המחלקה לארכיטקטורה שאלות נפוצות - FAQ

 

 


 

האם תכנית הלימודים באדריכלות זהה לאילו של מוסדות אחרים?

כל המוסדות המכשירים אדריכלים מחויבים לאותם תכני חובה המוכתבים ע"י  רשם האדריכלים והמל"ג אך כל מוסד מרכיב אחרת את תכנית הלימודים וצורת ההכשרה.

תכנית הלימודים במחלקה לארכיטקטורה מעמיקה, יסודית, מתקדמת ומתעדכנת בהתאמה למגמות עולמיות בעולם האדריכלות. צוות המרצים מורכב מאדריכלים בעלי שם והישגים בתחום והעניין ניכר ברמת הלימודים הגבוהה וההתייחסות לבוגרי המחלקה בשוק העבודה.
יתרון מוחלט של המחלקה הינו בקבוצות הלמידה הקטנות המאפשרות לכל סטודנט לבלוט ולאפשר לצוות המרצים להכירו על מגוון יכולותיו. ולראיה, סטודנטים במחלקה זוכים בפרסים בתחרויות ארציות ובינלאומיות: למשל 3 זכיות בפרס עזריאלי לפרויקט גמר מצטיין.

 

 

מה ההבדל בין תואר B.Arch.Ed לבין .M.Arch ?

B.Arch.Ed הניתן במחלקה הינו תואר ראשון (בוגר בארכיטקטורה וחינוך) המשלב גם לימודים מקצועיים באדריכלות המאפשרים רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים וגם הכשרה בהוראת האדריכלות. מכאן שכל בוגר של המחלקה ייצא מסיים את לימודיו עם שתי תעודות בתקופת לימודים אחת.
גם B.Arch.Ed וגם M.Arch הם למעשה תארים מקצועיים ראשונים באדריכלות והם שווי ערך. השוני הוא במבנה ופריסת תכנית הלימודים ולא בתוכן. בוגרי M.Arch ילמדו 6 שנים אדריכלות ורק לאחר מכן יוכלו להירשם אצל רשם האדריכלים ולהתחיל התמחות. בוגרי B.Arch.Ed ילמדו 5 שנים אדריכלות ולאחר מכן יוכלו להירשם אצל רשם האדריכלים ולהתחיל התמחות. כדאי לדעת שהתואר  M.Arch. אינו תואר מאסטר מחקרי, ולא ניתן להמשיך ממנו ללימודי דוקטורט.

 

האם אני חייב מספר מינימום של יחידות בגרות באנגלית ובמתמטיקה?

שלא כמו במוסדות מקבילים, בהם נדרש מועמד להציג מספר יחידות וציון מינימליים במקצועות האנגלית והמתמטיקה, במרכז האקדמי ויצו חיפה אין התנייה כזו. במקום זה מקיימת המחלקה קורסי קדם טרם תחילת שנת הלימודים, במטרה לרענן את החומר הלימודי במקצועות המתמטיקה ולהכין את התלמיד לקראת קורסים ריאליים בשנים מתקדמות.

 

 

האם כבוגר המחלקה תחול עליי מגבלה תכנונית (מספר קומות, סוג בנין)?

כבוגר המחלקה יש זכות רישום מיידית בפנקס האדריכלים והמהנדסים. ככזו, חלות כל הזכויות של אדריכלים רשומים.

 

 

מהו תהליך הרישום והרישוי של אדריכלים?

עם סיום הלימודים, בוגר לימודי אדריכלות המבקש לעסוק בתחום נרשם אצל רשם האדריכלים, ולאחר 3 שנות התמחות (עבודה בפיקוח במשרד מאמן) גם לעבור בחינה, שהעובר אותה בהצלחה יהיה אדריכל רשוי.
רשם האדריכלים ירשום בפנקס אך ורק אדריכלים שנמצאו על ידו כמחזיקים בכל רמת הידע והיכולת הנדרשים מאדריכל. בדיקת הרשם כוללת בין היתר את מרכיבי תכנית הלימודים ופרויקט הגמר של מגיש הבקשה. בוגר שהרשם ימצא כי הוא אינו עומד בתנאים הנדרשים יידרש להשלים קורסים ו/או להציג את פרויקט הגמר שלו בפני ועדה.

כל בוגרי המחלקה לאדריכלות במרכז האקדמי ויצו חיפה, שעמדו בהצלחה בלימודיהם, נהנים מ רישום אוטומטי מהיר וקצר אצל הרשם מבלי להידרש להשלמות מכל סוג שהוא.

אדריכל רשום שרוצה להיות רשוי חייב לעבור התמחות (סטאז') בשכר של 3 שנים במשרדים מאמנים המוגדרים ככאלה ע"י רשם האדריכלים. בתום התקופה ייגש האדריכל למבחן ידע ואם יעבור אותו בהצלחה יוכל לקבל רשיון (=אדריכל רשוי).

 

 

מה ההבדל בין אדריכל רשום לאדריכל רשוי?

אדריכל רשום יוכל לתכנן מבנים פשוטים (עד 4 קומות).
אדריכל רשוי (בעל רשיון לעסוק באדריכלות, לאחר שעמד במבחן רשם המהנדסים והאדריכלים) יוכל לתכנן כל סוג של מבנה ללא מגבלה.

 

 

מה עושים בהתמחות ומה אורכה?

עם סיום הלימודים אדריכל שרוצה להיות אדריכל רשוי חייב לעבור התמחות (סטאז') של 3 שנים. הסטאז' הוא בעצם תקופת עבודה בשכר בת 3 שנים במשרדי אדריכלים מאמנים (כאלו שהוגדו על ידי רשם האדריכלים) במטרה לאפשר לבוגרי ארכיטקטורה להתנסות, תחת פיקוח, בתכנון בסדרי גודל שונים: פרטי, ציבורי ועירוני. תקופת ההתמחות הינה תקופה של אימון והתמקצעות.


 

 

מה היתרון של לימודי הוראת הארכיטקטורה ותעודת ההוראה?

כל לימודי הוראת האדריכלות שלובים בתוך תכנית הלימודים ונלמדים בזיקה ישירה לאדריכלות. לימודים אלה עולים בקנה אחד עם תפיסת המחלקה את תפקידו של האדריכל בחברה כמנהיג בסביבתו: האדריכלים הם מחנכים סביבתיים המעצבים עבור אנשים. תעודת ההוראה מעניקה אופציה תעסוקתית נוספת, ואפשרות לחזור ללמד במוסדות  שונים. לימודי החינוך מרחיבים את ההשכלה הכללית וכוללים שכלול טכניקות להן זקוק אדריכל בעולם המודרני ובשוק העבודה (עמידה מול קהל, רטוריקה, פילוסופיה, שיווק וכו').

 

 

סיימתי את התואר, אתם עוזרים לי למצוא עבודה?

המחלקה מקפידה על קשרים שוטפים עם משרדי אדריכלות בכל הארץ ומקיימת מפגשי השמה שנתיים לבוגרים. רבים מבוגרינו מוצאים משרד לעבוד בו כבר במהלך השנה האחרונה ללימודים.


 

 

המכינה באמת עוזרת לי להתקבל?

המכינות אינן מחוייבות והן אינן מעניקות ניקוד בתהליך הקבלה ללימודים. עם זאת יש הרואים במכינה לעיצוב סיוע ותרגול בטכניקות עבודה, ושיפור בטחון בעשיה.

 

אז למה כדאי לי ללמוד ארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו חיפה?

  • תכנית לימודים מרתקת, המשלבת בין הקונספטואלי למקצועי, והכוללת מגוון של מקצועות עיצוב עם מקצועות טכנולוגיים, ועם התנסות בעבודה בחומר.
  • צוות מרצים מהשורה הראשונה.
  • תכנים מתקדמים, חדשניים וייחודיים בתוכנית הלימודים.
  • שיתופי פעולה עם חברות, קהילה ומחלקות נוספות ללמידה מולטי דיסיפלינרית משמעותית.
  • מוניטין ארוך שנים בשוק העבודה המאפשר 100% השמה של בוגרים בסיום הלימודים.
  • תעודת הוראה כאופציה תעסוקתית המשדרגת שכר.
  • יחס אישי במדיניות דלת פתוחה והיכרות של כל סטודנט.
  • קבוצות למידה קטנות המאפשרות היכרות עמוקה של כל סטודנט על מגוון יכולותיו.
  • לימודים בתוך המרכז העירוני, וחיפה כיתרון בגיבוש, פריון יצירתי ומחייה זולה.