלגות והמועדים להגשת בקשות לקרנות אלו מתפרסמים על לוחות המודעות.

 

הלוואות ומענקים

משרד החינוך מעמיד הלוואות מותנות בתנאים מועדפים (ללא ריבית) לסטודנטים הלומדים בתוכנית האקדמית. עם תום הלימודים ניתן להפוך את ההלוואה למענק, בכפוף להנחיות משרד החינוך.
פרטים על מערך ההלוואות ניתן לקבל ממזכירת הדיקן במנהל האקדמי (מירי).
מועדי הגשת הבקשות להלוואות מותנות מתפרסמים על גבי לוחות המודעות. 

קרן פרידמן

מלגה ייחודית של המרכז האקדמי בשיתוף קרן פרידמן המוענקת לסטודנטים המעניקים מכישרונם וזמנם לקהילה.

פר"ח

פרויקט פר"ח מיועד לסטודנטים הלומדים בתוכנית האקדמית ומזכה במלגת לימודים. במסגרת הפרויקט נפגש הסטודנט פעמיים בשבוע עם חניך לצורך מתן עזרה חינוכית ולימודית. השתתפות בפרויקט מזכה את הסטודנט בשעות בחירה בהתנסות בהוראה.
ההרשמה לפרויקט מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט במהלך הקיץ באתר פר"ח.