אודות המחלקה

תואר ראשון .B.Arch.Ed בארכיטקטורה וחינוך
ראש המחלקה: ד"ר אדר׳ דנה מרגלית

 

ארכיטקטורה הנה מקצוע מולטי - דיסציפלינרי. בבסיסו מתקיים מעבר מחשיבה רעיונית לביטוי חומרי על בסיס ידע מקיף, סינתזה, ומתוך תובנה תרבותית והתנסות. הלימודים במחלקה מכשירים ארכיטקטים בעלי מודעות עמוקה למורכבות היחסים שבין אדם, סביבה ותרבות לקראת התמודדות עם סוגיות תכנון מורכבות. כל זאת מתוך גישה כי על האדריכל להיות מעורה בקונטקסט החברתי, טכנולוגי ותרבותי, כחלק בלתי נפרד מעולם העצוב והתכנון.

הגישה הרעיונית ותוכן הלימודים במחלקה מטפחים את הגישה הכוללנית לתכנון ע"י הדגשת האיזון בין נושאים בעלי אוריינטציה תכנונית- עיצובית, נושאים טכנולוגיים ונושאי רקע, תיאוריה וחינוך. חשיבות רבה ניתנת למפגש בין תכנון ארכיטקטוני, עיצוב עירוני, עיצוב מוצר ועיצוב פנים. התהליך אותו עובר הסטודנט במהלך לימודיו מדגים את תפישת המחלקה: שילוב בין המקצועי, הרעיוני והנסייני (Conceptual - Professional - Experimental).

תכנית הלימודים

התכנית מפתחת את תפיסת החלל והצורה ומקנה ידע עיוני, כלים ותהליכי עבודה בשני ערוצים: המדויק והיצרני לעומת החוקר, הביקורתי והרפלקטיבי, תוך עידוד ליצירתיות ולהבעת עמדה וביטוי אישיים. הסטודנט נדרש לסקרנות אינטלקטואלית, לחקור מעבר לקיים ולאפשרי, לבנות על גוף הידע ולהתנסות ברב תחומיות שבית הספר מציע במגוון מחלקותיו.

ייחודה של המחלקה

המחלקה רואה כמטרה חשובה את המעורבות בקונטקסט המקומי, בסוגיות אקטואליות חברתיות, פיזיות ותרבותיות במרחב הישראלי, תוך הקניית מודעות ואחריות לתנאים המיוחדים והדינמיים של החברה והתרבות הישראלית. על הסטודנטים לרכוש כלים ויכולות לחקור, להבין ולתת פתרונות הולמים לצרכים המשתנים של מדינה בעלת מגוון אוכלוסייה ותרבויות ולהיות מחויבים לגשר בין העבר הרחוק, העבר הקרוב והעתיד תוך פתרון בעיות דוחקות של ההווה.
כל זאת מול מציאות של צמצום עתודות הקרקע והמרחבים הפתוחים, הצורך בפתרונות יצירתיים להגדלת צפיפות המגורים ואיכותם, שינוי ברמת המינוע ומבנה התחבורה, תהליך האורבניזציה ומאזן שברירי בין פיתוח אינטנסיבי לבין שימור איכות הקיים. במקביל, המחלקה רואה חשיבות ללימוד המרקמים והמקטעים ההיסטוריים הקיימים, שימורם ושילובם במרחב העירוני.

המחלקה מעורה גם בשיח הבינלאומי של סוגיות רחבות, טכנולוגיות, תרבותיות וכאלה העוסקות בפתרונות לסביבה בת קיימא ומעודדת שיתופי פעולה בינלאומיים ומקומיים. המחויבות אליה אנו מכוונים אמורה לבחון ולעצב את ההתפתחות העתידית למול הצורך באיכות חיים וסביבה ראויים, בעידן של שינויים מתמידים במרכיבי הסביבה ובאורח החיים בארץ ובעולם.

דמות הבוגר שלנו כאדריכל ומחנך אמורה להבנות מעולם רחב של התנסויות ומעורבות תוך הדגשת הערכים, האחריות והיושרה. ההכשרה הרב-תחומית המשלבת לימודי ארכיטקטורה, עיצוב וחינוך מאפשרת לבוגרים להשתלב במערכת המקצועית בארכיטקטורה ובחינוך ברמה מקצועית ועיונית גבוהה תוך מודעות ליכולת להשפיע, להוביל ולקחת אחריות.

הלימודים במחלקה נחלקים למספר תחומים

מקצועות התוכן והעיצוב:

תכנון, עיצוב וחשיבה כוללת, המשלבים ידע מצטבר, חקירה והתנסות אישית וקבוצתית בפרויקטים של תכנון ועיצוב לשלם אינטגרלי. מעיצוב המוצר דרך עיצוב פנים לעיצוב סביבה בניינית ואורבנית.
מדי שנה נבחרים נושאי הפרויקטים מתוך התייחסות להתרחשות הישראלית, למורשת ההיסטורית ולשיח בעולם המקצועי. דרגת המורכבות, האתגר האינטלקטואלי, קנה המידה של הפרויקטים ומורכבותם עולה בהדרגה.

מקצועות רקע ותאוריה:

הקניית בסיס עיוני וחשיבתי ללימוד מקצועות התכנון, העיצוב והטכנולוגיה תוך הרחבת הידע ופיתוח גישה ביקורתית ובונה: מקצועות יסוד בתקשורת ויזואלית וארכיטקטונית, תאוריה וביקורת, תולדות הארכיטקטורה, עיצוב עירוני, פילוספיה, תחיקה ואתיקה, שימור ותיעוד.

מקצועות טכנולוגיים:

הבנת ההיבטים הטכנולוגיים של התכנון ומורכבותם תוך רכישת ידע ופיתוח מיומנויות ושילובן כחלק אינטגרלי של התכנון והעיצוב.

לימודי חינוך:

לימודי החינוך מכשירים את הסטודנטים להוראה בתחומי העיצוב והארכיטקטורה במוסדות  ההוראה השונים. תחום זה מפתח כישורי הוראה, עמדה ביקורתית ורגישות חברתית גבוהה.


צור קשר עם המחלקה

  • ד"ר אדר' דנה מרגלית, ראש המחלקה.
  • טלי רון-מזנר, מתאמת המחלקה. טלפון: 04-8562544, דוא"ל: architecture@wizodzn.ac.il

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תש"פ 2020 - 2019