הקורסים הנלמדים בתואר השני בעיצוב סביבה וחינוך

 • מפוסט מודרניזם לפוסט הומניזם בחינוך
 • למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה
 • מיומנויות ופדגוגיה במאה ה-21
 • פדגוגיה דיגיטלית וחדשנות חינוכית
 • שיטות מחקר בחינוך - איכותני
 • ארכיטקטורה כתרבות
 • מולטי מודאליות בסביבות למידה
 • למידה משמעותית ויצירה חזותית
 • מהוראה דיסציפלינרית ועד לטרנס-דיסציפלינרית
 • בינה מלאכותית AI ואינטרנט של הדברים IOT בבתי ספר
 • ממושג לצורה
 • ויזואליה בחינוך
 • גישות מתקדמות בהערכה וביקורת בעיצוב ובחינוך
 • בקרת למידה מבוססת טכנולוגיה
 • למידה אסינכרונית באמצעים דיגיטליים
 • סביבה ומשתמש
 • אמצעי המחשה דיגיטליים בהוראה   UX, UI
 • פרשנות תרבותית ואידיאולוגיה של הסביבה הישראלית
 • דימוי מקומי – אתוס לאומי
 • מבנה, חלל ואידיאולוגיה חינוכית
 • עיצוב במרחב הווירטואלי ובתלת ממד ככלי חינוכי
 • שיטות מחקר בחינוך - כמותי
 • חישה, תפיסה וקוגניציה
 • מערכות ניהול למידה - LMS
 • עקרונות בעיצוב סביבות לימודיות
 • ניהול היבטים הוליסטיים בעיצוב סביבה וחינוך
 • הארכיטקטורה כאמצעי לימודי
 • ניהול פרויקט חזותי אינטגרטיבי
 • פרקטיקום סדנת ליווי לעבודת גמר
 • פרויקט סופי - עבודת גמר