אודות המחלקה

תואר ראשון .B.Arch.Ed בארכיטקטורה
ראש המחלקה: ד"ר אדר׳ דנה מרגלית

 

ארכיטקטורה היא דרך להכיר, לשפר, להשפיע ולהכתיב את תצורות החיים שלנו. ארכיטקטורה מייצרת מקומות שמהווים במה לפעילות אנושית. בבסיסה גלומה המוטיבציה לייצר מקומות המשקפים, מכוננים ומאפשרים ארחי חיים טובים. בעידן של שינוי מתמיד, לאדריכל יש את הפריבילגיה והמחויבות לקחת חלק פעיל בתכנון ויצירת מרחבים המקדמים חיי קהילה בריאים ומהווים מקומות טובים להשתכנות.

תכנית הלימודים של המחלקה מעודדת את הסטודנט להבין את תפקידו בהתוויית המציאות בה אנו חיים, תוך יצירת אדריכלות משמעותית אשר משקפת רעיונות, ערכים ומנהגים באמצעות אדריכלות הוליסטית ואינטגרטיבית המיטיבה עם החברה והסביבה.

ע"מ לייצר מקומות מסוג זה נדרש האדריכל להתבונן, ללמוד, להכיר ולפרש את הסביבה והחברה בהן פועל- להבין את מאפייניהן, ייחודן, חוזקתן, ושאיפותיהן, ולהגשים, להשפיע ולהתוות את התפתחויותיהן בעתיד.

מתוך הכרה, ביקורת פרשנות וחזון על האדריכל ליצור מקומות משמעותיים שבו בעת מכילים את הקיים, זוכרים ומעגנים את מסורות העבר, חוזים את העתיד ותורמים לחיים משמעותיים.

המחלקה שואפת לחנך אדריכלים רלוונטיים ומעורבים (Engaged & Involved), אשר עוסקים בסוגיות מקומיות וגלובאליות ; אדריכלים רעיוניים-מקצועיים (Conceptual-Professional) אשר מביעים רעיונות, ערכים ומנהגים באדריכלות משמעותית; אדריכלים הוליסטיים ואקספרימנטאליים (Holistic & Experimental), אשר משלבים באופן יצירתי ונסייני בין ותכנון ועיצוב עירוני, אדריכלות, עיצוב מוצר ויצור, תוך שימוש בפיתוחים טכנולוגיים.

חזון זה של המחלקה ממומש ע"י תוכנית לימודים אשר שואפת לחנך:

  1. אדריכלים מעורבים (Involved & Engaged) אשר עוסקים בדילמות ובסוגיות מקומיות וגלובאליות קיימות ועתידיות - המחלקה רואה כמטרה חשובה את המעורבות בקונטקסט המקומי, תוך התייחסות לתנאים החברתיים, תרבותיים, כלכליים המיוחדים של מגוון סוגי האוכלוסייה בארץ, במציאות של צפיפות גדלה, תהליך אורבניזציה מואץ, צמצום עתודות הקרקע ומרחבים פתוחים, ומאזן שברירי בין פיתוח אינטנסיבי לבין שימור איכות הקיים, תוך התחשבות במורשת מקומית, ומתוך מטרה לגשר בין העבר ההווה והעתיד. המחלקה מעורה גם בשיח הבינלאומי של סוגיות חברתיות, תרבותיות, אקולוגיות, וטכנולוגיות, בעידן של שינויים מתמידים באורחות החיים ובמרכיבי הסביבה. בשנות הבסיס (1-3) תשומת לב מיוחדת ניתנת לצפון הארץ ולאזורי הפריפריה, בשנים המתקדמות (4-5) מתמקדים בצרכים של מגוון אוכלוסיות בארץ ובחו"ל תוך השתתפות בתחרויות בין לאומיות ובהתייחס לתחומי העניין של הסטודנטים והמרצים.
  2. אדריכלים בעלי יכולות לקשור בין תוכן/ רעיון לצורה (Conceptual-Professional). אדריכלות נלמדת כמקצוע אינטר-דיספלינארי בשני ערוצים – הרעיוני- מחקרי והיצרני ניסיוני תוך עידוד ליצירתיות, ולהבעת עמדה וביטוי אישיים. לאורך התואר הסטודנט מתרגל את דו השיח המתמיד והסינתזה בין רכישת ידע ותובנות, חקירה וחשיבה רעיונית, התנסות ובדיקה חומרית, פרשנות תכנון, יצירה ועיצוב מתוך אמונה כי הסתזה בין שני אפיקים אלה יכולה להוביל ליצירה המביעה רעיונות, ערכים, ומנהגים ומייצרים מקומות טובים להשתכנות.
  3. אדריכלים הוליסטיים-יצירתיים ואקספרימנטאליים (Holistic-Creative-Experimental) אשר קושרים בין תכנון עירוני, אדריכלות, עצוב וייצור. התוכנית שמה דגש על לימוד אדריכלות כמקצוע אינטגרטיבי הקושר בין ה Zoom Out וה- Zoom In – תכנון מהכלל לפרט ולהפך.

התואר המוענק במחלקה הינו תואר משולב באדריכלות ובחינוך ומקנה לסטודנטים תואר B.Arch.Ed. בוגרינו הם אדריכלים (רשומים) ובעלי תעודת הוראה. מעבר לאפשרות לעסוק באופן מוסמך הוראה במקביל לעיסוק באדריכלות, לימודים משולבים של ארכיטקטורה וחינוך תורמים לדמות הבוגר שלנו - אדריכל מעורב וערכי אשר יהווה דמות מפתח ויתרום לחברה, לתרבות ולסביבה.

 

ייחודה של המחלקה

המחלקה רואה כמטרה חשובה את המעורבות בקונטקסט המקומי, בסוגיות אקטואליות חברתיות, פיזיות ותרבותיות במרחב הישראלי, תוך הקניית מודעות ואחריות לתנאים המיוחדים והדינמיים של החברה והתרבות הישראלית. על הסטודנטים לרכוש כלים ויכולות לחקור, להבין ולתת פתרונות הולמים לצרכים המשתנים של מדינה בעלת מגוון אוכלוסייה ותרבויות ולהיות מחויבים לגשר בין העבר הרחוק, העבר הקרוב והעתיד תוך פתרון בעיות דוחקות של ההווה.
כל זאת מול מציאות של צמצום עתודות הקרקע והמרחבים הפתוחים, הצורך בפתרונות יצירתיים להגדלת צפיפות המגורים ואיכותם, שינוי ברמת המינוע ומבנה התחבורה, תהליך האורבניזציה ומאזן שברירי בין פיתוח אינטנסיבי לבין שימור איכות הקיים. במקביל, המחלקה רואה חשיבות ללימוד המרקמים והמקטעים ההיסטוריים הקיימים, שימורם ושילובם במרחב העירוני.

המחלקה מעורה גם בשיח הבינלאומי של סוגיות רחבות, טכנולוגיות, תרבותיות וכאלה העוסקות בפתרונות לסביבה בת קיימא ומעודדת שיתופי פעולה בינלאומיים ומקומיים. המחויבות אליה אנו מכוונים אמורה לבחון ולעצב את ההתפתחות העתידית למול הצורך באיכות חיים וסביבה ראויים, בעידן של שינויים מתמידים במרכיבי הסביבה ובאורח החיים בארץ ובעולם.

דמות הבוגר שלנו כאדריכל ומחנך אמורה להבנות מעולם רחב של התנסויות ומעורבות תוך הדגשת הערכים, האחריות והיושרה. ההכשרה הרב-תחומית המשלבת לימודי ארכיטקטורה, עיצוב וחינוך מאפשרת לבוגרים להשתלב במערכת המקצועית בארכיטקטורה ובחינוך ברמה מקצועית ועיונית גבוהה תוך מודעות ליכולת להשפיע, להוביל ולקחת אחריות.

 


צור קשר עם המחלקה


*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג