הקורסים הנלמדים בתואר השני בעיצוב סביבה וחינוך

לימודים בתחום תקשורת חזותית:

מולטי-מודאליות בסביבות למידה

באמצעות חקר התקשורת החזותית וניתוח מולטי-מודאלי יתוודעו ויכירו הסטודנטים לעומק את טווח המאפיינים החזותיים והמילוליים של סביבות למידה. הניתוח הביקורתי יאפשר גיבוש נקודת מבט חדשה והכרחית של סביבות למידה עכשוויות. במסגרת הקורס יתוודעו הסטודנטים לתחום הסמיוטיקה ולגישה המולטי-מודאלית לחקר תקשורת חזותית. היכרות עם השיטה ועם מושגים מרכזיים תספק נקודת מבט חדשה והכרחית לניתוח ביקורתי של סביבות למידה.

 

למידה משמעותית ויצירה חזותית

הסמינריון ישמש עוגן אינטגרטיבי של המודול שכן הוא מבקש לעסוק ב'למידה המשמעותית' המדגישה התנסות כמנוף ללמידה, תוך מתן דגש על פעולה ולא רק על הכרה קוגניטיבית. הסמינריון יציע עמדה תיאורטית הרואה בהליכי חקירה עיצוביים ואמנותיים דרך להבנת הסביבה ויצירת משמעות. המחקר של הסטודנטים ינוע בין הבנת תהליכי פיתוח ידע של יוצרים ואמנים במעבדות עיצוב או בסטודיו. מחקרי שדה אתנו-ויזואליים יוכלו לספק לסטודנטים הבנה של הזיקה בין יצירה בחומר ליצירת משמעות וזיקוק האמירה העיצובית.

 

ויזואליה בחינוך

שימוש ותרגול בכלים ויזואליים בהוראת מקצועות שונים במערכת החינוך. התנסות בתרגום ויזואלי של תכנים וערכים למסרים מוגדרים ותקשורתיים. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לבחור נושא ספציפי, לנתח את הנושא, לגבש רעיון ולבחור בהתאם שיטת עבודה. לאחר ביקורת ראשונית קולגיאלית הסטודנטים ייגשו לעבודה מונחית, בסוף הקורס יוצגו הפרויקטים הסופיים.

 

אמצעי המחשה דיגיטליים בהוראה - UX, UI

הבנת תהליכים לעיצוב מציאות מדומה (VR) ומציאות רבודה (AR), ושילובם במחקר ובחינוך.  כאשר השימוש ב- AR/VR נפוץ בבתי ספר ברחבי העולם וכשלכל ילד מכשיר נייד, שיכול לייצר מציאות מדומה ומציאות רבודה או לצפות בה. ניתן להקנות ללומדים מיומנויות המאפשרות להם לשלב בין תכני הלימוד והחינוך מציאות רבודה או מציאות מדומה המעשירות את עולם הלמידה וההוראה והופכות אותו לאטרקטיבית ומוטיבציונית יותר.

 

עיצוב במרחב הווירטואלי ובתלת ממד ככלי חינוכי

יוקנה ידע ללומדים לשימוש בעיצוב בתוך המרחב הווירטואלי הממוחשב, ויכולת לתרגם מרחב וירטואלי למרחב הפיסי תוך שימוש בכלים טכנולוגיים חינוכיים – מדפסות התלת ממד, סורק תלת ממד, חיתוך בלייזר, כרסום ועוד... ניתוח מגמות במערכת החינוך והצגת התועלת בשימוש בסימולציות במחשב ושילובם כאמצעי פדגוגי חוויתי המאפשר הוראה חדשנית.הקורס בא להקנות ידע למורים כיצד להשתמש בעיצוב בתוך המרחב הווירטואלי הממוחשב (תוכנות תלת-ממד) ויכולת לתרגם מרחב וירטואלי זה למרחב הפיסי בעזרת מדפסות תלת-ממד, במטרה ליצור כלי חינוכי עבור תלמידי בית הספר.

 

דימוי מקומי, אתוס לאומי

דימויים חזותיים המקושרים לתרבות ולהיסטוריה הישראלית. דימויים אלו תרמו להבניית האתוס הישראלי והלאומי והפכו להיות לכסיקון חזותי המוכר לכל ישראלי/ת. כיצד משפיעה מידת נוכחותם בתכניות לימוד על אופן הלימוד ואימוץ האתוס, וכן השפעתם על בניית ערכים ותפיסות אידיאולוגיות? בקורס ייסקרו סוגים שונים של דימויים מקומיים, מקורות השראה, סיפור התהוותם ומידת השפעתם על הבניית ערכים ותפיסות אידיאולוגיות, כפי שבאים לידי ביטוי בממסד הישראלי בכלל ובמערכות החינוך בפרט.

 

ניהול פרויקט חזותי אינטגרטיבי (בחירה)

סמינריון מחקרי ויישומי שיאפשר ללומדים ליישם ידע שנרכש במהלך הלימודים במודול ולהתנסות בפרויקט, המשלב היכרות עם צרכים פדגוגיים מחד, וכלים עיצוביים מאידך. הסמינריון ישלב את הידע שנרכש בכל קורסי המודול מתחומי החינוך הטכנולוגיה, הארכיטקטורה והתקשורת החזותית, כן שילוב בין חיבור אקדמי מחקרי, ותוצר מוחשי שפותח בעזרת ידע הלקוח מעולמות ה- PBL. 

 

לימודים בתחום החינוך:

מפוסט מודרניזם לפוסט הומניזם בחינוך

המצב הפוסטמודרני העמיד לביקורת את הרציונליות והלוגו-צנטריות, בחן את יעילותן של ההתמחויות והעלה מחדש את הממד החווייתי בלמידה. ההיררכיות החינוכיות הומרו בשיתופיות. המעבר האיטי מהאידיאולוגיות החינוכיות לחוויה לוותה במהפכה דיגיטלית שהעתיקה את המרחב הלימודי מ 'הספר' ומ 'הכיתה'  אל הרשת ואל המסך. הקורס יציג את מאפייני החינוך המודרני, הביקורת עליו והחידושים ההגותיים בתחום החינוך לרב תרבותיות, מיצוי עצמי, יצירתיות ואינטראקטיביות. הקורס יעמוד על חשיבותה של המהפכה הדיגיטלית והשפעתה על ההוראה והלמידה, בזיקה שבין עולם תוכן רעיוני לביטויו החזותיים ובכוחו של הדימוי לברוא עולמות תוכן.

 

מיומניות ופדגוגיה במאה ה-21

המאפיין העיקרי של הפדגוגיה החדשנית  הוא הגמישות והדינמיות שבהן, הלומדים יתנסו לא רק ברכישת הידע הנדרש לשם כך, אך גם ביישום הידע ובדרכי העברתו לשדה ההוראה. הוראה יחידנית ושיתופית, מבוססת פרויקטים, פתרון בעיות, חקר ועוד. בנוסף, דגש יושם על מיומנויות ויכולות אישיות להדמיית סביבות העבודה העכשוויות אל תוך סביבת ההוראה והלמידה הבית ספרית, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים למימוש אופטימלי של ההוראה והלמידה. הקורס יתמקד בפדגוגיות חדשניות מוטות עתיד, זאת מבלי להזניח את חשיבות האספקטים הרגשיים-חברתיים, אשר הינם חשובים להצלחת הלומד ולהבנת הקשר הקיים בין הממד האישי לממד המקצועי. מבנה הקורס ואופן העברתו יאפשרו גם התנסויות אמוציונליות לצד גילוי יכולות פדגוגיות.

 

חישה, תפיסה וקוגניציה

הבנת תכונות המוח האנושי והפונקציונליות שלו בזמן תהליכי למידה היא קריטית להצלחת הלמידה. הלומדים אשר יבינו את מערכת האינטראקציות הקיימות בין המוח לתודעה, יישמו תובנות אלה בתהליכי הוראה ולמידה. ההיכרות עם ההתפתחות הקוגניטיבית אצל הילד הלומד, תאפשר תכנון טוב יותר ונכון יותר של ההוראה להפקת מלוא התועלת בהקניית מיומנויות למידה נכונות. בקורס נחקור שאלות רבות העומדות על הפרק בתהליכי תכנון הלמידה וההוראה, וכן את האמצעים הפדגוגיים וטכנולוגיים העומדים לרשות הלומד במרחב הפיזי והווירטואלי.

 

מהוראה דיסציפלינרית ועד לטרנס דיסציפלינרית

מגוון סוגי ההוראה מהדיסציפלינרית ועד לטרנס דיסציפלינרית כוללות שימוש ושילוב של שיטות ומסגרות אנליטיות מתוך דיסציפלינה אקדמית אחת או יותר כדי לבחון נושא, תמה או שאלה, מנקודות מבט שונות. זהו שימוש בגישות שונות לבחינת נושאים, אך בנוסף, קבלת תובנות ממגוון תחומים רלוונטיים, סינתזה של תרומתם להבנה ובנוסף שילובם של רעיונות אלה במסגרת ניתוח שלמה יותר, ואינטגרטיבית. ההוראה הבינתחומית (אינטר-דיסציפלינרית) כוללת שימוש ושילוב של שיטות ומסגרות אנליטיות מתוך דיסציפלינה אקדמית אחת או יותר כדי לבחון נושא, תמה או שאלה. במוקד הוראה כזו נמצא "נושא" או "שאלה" שיש לו נגיעה לתכנים שונים ולתחומי דעת מגוונים. נעשה שימוש בגישות שונות לבחינת הנושאים ויישום תובנות ממגוון תחומים רלוונטיים, לשם גיבוש יחידות הוראה ולמידה. הלמידה הבין-תחומית עוזרת ללומדים לפתח ידע, תובנות, פתרון בעיות, ביטחון עצמי, יעילות עצמית, ואת התשוקה והמוטיבציה ללמידה.

 

גישות מתקדמות בהערכה וביקורת בעיצוב ובחינוך

יוצג תפקידה ומקומה של הערכה בחינוך, וכן דרכי הערכה מסורתיים, חלופיים ומתקדמים, בחינת דילמות בהערכה וביקורת בתחומי האמנות והעיצוב. כל אלה בעזרת כלים טכנולוגיים חדשניים, קורא תשובות, מחוונים מקוונים, שיחות ועידה – Video conference , הערכת עמיתים ושילוב הערכה חלופית ויצירה חזותית כחלק מדרכי הערכה מקוונים. שימוש ברשתות חברתיות (Skype, Instagram, Facebook) להערכה וביקורת בעיצוב ובאמנות.

 

שיטות מחקר בחינוך - כמותי

אחד האתגרים ביישומו של התהליך הלימודי עימם מתמודדים הסטודנטים לתואר שני הוא הקניית המיומנויות המחקריות, בכל אחד מתחומי הדעת בהם נעסוק במהלך התואר השני.

כתיבת עבודה מחקרית ברמה איכותית בהתאם לעקרונות כתיבה אקדמית מדעית דורשת שימוש במתודולוגיית כתיבה המהווה קו מנחה מחשבתי. הקו המנחה המחשבתי משקף את הרציונל של החוקר בעיצוב המחקר ואופן ביצועו בפועל. בקורס זה נלמד את העקרונות המנחים לביצוע מחקר כמותי.

 

שיטות מחקר בחינוך - איכותני

עיסוק בגישות למחקר פרשני ואתנוגרפי בחינוך ובלימודי תרבות בכלל, הלומדים יתנסו בתיאוריות פרשנות לצד סוגי מחקר. יילמדו כלי מחקר, שיטות ניתוח ומתודולוגיות מחקר שונים וכן שימושם ויישומם בסביבות למידה והתנסות שונות. כמו כן יוצגו מחקרים נבחרים בתחומי העיסוק של התכנית: חינוך, טכנולוגיות, סביבות למידה ועבודה ועיצוב.

 

לימודים בתחום האדריכלות:

ארכיטקטורה כתרבות

ארכיטקטורה מגלמת תכנים תרבותיים, חברתיים ופסיכולוגיים. ההבנה ראשונית היא כי האדריכלות הינה גוף ידע תרבותי ולא רק גוף ידע פרופסיונאלי, כך שניתן לשלב תובנות מתוכה בדיסציפלינות אחרות ולהעשיר באמצעות תובנות חינוכיות ותרבותיות. באמצעות מבעים תרבותיים מגוונים (כסרטים, וכספרות) בליווי הרצאות מובנות יערך דיון על המשמעות של האדריכלות בתרבות בכלל ובתרבות הישראלית בפרט. הקורס יעסוק בתכנים אלו באמצעות ניתוח של יצירות תרבותיות מדיסציפלינות אחרות, העוסקות גם באדריכלות, כך הבית יהווה ראי לנפש, סגנון אדריכלי כמגלם אתניים לאומיים ותכנון שכונתי כמגלם תכנים קהילתיים.

 

ממושג לצורה

עיסוק בשאלה מהו מקור הצורה ? ובקשר בין אידאות וצורות בקונטקסט תרבותי, חברתי ופוליטי. שילוב בין הרצאות ייעודיות לסדנאות שתדגמנה כיצד רעיון אבסטרקטי הופך בסופו של דבר לצורה קונקרטית. כיצד לסגל את התלמידים לחברה – סוציאליזציה, כיצד לעצב את רוחם של התלמידים לאור ערכי התרבות – אקולטורציה, וכיצד לאפשר לתלמיד לממש את עצמו – אינדיבידואציה. כל אלה מתוך הבנה אדריכלית של  מגוון מבני בתי הספר הנובעים מאותן אידיאולוגיות.  הקורס יפתח תהליך מובנה של חשיפת הקשר בין מושגים , אידאולוגיות ותרבות לביטוייהם המרחביים בסביבה.

 

הסביבה והמשתמש

האדריכלות כמנתבת את ההתנהלות ואת התחושות (למשל: סביבת למידה נותנת תחושת ביתיות או לחילופין, ניכור ופחד) נעסוק בעיצוב המרחב והשפעתו על ההתנהלות וההתנהגות האנושית. הלומדים יעמדו על הממשקים בין הסביבה למשתמש תוך בחינת דעות, גישות ותפיסות שונות. למרחבים הבנויים, הסביבה הפיסית בה אנו חיים כמו גם לזיכרון הקולקטיבי, השפעה מרחיקת לכת על תפיסת המרחב, ההתפתחות, התחושות, ההתנהגות ויכולת הלמידה והיצירה של בני האדם. הקורס יעמוד על הממשקים בין הסביבה למשתמש תוך בחינת דעות, גישות ותפיסות שונות.

 

מבנה, חלל ואידיאולוגיות חינוכיות

חשיפה לשיח הבין תחומי בחינוך פסיכולוגיה ואדריכלות \ עיצוב כסמינר עיוני תיאורטי פרשני. יוצגו מחקרי גישוש לבחינת הזיקה בין תכונות המקום \ החלל לבין ההתנהגויות האנושיות של משתמשי בית הספר. במקביל תיבדק האפשרות לגבש רעיון לניצול וגיוס החלל לטובת הידוק יחסי הגומלין מבנה חלל ואידיאולוגיה חינוכית. הסטודנטים יציגו מחקר גישוש מצומצם בבית ספר נבחר הכולל הצעה רעיונית להתערבות. הקורס יתמקד בזיקה בין האידיאולוגיה החינוכית לעיצוב המבנה וסביבת בית הספר ומעבר לה – לימודים במרחבים פתוחים ואלטרנטיביים.

 

פרשנות תרבותית ואידיאולוגיה סביבתית

בחינת התכנון מראשית הציונות הקלאסית ועד האינדיבידואליזם של ימנו דרך נושאים תכנוניים ואדריכליים שונים (בין השאר מעולם החינוך והתרבות) המהווים חלק מהמרחב הישראלי. הבחינה תיערך דרך ניתוח אדריכלי וטקסטואלי של טקסטים מלווים שנכתבו על ידי חוקרים, מתכננים, דיירים ומנהיגים.

 

עקרונות בעיצוב סביבות לימודיות (בחירה)

בחינת נקודות המפגש בין התלמיד למוצר ( כיסא, שולחן, לוח, וילון, ברקו, ועוד...) במרחב הלמידה העתידי. כיצד סביבות למידה מוטות עתיד משולבות טכנולוגיה אמורות לפעול במיטבן ולספק מענה לצרכים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, אינטלקטואלים וחברתיים. כמו כן תיבחן השאלה כיצד משלבים בין עיצוב למוטיבציה / הצלחה.  בקורס נתמקד באחת מהשאלות החשובות בעיצוב והיא כיצד נעצב את נקודת המפגש של התלמיד למרחב הלמידה של העתיד ולמוצר כגון שולחן, כיסא לוח או ספריה. סביבות למידה מוטות עתיד הן סביבות עבודה פיזיות, משולבות טכנולוגיה, המספקות מענה לצרכים פיזיולוגיים (ארגונומיה), פסיכולוגיים, אינטלקטואליים וחברתיים של התלמידים והמורים ותומכות בעקרונות הפדגוגיה של העתיד. בקורס אנו נתמקד בשני היבטים עיקריים: ההיבט העיצובי, וההיבט החברתי.

 

ארכיטקטורה כאמצעי לימודי (בחירה)

סמינריון המשלב ידע שנרכש בכל קורסי המודול מתחומי החינוך הטכנולוגיה, הארכיטקטורה והתקשורת החזותית .בסמינריון הסטודנטים יחקרו נושאי למידה מתחומי ידע מגוונים (מתמטיקה, תנ"ך, ספרות, גיאוגרפיה, היסטוריה ועוד). ודרכי השילוב האפשריים של הדיסציפלינות המובילות בתואר. בנוסף למחקר הם יפתחו שיעור/ משחק/ ספר או תוכנה שבהם הארכיטקטורה מתווכת וממחישה את נושא הלימוד, תוך יצירת מודלים או סקיצות מתאימות להעברת התחום הנלמד בקורס מבוסס פרויקט (PBL)  כמו כן יתנסו הסטודנטים (כל אחד מתחום התמחותו בהוראה) בפיתוח והצגת מערך של שני שיעורים (לפחות), בהם הארכיטקטורה משמשת "שחקן מרכזי", מתווכת וממחישה של נושא לימוד נבחר ותכניו.

 

ניהול היבטים הוליסטיים בעיצוב סביבה וחינוך (בחירה)

הקניית הבנה של מושגים ודרישות הקשורים בתהליך תכנון פיתוח והקמה של מבנה בית ספר בשיתוף גורמים מקצועיים מגוונים. תיבחן השאלה כיצד לייצר חוויה ואסתטיקה לצד שימוש פונקציונאלי,  כאשר ידוע שתפקוד בית הספר מושפע ממגמות חינוכיות ומגמות עיצוביות. צוות ההיגוי להקמת בית ספר עובד מול מומחים רבים אשר מביאים לדיון את מקצועיותם, ויחד הם מגדירים את מסמך העבודה שישמש בהמשך את בעלי התפקידים לעמוד בדרישות אנשי החינוך. הקורס יקנה הבנה של מושגים הקשורים בתהליך תכנון, פיתוח והקמה של מבנים בבתי ספר בשיתוף של תחומים מקצועיים מגוונים, כגון: אדריכלות, חשמל, תאורה, אוורור, צבע, אדריכלות נוף, ריהוט, תפעול ותחזוקה שוטפת, יעוץ ובטיחות, מיתוג.

 

לימודים בתחום הטכנולוגיה:

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה- סוגיות וגישות

ייחקרו במהלך הקורס פניה החדשות של סביבת הלמידה ואת כניסתן של טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות ומתקדמות לבית הספר. נראה כיצד בית הספר יכול להנגיש את התשתיות הטכנולוגיות הנדרשות להקניית מיומנויות נדרשות . ייבחנו המודלים לשילוב פלטפורמות טכנולוגיות שונות, ונשרטט את המעבר מ-e-learning ל-m-learning, וכן נלמד על האתגרים והיתרונות האישיים והחברתיים המתלווים לכך.  נלמד גם על פריצת גבולות מרחב הלמידה בעזרת פלטפורמות ייעודיות,  כבסיס ליצירת הכיתה ההפוכה, החוקרת, הווירטואלית המדומה והרבודה. נתנסה בתכנון ופיתוח סביבות למידה חדשניות ונחקור גישות ביקורתיות במערכות לימוד משתנות. 

 

בינה מלאכותית AI והאינטרנט של הדברים IOT בבתי הספר

תוצג סוגיית הבינה המלאכותית והשיטות ליישומה. ונבחן את הבעיות האפשריות העולות מכניסה לעולם ה-AI. כמו כן תידון השאלה כיצד טכנולוגיות בינה מלאכותית יכולות לסייע למערכת החינוך בכלל ולמורים ותלמידים בפרט ומה תהיה השפעתו ארוכת הטווח על תהליכי הלמידה וההתפתחות של הלומד. בהמשך הקורס יוקדש לאינטרנט של הדברים: כיצד דברים יתקשרו ביניהם, אילו סוגי מידע ניתן לאסוף וכיצד הוא נאסף, כיצד ניתן להשתמש במידע באופן קולקטיבי ושיתופי לצרכי הלמידה, ומהם הסיכונים שיש לגדר. כל זה יוביל לדיון על השינויים שיחולו על בית הספר: הכיתה הפיזית, תפקידו ומקומו של המורה, הישגי התלמידים והאימפקט על צרכי המשק והכלכלה.

 

פדגוגיה דיגיטלית וחדשנות חינוכית

תידון השאלה "כיצד טכנולוגיה שינתה את ההוראה" באמצעות דוקטרינת הפדגוגיה הדיגיטלית. המסלול שעשתה דוקטרינת הפדגוגיה הדיגיטלית מציג את מגוון התשובות כמו גם האתגרים בפניהם ניצבת מערכת החינוך בבואה לשלב טכנולוגיות חדשניות. הקורס יתמקד בהכרת הפדגוגיה הדיגיטלית ורכישת כלים להטמעתה המוצלחת. הקורס גם יחקור את השאלה "כיצד טכנולוגיה שינתה את הלמידה". נסקור טכנולוגיות שונות ונתנסה בשימוש בהן, נחקור את דרך חדירתן והטמעתן בכיתה.

 

בקרת למידה מבוססת טכנולוגיה

תכליתם של תהליכי בקרה הוא להבטיח את אפקטיביות הלמידה לאורך זמן. הלומדים יעסקו בתהליכי בקרה נמשכים הנשענים על שני מרכיבי יסוד מבוססי טכנולוגיה: הערכה ממוחשבת (מעצבת ומסכמת), ולמידה מבוססת משוב.

 

למידה אסינכרונית באמצעים דיגיטליים

עיסוק בהכרת היבטים תיאורטיים, מחקריים ופרקטיים של למידה אסינכרונית באמצעות שילוב טכנולוגיית לכידת וידיאו וטקסט. ויצירת מרחב למידה וירטואלי חדשני, לעיתים אינטראקטיבי, המאפשר הקניית מיומנות של למידה בכל זמן ובכל מקום. הקורס עוסק בהכרת היבטים תיאורטיים, מחקריים ופרקטיים של למידה מקוונת אסינכרונית. כמו כן, מוצגים בקורס היבטים אישיים, רגשיים וחברתיים של למידה מקוונת.

 

פרקטיקום:

סדנה מקדימה לפרויקט הגמר, שתפקידה לאפשר לסטודנטים להכיר את מבנה עבודת בית הספר בכל הקשור לתכנון עבודתו, התאמתו לתכניות לימודים וניהול פעילותו החינוכית. סטודנטים יעבדו בצמוד למנהל בית ספר שייבחר, על הבנת דרכי פעילותו ועבודתו הפדגוגית, במרחבי הלמידה. הם ילמדו ויחקרו את בית הספר על תכניות הלימודים שלו, מוריו, ומרחבי ההוראה והלמידה.  בעזרת מרצי הקורס הם יעבדו על פיתוח דפוסי חשיבה מדעית, ניסוח נכון של הצעת העבודה הכולל שאלת חקר ברורה ואפקטיבית, הבניית תהליכי הכנת העבודה והתכנון הגלומים בה, ועד להגשתה ואישורה של העבודה עצמה. שיתוף החיבוטים והמחקרים בין הסטודנטים לבין עצמם וכן לבין הנהלת בית הספר יעצימו את חווית הלמידה ויאפשרו למידה והפריה הדדית.

 

פרויקט גמר:

פרויקט הגמר, הינו גולת הכותרת של התואר השני. הוא מאפשר לסטודנט להתנסות בפעילות עיצובית, חינוכית - פדגוגית וטכנולוגית  בארגון בעל אופי חינוכי \ הכשרתי. הסטודנט יוכל לנתח מצב מצוי וללוות אותו במחקר אקדמי. דרך משימה זו, הסטודנט מעצים את יכולותיו לאבחן בשדה החינוך מצבים עליהם למד במודולים השונים, לנתחם על פי תיאוריות וגישות שונות, לבקרם, להעריכם, לזהות פערים ולהציע פתרונות הלקוחים מעולם העיצוב, הארכיטקטורה, התקשורת החזותית, הטכנולוגיה והחינוך של המאה ה-21. העבודה המוגשת תשקף תהליך בחינה, ליווי ותיעוד מעגלי: מההתנסות הפרקטית בשטח, אל שדה הלמידה והחקר, דרך הניתוח, הכתיבה, הסקת המסקנות, ועד להכנת תכנית לקראת ביצוע. התוצר הכתוב של פרויקט הגמר יוכל לשמש מנהלים ומקבלי החלטות בשדה החינוך לקראת שינוי והתאמות שירצו להטמיע בתוך מערכת חינוך מקומית עירונית או ארצית לאומית.