תכנית הלימודים

תכנית לימודי ארכיטקטורה וחינוך בפריסה לפי שנים

 

מערך הלימודים

 

מקצועות התכנון והעיצוב

תכנון, עיצוב וחשיבה כוללת, המשלבים ידע מצטבר, חקירה והתנסות אישית וקבוצתית בפרוייקטים של תכנון ועיצוב לשלם אינטגרלי. מעיצוב המוצר דרך עיצוב פנים לעיצוב סביבה בניינית ואורבנית. מדי שנה נבחרים נושאי הפרוייקטים מתוך התייחסות להתרחשות הישראלית, למורשת ההיסטורית ולשיח בעולם המקצועי. דרגת המורכבות וקנה המידה של הפרויקטים עולה בהדרגה.

 

מקצועות רקע ותיאוריה

יצירת בסיס עיוני וחשיבתי ללימוד מקצועות התכנון, העיצוב והטכנולוגיה תוך הרחבת הידע ופיתוח גישה ביקורתית ובונה: מקצועות יסוד בתקשורת ויזואלית וארכיטקטונית, תאוריה וביקורת, תולדות הארכיטקטורה, עיצוב עירוני, תחיקה ואתיקה שימור ותיעוד.

 

   

מקצועות טכנולוגיים

הבנת ההיבטים הטכנולוגיים של התכנון ומורכבותם תוך רכישת ידע ופיתוח מיומנויות ושילובן כחלק אינטגרלי של התכנון והעיצוב.

 

לימודי חינוך

לימודי החינוך מכשירים את הסטודנטים להוראה בתחומי העיצוב והארכיטקטורה במוסדות ההוראה השונים. תחום זה מפתח כישורי הוראה, עמדה ביקורתית ורגישות חברתית גבוהה.

 

מקצועות ליבה:

גוש 1: סטודיו לתכנון אדריכלי

גוש 2: מקצועות סטודיו וסדנאות אחרות: עיצוב מוצר, עיצוב פנים, עיצוב בחלל נתון, סטרוקטורות דינאמיות, גוף-מרחב פעולה, יישום טכנולוגי.

 

תוכנית הלימודים לקראת התואר B.Arch.Ed.        

שנה א:

שנה זו פותחת בפני הסטודנט צוהר להבנת יחסי האדם במרחב והתנהגותו בו, למשמעות המעשה התכנוני, פיתוח קונצפטואלי והתנסות תכנונית-עיצובית. מקצועות התכנון עוסקים בהגדרה וביצירת "מקום" ובעיצוב המוצר.
מקצועות רקע ויסוד משולבים במקצועות התכנון ומהווים בסיס לפיתוח תקשורת ויזואלית, הבנת ההקשר ההיסטורי, הכירות עם תהליך התכנון והכלים והבנת המערכת המבנית.

שנה ב:

שנה זו מעמיקה ומשכללת את היכולת התכנונית-עיצובית תוך עיסוק במערכים מורכבים, מקומם ויחסם לסביבה. מפתחת את היכולת לעבור מרעיון לצורה תוך דגש על תהליך עבודה ורכישת כלים, חיזוק ההבנה הטכנולוגית ושימוש בגוף הידע.

שנה ג:

בשנה זו בא לידי ביטוי מימוש הגישה הכוללנית, על-פיה מפתח הסטודנט יכולת להציג בחתך עומק את התכן האדריכלי כמערכת הקושרת את הפרט, החומר והצורה עם מכלול הפנים והחוץ – הרעיון והטכנולוגיה.
בסמסטר השני עוסק הסטודנט בתכנון בסביבה היסטורית ובמקביל, מתאפשר לסטודנט למקד את התעניינותו במקצועות בחירה מתחום התכנון והעיצוב.

שנה ד:

בשנה זו מתכנן הסטודנט פרוייקטים רחבי היקף הכוללים פתוח אדריכלי וחשיבה על תכנון הסביבה האורבנית. הסטודנט מתבקש להציג את יכולתו ומשלב מחקר (בעבודת סמינריון), חשיבה תכנונית יוצרת, דמיון, מיומנות מקצועית ויכולת הבעה גבוהה בשפה ויזואלית.
בשנה זו נחשף הסטודנט לנושאים עירוניים, תאורטיים ומעשיים. בנוסף לסטודיו האדריכלי, הסטודנט יעסוק בפרויקט מחקרי ובעצוב בחלל נתון.

שנה ה:

שנה זו מתמקדת בתכנון ארכיטקטוני כפרוייקט גמר, המוגדר כפרוייקט תיזה והכולל את כל השלבים: מבחירת הנושא, פיתוח קונצפטואלי וקביעת הפרוגרמה ועד לפיתוח פרוייקט מורכב, בקנה מידה מורחב בקונספט אורבני.
את פרוייקט הגמר מלווים סמינרים, קורסים קצרים וייעוצי מומחים המספקים רקע תיאורטי ותמיכה לפרוייקט הגמר. הסטודנט מפתח ומגיש תזה עיונית כתובה בת כ- 10,000 מילים.
הפרוייקט והמקצועות הנלווים נבחנים ע"י בוחני חוץ מהמערכת המקצועית והאקדמית בארץ ו/או מחו"ל.

הסמכה:

בתום חמש שנות לימוד ולאחר שעמד בכל דרישות המחלקה ובבחינות הגמר זכאי הבוגר לתואר B.Arch.Ed בוגר בארכיטקטורה וחינוך.

מקצועות התכנון והעיצוב:

מקצועות הסטודיו במחלקה מהווים ציר מרכזי של תכנית הלימודים כחלק מהגישה הכוללנית לתכנון. ניתנת חשיבות רבה לתחומי התכנון השונים: עיצוב עירוני, תכנון ארכיטקטוני, עיצוב המוצר ועיצוב פנים.

 

הסמכה

בתום חמש שנות לימוד ולאחר שעמד בכל דרישות המחלקה ובבחינות הגמר זכאי הבוגר לתוארB.Arch.Ed.  בוגר בארכיטקטורה וחינוך.

 

מקצועות הלימוד 

מקצועות התכנון והעיצוב
מקצועות הסטודיו במחלקה מהווים ציר מרכזי של תכנית הלימודים כחלק מהגישה הכוללנית לתכנון.
ניתנת חשיבות רבה לתחומי התכנון השונים: עיצוב עירוני, תכנון ארכיטקטוני, עיצוב המוצר ועיצוב פנים.

שנה א':

הסטודנט נחשף ליסודות החשיבה האדריכלית. הוא מתקדם מתרגילי עיצוב תלת-מימדיים מופשטים לתרגילי תכנון בחלל הארכיטקטוני. בו בזמן הוא מתנסה ביסודות התכנון ורוכש את הכלים הראשוניים לתקשורת ויזואלית מקצועית.

סטודיו לתכנון אדריכלי (ליבה גוש 1):

 • פרוייקט ראשון: "מחלל קונצפטואלי לחלל ארכיטקטוני". סדרת תרגילי מבוא.
 • פרוייקט שני: אדם וסביבה עירונית. סוגיית החללים הציבוריים הפתוחים בעיר. לימוד ותיעוד מקום ספציפי (רחוב, כיכר וכד') והתערבות מבוקרת בו.
 • פרוייקט שלישי: מגורים ועבודה בעיר. יחידות דיור עבור משתמשים בעלי עיסוק משותף. הפרוייקט כולל תכנון החללים המשותפים המאפשרים לעבוד, להתאמן או ליצור ביחד.

סטודיו לעיצוב מוצר (ליבה גוש 2): הסטודנט מתוודע ליסודות עיצוב המוצר ומתנסה בתכנון ועיצוב וכן בבצוע מעשי בסדנאות, תוך שימוש בחומר.

שנה ב':

הסטודנט מפתח את היכולת לעבור מרעיון לצורה ארכיטקטונית ומצורה למבנה מורכב ולמימוש טכנולוגי.
הסטודנט לומד את השפה האדריכלית ומקור הצורה, תוך בחינת מקורות ההשפעה והתיאוריות עליהם הם נשענים.
הסטודנט מפתח כלים להבנה וניתוח האתר תוך שימת דגש על היבטים היסטוריים/גיאוגראפיים/ אקלימיים/חברתיים/נופיים.

סטודיו לתכנון אדריכלי (ליבה גוש 1):

 • פרוייקט ראשון: מתחם ציבורי בקנה מידה קטן.
 • פרוייקט שני: סביבות מגורים.

מרחב–גוף – פעולה - סטודיו עיצוב חוויה (ליבה גוש 2): הסטודנט מפתח את יכולותיו בתחום זה, בחקירה ובעיצוב בנושאים נבחרים לעיצוב חוויה, עיצוב עם קשר לתעשיית הבניה, לסוגיות מקומיות ואוניברסאליות.

עיצוב פנים (בחירה): לימודי עיצוב פנים כוללים תכנון חלל פנים של מבנה בעל חשיבות קהילתית, חברתית או אזרחית בעיר. התייחסות לתפקוד, פרטים, חומרים, צבעים וגמר.

שנה ג':

סטודיו לתכנון אדריכלי (ליבה גוש 1):

 • פרוייקט ראשון: סטודיו "אמצע הדרך" הסטודנט מציג את יכולתו לממש פרוייקט אדריכלי באופן מלא ועקבי עד לתוכניות מפורטות ומימוש טכנולוגי.
 • פרוייקט שני: סטודיו לתכנון בסביבה היסטורית בו רוכש הסטודנט הבנה של מושגים ועקרונות בשימור, תוך לימוד וניתוח סביבות ובניינים היסטוריים ופתוח מודעות לסביבה וערכים ארכיטקטוניים-היסטוריים. תכנון בקונטקסט היסטורי, תוך רכישת מיומנויות תעוד ורישום.

סטודיו נוספים לבחירה (1 מתוך 2) (ליבה גוש 2):

סטודיו לעיצוב מוצר: פרוייקטים הקשורים לתעשיה או לסוגיות מיוחדות (חצר בי"ס, הצללה, תחרויות, פרוייקטים עם קשר לתעשיה, ועוד).

סטרוקטורות דינמיות: תכנון ועיצוב מסגרת מבנית (סטרוקטורה) מכוונת תפקוד ובעלת יכולת השתנות.    הסטודנט מתנסה בעבודה המשלבת מודלים פיזיים וממוחשבים, ומתוודע לתוכנות מתקדמות.

שנה ד':

בשנה זו מתכנן הסטודנט פרוייקטים רחבי היקף הכוללים פתוח אדריכלי וחשיבה על תכנון הסביבה האורבנית, תוך חשיפה לנושאים עירוניים, תאורטיים ומעשיים תוך הצגת יכולת אישית גבוהה הן בתכנון והן בקומוניקציה ויזואלית. בנוסף לסטודיו האדריכלי, הסטודנט עוסק בפרוייקט מחקרי ובעיצוב בחלל נתון.

סטודיו לתכנון אדריכלי (ליבה גוש 1):

 • פרוייקט ראשון: עוסק בנושא המגורים בעיר וכולל ניתוח ותכנון עירוני. 
 • פרוייקט שני: מבנה ציבור בקונטקסט עירוני (מרכז קהילתי, מרכז תרבות וחינוך).

סטודיו מחקרי (ליבה גוש 2): עוסק בקשר בין אידיאולוגיה וארכיטקטורה: גישות וסוגיות נבחרות בחינוך וביטויין בתכנון ארכיטקטוני, אידיאולוגיה והתיישבות, השכון הציבורי וסוגיות תכנוניות על סדר היום הציבורי.

סטודיו לתכנון בחלל נתון (עיצוב פנים): ארגון המרחב ועיצוב פנים בתנאי מסגרת נתונים, תוך חקירת יחסי האדם במרחב, חומרים, טכנולוגיה, אור וצבע.

 

סטודיו ורטיקלי (שנים ב', ג' וד')

נלמד בסמסטר אביב ומיועד לסטודנטים בשנים ב', ג' וד'. מטרת הסטודיו לעסוק בסוגיות מגוונות, להשתתף בתחרויות לעורר דיון בנושאים אקטואליים (פוליטיים, חברתיים, אקולוגיים, תרבותיים וכד') ולעסוק בנושאים משותפים לארכיטקטורה ודיסציפלינות אחרות. בסטודיו זה עובדים יחד סטודנטים משנים שונות על פרוייקט משותף.
מנחי הסטודיו מתחלפים משנה לשנה והם מנחים מסגל המחלקה או מנחים אורחים מומחים בתחומם המוזמנים מהחוץ.
הקורס מחליף את הסטודיו האדריכלי הרגיל באותו הסמסטר, עבור אלו מהסטודנטים המשתתפים בו.

שנה ה':

במרכזה של שנת הלימודים עומד פרוייקט הגמר שהינו פרוייקט שנתי. הפרוייקט הינו פרוייקט תיזה המתמקד בתכנון אדריכלי מתקדם בהיקף גדול במפגש שבין ההיבט האורבני להיבט הארכיטקטוני ("ארכיטקטורה עירונית").
הסטודנט אחראי לכל שלביו של הפרוייקט - מבחירת הנושא והאתר דרך קביעת הפרוגרמה וטיפול בכל היבטי התכנון: מהגדרת התיזה התכנונית והקונצפט, דרך ההיבטים העירוניים ועד להיבטים הטכנולוגיים, הקונסטרוקטיביים, האקלימיים והפרטים.
במקביל לפרוייקט הגמר מתקיימים סמינרים במקצועות רקע וליווי בייעוץ טכנולוגי, נופי, אקלימי, המהווים תמיכה לפרוייקט הגמר.

תיזה: פיתוח וכתיבת תיזה בת 10,000 מילים בעלת זיקה לפרוייקט הגמר, המהווה תשתית מחקרית-עיונית של פרוייקט הגמר, והמעידה על יכולת סקירה ביקורתית וכתיבה אקדמית.

אופציית תכנון מפורט: הסטודנט חוקר ומפתח את אחד הנושאים/האלמנטים בפרוייקט הגמר.

נושאים לדוגמה:

 • היבט תיאורטי או היסטורי של נושאי הפרוייקט.
 • מחקר ופיתוח של פרט קונסטרוקציה אופייני ומעניין במיוחד.
 • היבט אקלימי/סביבתי ופתרונו.

מקצועות רקע ותאוריה:

 • מתמטיקה לארכיטקטורה: פתרון משוואות, פונקציות, גרפים, הנדסה אנליטית במישור ובמרחב, תיאור גיאומטרי של גופים סיבוביים, מישורים עקומים.
 • הנדסה תיאורית: שיטות פורמאליות לייצוג מרחבי: שיטות הטלה: תמונתית, מקבילה-ניצבת, מקבילה-נטויה, הטלה מקבילה של נקודה, קו ומישור ומקרים מיוחדים, תיאור גופים, מישורי עזר, גודל אמיתי של היטלים. אקסונומטריה, חתכים ופריסות. פרספקטיבה כללית, פרספקטיבה חד-מוקדית, חתך ופרספקטיבה. תורת הצללים, הצללת אלמנטים ארכיטקטוניים, צל בחזיתות ובתוכניות שטח, צל באקסונומטריה.
 • עיצוב בסיסי: גיבוש דפוסי חשיבה ויצירת הבנה לגבי יסודות העיצוב, יישום עקרונות עיצוביים במרחב התלת-מימדי. כל זאת תוך כדי התנסות בסדנא בחומרים כגון: עץ, מתכת, זכוכית, פלסטיקה ומודלים, בכוונה להכיר תהליכים בסיסיים וחומרים.
 • יסודות הקומפוזיציה: פיתוח חשיבה קונצפטואלית, הבנת יסודות העיצוב הדו-מימדי ויישומם.
 • רישום: תפישת החלל, תלת-מימד לעומת דו-מימד, יסודות הרישום, פרופורציות, רישום אקדמי חופשי, צורות גיאומטריות, טיפוח חשיבה רישומית וחיפוש צורני על סמך רישום טבע דומם ומרכיבי פורטרט, עירום ונוף.
 • רישום לפרוייקט הגמר: ליווי וניתוח לפרוייקט הגמר ברישום.
 • צבע בארכיטקטורה: יסודות תורת הצבע, תהליך הראייה, הגדרה וסיווג צבעים, הספקטרום, צבעים משלימים, קונטרסט צבעים והשפעתו על החלל, השפעת צבע רקע על צבע דמות, צבע בדו-מימד ותלת-מימד, שילובים הרמוניים של צבעים, השפעת צבע על מימדי החלל.    
 • חשיבה גרפית: (פרזנטציה) מבוא לתקשורת ויזואלית וגיבוש שפה גרפית. רכישת ידע בסיסי בווריאציות לתיאור רעיון וצורה באופן אובייקטיבי וסובייקטיבי, יסודות ועקרונות ההגשה הגרפית.
 • תכנון בעזרת מחשב: מידול והבעה גראפית בעזרת מחשב – עקרונות עבודה בסביבת תיב"ם, תיאור דו-מימד ומעבר להצגה תלת-מימדית, סימולציה של החלל האדריכלי. שילוב אמצעי המחשה והדמיה בתוכנות מחשב שונות  AutoCad, Revit, Sketchup
 • ארגז כלים דיגיטאלי: היכרות עם מגוון תוכנות וטכניקות המשמשות אדריכלים ליצירה והבעה של רעיונות. התנסות בכלי פרזנטציה ומידול ממוחשבים מתקדמים, ילמדו טכניקות למידול מוכוון פרזנטציה, מידול פרמטרי, רינדור עיבוד גראפי, והגשה. 
 • כלים לייצוג אדריכלי – לימוד כלים ואמצעים מתקדמים לפרזנטציה אדריכלית.

 • תיעוד מבנים: חקירה ותיעוד של בניין היסטורי. עקרונות התיעוד של בניינים היסטוריים, רישום, מדידה, עיבוד החומר והצגתו בעזרת טכניקות המחשה והדמיה ממוחשבות משולבות.
 • תולדות האדריכלות: התפתחות הארכיטקטורה המערבית החל מהתקופה הניאוליתית ויסודות האדריכלות הוורנקולרית, דרך הופעת הערים והתרבויות המוקדמות. העולם הקלאסי, השפעת הנצרות באירופה בימי הביניים-הארכיטקטורה של עידן האמונה; מהפכת הרנסנס וההומניזם; הבארוק עד למהפכה התעשייתית, והארכיטקטורה במאה ה- 20 כולל הזרמים העכשוויים.
 • סוגיות בתכנון מגורים עבר – הווה – עתיד: טיפולוגיה והיסטוריה של מגורים, נושאים כגון: הנדסת אנוש של חללי הדירה, יחסי שכנות ופוטנציאל קהילתי, הקשרים מערכתיים וסטרוקטוראליים, ומקומו של בנין המגורים בעיר.

 • עיצוב עירוני וסוגיות בעיצוב עירוני: תיאוריות בעיצוב עירוני והיסטוריה של בינוי ערים. מרכיבי העיר, איכויות עירוניות, ניתוח ובדיקת אלטרנטיבות בתכנון עירוני, גישות נבחרות בעיצוב עירוני. "לדעת את השאלות" –מושגים בארכיטקטורה ואורבניזם –דיון מושגי בנושאים המלווים את תהליך התכנון על שלביו השונים תוך מתן דוגמאות והקשרים מדיסציפלינות אחרות: פילוסופיה, אמנות, ספרות.   

 •  

  על אסתטיקה וארכיטקטורה - פרוסמינריון תחנות יסוד מושגיות וצמתים עקרוניים במחשבה האסתטית מיוון העתיקה ועד לפוסט-מודרניזם, תוך עיון בכתבים נבחרים וזיקה לאמנות, ארכיטקטורה והשיח המלווה אותן. באמצעות טעימה מן הכתבים, יודגמו פעולתם של כלים ראשוניים להתמודדות עם הטקסט הפילוסופי. התייחסות בטקסטים הפילוסופיים לנושא הראשי ב"סטודיו המחקרי" המקביל.

 • מבוא לתכנון נוף ולתולדות הגן וסוגיות נבחרות באדריכלות נוף– חשיפה למושגי יסוד באדריכלות נוף; היכרות עם אדריכלות הנוף בארץ ובעולם, ההיסטוריה של הגן ושל אדריכלות הנוף. דיון בתפישות וסוגיות המעצבות את התחום, ופתוח התבוננות ויכולת קריאת נוף.

 • השכון הציבורי - היכרות עם מרכיבי השכון הציבורי בארץ, והבנת רקמת השכון ותכנון הערים החדשות כחלק מאידיאולוגיה תרבותית. סוגיות עירוניות וביטויין בשכון הציבורי.

 • סמינריון תמטי בחינוך, תרבות וארכיטקטורה– נושא לפי בחירת הסטודנט עם זיקה לסטודיו המחקרי ולמחקר אתנוגרפי. סקירה ביקורתית של סוגיה תיאורטית/היסטורית בארכיטקטורה ובחינתה גם בהיבט האתנוגרפי בהיקף של כ- 5,000 מילים, העומדת בסטנדרטים של כתיבה אקדמית תקנית.

 • תחיקת הבנייה והיבטים משפטיים של התכנון– היכרות עם חוק התכנון והבניה כמסגרת משפטית סטאטוטורית לפעולות התכנון ברמות השונות - מתכנון ארצי ועירוני ועד עיצוב ארכיטקטוני. הקשר בין תכנון וחוק. היכרות עם הרשויות, מונחים בסיסיים בחוק, במנהל ובחוק הבנייה, הכרת תקני בניה, חוקים וסוגיות משפטיות בתכנון

 • ניהול פרויקטים – היכרות עם הרשויות ובעלי התפקידים, חישוב כמויות ותמחיר, השלבים של פעולות הבנייה וסדרם, המאפשרים פיקוח וניהול עבודות בזמן תהליך הבנייה.

 • מבוא לאמנות מודרנית – הקורס ידון בזרמים ובתנועות האמנותיות העיקריות אשר התפתחו מאז תנועת ההשכלה והמהפכה התעשייתית ועד סוף המאה ה- 19. יושם דגש על הבנת הרעיונות המנחים של הקבוצות השונות ועל ההבדלים ביניהם. יודגש תהליך ההתפתחות וגיבוש הקו האישי של האומנים השונים.

 • מבוא לאמנות המאה ה-20 – הקורס ידון בזרמים ובתנועות האמנותיות העיקריות אשר התפתחו במחצית הראשונה של המאה העשרים. יושם דגש על הרעיונות המנחים של הקבוצות השונות ועל הכרת הטקסטים אשר הן כתבו. יודגש תהליך ההתפתחות וגיבוש הקו האישי של האומנים השונים.

 • סוגיות באמנות בת זמננו –הזיקה בין האמנות העכשווית לעידן הפוסטמודרני והצגת האמנות העכשווית כשורה של מסמנים בולטים של הפוסטמודרניזם. המעבר מאמנות מודרנית בשיאה לאמנות רעיונית. מעבר מאמנות מופשטת לאמנות ריאליסטית קונקרטית. דיון בחומרים חדשים כמו אדמה, אור, גוף ומיצגובנושאים חדשים כמו צריכה, אורבניזם, הפרשות וגבולות הגוף. בחינה של בעיית הזהות. ייצוגים חדשים של האישה וייצוגים של קהילות שונות ובעלי יכולת להשתנות עד להפיכתם ל- cyburg. בעיית המציאות: הרצון לתיעוד, מיון ומשמעות של ארכיון ויציאה מאותן התבניות ליצירת מציאות מדומה.

 • עיר עתיקה- עיר חדשה - הדיאלוג  (בחירה) – הנכחת הזהות התרבותית של העיר העתיקה בעיר חדשה, תוך בחינת הדיאלוג בין התרבויות השונות שיצרו את השכבות השונות של העיר, לרבות השכבות בנות זמננו.

 • ארכיטקטורה בקולנוע- החלל הקולנועי (בחירה) – הסרט כפרוגרמה ארכיטקטונית. פתוח יכולות הבקורת וה"קריאה" הבקורתית של סרטים ובעיקר ההקשרים החלליים והארכיטקטוניים וייצוגם בסרטים.

 • כלכלה אורבנית – היכרות עם הקשרים בין כלכלת שוק ותכנון.

 • אקלים העיר – שקולי תכנון מודע אקלים בקנה המידה העירוני.

 • העיר העכשווית – תהליכי עיור עכשוויים. הבנת תהליכי העיור בעידן הגלובליזציה. סוגיות עכשוויות ומקומיות בנושאים אורבניים עכשוויים (מרצים שונים)

מקצועות טכנולוגיים:

 • תורת המבנה: הבנת האלמנטים המבניים והמבנה בכללותו דרך ביצועו, פירוט האלמנטים ויחסי הגומלין ביניהם ובין השלד, היכרות עם תהליכי הבנייה ואופן ביצועם. המקצועות בתחום נלמדים החל מהשנה הראשונה ומורכבותם מתפתחת עם השנים.
 • סטטיקה: הקניית ידע בסיסי בעקרונות תכנון שלד המבנה ובתפקוד חלקיו ביציבותו הכללית. חישוב בסיסי של חלקי מבנים מבטון ומפלדה.
 • יישום טכנולוגי 1-3 (מקצועות ליבה גוש 2): עקרונות תכנון הפרטים בבניינים והבנתם כחלק מתפישה תכנונית כוללת.
 • היכרות עם פרטים סטנדרטיים ופרטים מיוחדים, עם טכנולוגיות בניה, חמרי בניה ותהליכי ייצור. התקדמות במהלך הלימודים בקנה המידה, בטווח ובמורכבות הפרטים, תוך שמירה על השלם הארכיטקטוני והמבני.
  הנושאים העיקריים: שלד המבנה, מעטפת המבנה, מערכות המבנה, החומרים השונים והשימוש בהם באלמנטים השונים של המבנה.
 • חומרים ותהליכים: הבנת תכונות חומרי הבניין ותהליך הכנתם, שיטות בדיקתם, שימושם והתקנים שלהם. פיתוח היכולת לבחור בחומרים האופטימליים לצורך הספציפי, חומרי שלד וחומרי גימור.
 • תכנון אקולוגי:  תכנון מודע אקלים, עקרונות בקרת האנרגיה, בקרת אנרגיה פסיבית, אזורי אקלים שונים, מיקרו-אקלים בבניינים, כיצד להתאים בניינים לנוחות אקלימית, תכנון אופטימלי לתנאים אקלימיים.
 • קיימות וחדשנות בסביבה הבנויה: השפעת תקני הבניה הירוקה על התכנון בקטגוריות מגורים, מסחר, מתקנים ושכונות מגורים. היכרות עם תקן LEED (תקן אמריקני לבניה ירוקה) המיושם באזורים רבים בעולם.
 • מערכות שרות בבנין: עיקרי מערכות השרות: אינסטלציה סניטרית, חשמל ותאורה, אקוסטיקה, אקולוגיה של בנין, הקניית ידע והבנה בתחומים אלה לרבות יכולת תיאום עם יועצים. היכרות עם מכלול בעיות ופתרונות בכדי למזג דרישות טכניות ופונקציות ארכיטקטוניות. חלק מהחומר הנלמד ישולב וייושם בסטודיו לתכנון תוך התייעצות עם יועצים מומחים.

 


*המידע מעודכן לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020