תכנית הלימודים

תכנית לימודי ארכיטקטורה וחינוך בפריסה לפי שנים

 

מערך הלימודים

מערך הלימודים כולל קורסי תכנון עיצוב ומחקר טכנולוגיים (ליבה 1 וליבה 2), קורסים סדנאיים אנלוגיים ודיגיטליים, קורסים עיוניים, וקורסי חינוך (לימודים כלליים של חברה ורוח ולימודי התנסות).

 

מקצועות התכנון והעיצוב - מקצועות הליבה:

ארכיטקטורה במחלקה נתפשת כעיצוב טוטאלי ואינטגרטיבי. חשיבות רבה ניתנת למפגש בין תכנון ארכיטקטוני, עיצוב עירוני ,עיצוב מוצר ועיצוב פנים.  מקצועות הסטודיו נלמדים לאורך השנים בשתי ליבות:

ליבה 1: סטודיו לתכנון אדריכלי.

ליבה 2: סטודיויים לעיצוב: עיצוב מוצר, עיצוב פנים, עיצוב בחלל נתון, סטרוקטורות דינאמיות, גוף-מרחב פעולה, יישום ומחקר טכנולוגי.

הליבות נלמדות תחילה כמקבילות ולאט לאט מצטלבות ומשתלבות זו בזו.

לימודי הסטודיו של תכנון ועיצוב משלבים  סינתזה של ידע, חקירה והתנסות אישית וקבוצתית.  מדי שנה נבחרים
נושאי הפרויקטים מתוך התייחסות לנושאים לוקאליים וגלובאליים.

דרגת המורכבות של הפרויקטים עולה בהדרגה. 

 

קורסים סדנאיים אנלוגיים ודיגיטליים:

הקורסים הסנדנאיים שזורים לאורך שנות הלימוד. הם מכשירים את הסטודנטים להתבונן, לפרש ולהגיב לסביבה בצורה יצירתית, אינטואיטיבית, ביקורתית, ואישית, תוך שאילת שאלות והתנסות. קורסי סדנאיים אנלוגיים כוללים: רישום אדם טבע ודומם, רישום המרחב העירוני, רישום- היום ומחר- הווה ועתיד, עיצוב בסיסי- חקירה חומרית, מורכבות באמנות וארכיטקטורה בדגש על טכנולוגיה ועיצוב, מורכבות באמנות וארכיטקטורה בדגש על סביבה וחברה.

קורסים סדנאיים דיגיטליים כוללים: לימוד של שפות מגוונות המאפשרות: חקירה, ציור, עיבוד תמונה, שרטוט, מידול, עיצוב, רינדור, תכנות, ותקשורת חזותית.

 

קורסים עיוניים:

קורסים בתחומי ההיסטוריה והתיאוריה של אדריכלות ואמנות, אורבניזם, תחיקה ואתיקה, הנדסה וטכנולוגיה, סביבה אקולוגיה וקיימות, רוח וחברה מכשירים למודעות עמוקה למורכבות היחסים שבין אדם, סביבה ותרבות ומאפשרים לאדריכל להיות מעורה בקונטקסט החברתי, תרבותי, סביבתי וטכנולוגי הקיים. קורסי אוריינות ומחקר עיוניים בנושאים של חברה ורוח, אורבניזם סביבה ונוף, הנדסה עיצוב וייצור, מכשירים את הסטודנטים ללמוד להבין, לבקר ולפרש את העשייה האדריכלית והקונטקסט על גווניו השונים תוך דיון משמעותי ומעמיק בסוגיות אדריכליות שונות.

כל שנה נלמדים קורסים רלוונטיים לנושאים בהם עוסקים קורסי  הליבה - הסטודיו האדריכלי וסטודיו העיצוב
(ראה סעיף 2 – תוכנית הלימודים לקראת תואר B.Arch.Ed. ) 

 

לימודי חינוך:

לימודי החינוך מכשירים את הסטודנטים להוראה בתחומי העיצוב והארכיטקטורה במוסדות ההוראה השונים.
תחום זה מפתח כישורי הוראה, עמדה ביקורתית ורגישות חברתית גבוהה.

כמו כן, הם תורמים לפיתוח כלים מתודולוגיים למחקר ופרזנטציה ומכשירים אדריכלים בעלי יכולות קומוניקטיביות ומנהיגותיות אשר יהווה אנשי מפתח משפיעים בחברה.  

 

2. תוכנית הלימודים לקראת התואר B.Arch.Ed.                 

 

התוכנית מחולקת לשני חלקים:

חלק 1: שנה א' עד שנה ג'- שנות הבסיס:

שנים אשר בהם נלמדים המרכיבים העיקריים של יצירה אדריכלית:

שנה א: חומר ואווירה, שנה ב: פרוגראמה, שנה ג: טכנולוגיה.

לימודי סטודיו אדריכלי וסטודיו עיצוב, הלימודים הסדנאיים והלימודי העיוניים קשורים לנושא השנתי.

הלימודים בשנים אלה הנם לימודי חובה.

 

שנה א: חומר ואווירה:

שנה זו פותחת בפני הסטודנט צוהר להבנת משמעות המעשה התכנוני, פיתוח קונצפטואלי והתנסות עיצובית.
בשנה זו מקצועות התכנון עוסקים בהגדרה וביצירת  "מקום" ובעיצוב המוצר. הסטודנט נחשף לקשר בין חוויה
למרחב ולמקום: חומר, אור, מרקם, קנ"מ טקסטורה וצורה כמעוררים תחושה. באמצעות כלי היצירה השונים
מתנסה הסטודנט בחקירה והבנת מושגים אלה. ישנו ריכוז מאמצים בעיצוב בסיסי, אמנות, ואדריכלות היום.

 

שנה ב: פרוגראמה:

שנה זו מעמיקה ומשכללת את היכולת התכנונית-עיצובית תוך עיסוק במערכים מורכבים של

תכנון בקונטקסט תרבותי של חברה, מקום וזמן. ריכוז מאמצים נעשה בקורסים של תולדות האדריכלות דרכם

נחשפים הסטודנטים לטקסים, אורחות חיים, מנהגים של חברות וגווני אוכלוסייה שונים בעבר ובהווה עם מבט לעתיד.
קורסים סדנאיים מאפשרים לסטודנטים להבין תקדימים אדריכליים היסטוריים, לתעד את הקיים ולדמיין את העתיד.

 

שנה ג : טכנולוגיה:

בשנה זו הסטודנט מפתח יכולת להציג את התכן האדריכלי כמערכת הקושרת את הפרט, החומר והצורה עם מכלול

הפנים והחוץ, הרעיון והטכנולוגיה. השנה מתרכזת בפרקטיקה של תכנון מפורט לביצוע, ובחקר והבנה של טכנולוגיה

כמנוע לרעיון ואמצעי להגשמתו. הקורסים העיוניים הסדנאיים מאפשרים לסטודנט להתעמק במרכיבים האדריכליים, אופן הבינוי ושיטות הבנייה מתקדמות.

 

חלק 2: שנים ד' ו- ה':

 

שנים של העמקה והתמחות – סינתזה ותזה:

בשנים אלה הסטודנט מתמודד עם פרוייקטים בקנה מידה מורכב ובקנה מידה עירוני ומתבקש להציג את יכולתיו
לשלב מחקר, חשיבה תכנונית יוצרת, דמיון, מיומנות מקצועית ויכולת הבעה גבוהה בשפה ויזואלית. 
השנים מאפשרותהעמקה בנושאים התמחותיים שנותנים ערך מוסף לאדריכלות.

 

שנה ד:

בשנה ד' בנוסף להרחבה בתחום חברה ואדריכלות (הכוללת סטודיו מחקרי סוציולוגי-חברתי וסמינר משותף בין
ארכיטקטורה לחינוך) על הסטודנטים לבחור תחום  נוסף להרחבה:
1) עיר סביבה ונוף / 2) פנומנולוגיה ועיצוב / 3) טכנולוגיה וייצור.

ההעמקה נעשית באמצעות הרחבת הידע בקורס תיאורטי מתקדם הכולל אוריינות וכתיבה אקדמית, ובקורס סדנאי
הקשורים לתחום.

 

שנה ה:

שנה ה' מתרכזת  בתכנון ארכיטקטוני של פרוייקט גמר אישי הכולל את כל השלבים: מבחירת הנושא, פיתוח קונספטואלי וקביעת הפרוגרמה ועד לפיתוח פרוייקט מורכב, בקנה מידה מורחב בקונטקסט אורבני.  את הסטודיו מרחיבה ההתמחות מעשית (Design Option) לבחירת הסטודנט 1) חברה וסביבה או 2) עיצוב הנדסה וייצור (סמס ב) ונתמכת ע"י (2) מומחים בכל תחום.

 

את פרוייקט הגמר מלווים סמינרים וקורסים עיוניים קצרים. לאורך הפרויקט מפתח הסטודנט ומגיש תזה עיונית כתובה בת כ- 10,000 מילים.

הפרוייקט והמקצועות הנלווים נבחנים ע"י בוחני חוץ מהמערכת המקצועית והאקדמית בארץ ו/או מחו"ל.

 


*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"א 2021-2020