הקורסים הנלמדים בתואר השני בעיצוב סביבה וחינוך

לימודים בתחום תקשורת חזותית:

מולטי-מודאליות בסביבות למידה

באמצעות חקר התקשורת החזותית וניתוח מולטי-מודאלי יתוודעו ויכירו הסטודנטים לעומק את טווח המאפיינים החזותיים והמילוליים של סביבות למידה. הניתוח הביקורתי יאפשר גיבוש נקודת מבט חדשה והכרחית של סביבות למידה עכשוויות.  במסגרת הקורס יתוודעו הסטודנטים לתחום הסמיוטיקה ולגישה המולטי-מודאלית לחקר תקשורת חזותית. היכרות עם השיטה ועם מושגים מרכזיים תספק נקודת מבט חדשה והכרחית לניתוח ביקורתי של סביבות למידה.

 

אמצעי המחשה דיגיטליים בהוראה - UX, UI

הבנת תהליכים לעיצוב מציאות מדומה (VR) ומציאות רבודה (AR), ושילובם במחקר ובחינוך.  כאשר השימוש ב- AR/VR נפוץ בבתי ספר ברחבי העולם וכשלכל ילד מכשיר נייד, שיכול לייצר מציאות מדומה ומציאות רבודה או לצפות בה. ניתן להקנות ללומדים מיומנויות המאפשרות להם לשלב בין תכני הלימוד והחינוך מציאות רבודה או מציאות מדומה המעשירות את עולם הלמידה וההוראה והופכות אותו לאטרקטיבית ומוטיבציונית יותר.

 

עיצוב במרחב הווירטואלי ובתלת ממד ככלי חינוכי

יוקנה ידע ללומדים לשימוש בעיצוב בתוך המרחב הווירטואלי הממוחשב, ויכולת לתרגם מרחב וירטואלי למרחב הפיסי תוך שימוש בכלים טכנולוגיים חינוכיים – מדפסות התלת ממד, סורק תלת ממד, חיתוך בלייזר, כרסום ועוד...ניתוח מגמות במערכת החינוך והצגת התועלת בשימוש בסימולציות במחשב ושילובם כאמצעי פדגוגי חוויתי המאפשר הוראה חדשנית. הקורס בא להקנות ידע למורים כיצד להשתמש בעיצוב בתוך המרחב הווירטואלי הממוחשב (תוכנות תלת-ממד) ויכולת לתרגם מרחב וירטואלי זה למרחב הפיסי בעזרת מדפסות תלת-ממד, במטרה ליצור כלי חינוכי עבור תלמידי בית הספר.

 

לימודים בתחום החינוך:

מפוסט מודרניזם לפוסט הומניזם בחינוך

המצב הפוסטמודרני העמיד לביקורת את הרציונליות והלוגו-צנטריות, בחן את יעילותן של ההתמחויות והעלה מחדש את הממד החווייתי בלמידה. ההיררכיות החינוכיות הומרו בשיתופיות. המעבר האיטי מהאידיאולוגיות החינוכיות לחוויה לוותה במהפכה דיגיטלית שהעתיקה את המרחב הלימודי מ 'הספר' ומ 'הכיתה'  אל הרשת ואל המסך. הקורס יציג את מאפייני החינוך המודרני, הביקורת עליו והחידושים ההגותיים בתחום החינוך לרב תרבותיות, מיצוי עצמי, יצירתיות ואינטראקטיביות. הקורס יעמוד על חשיבותה של המהפכה הדיגיטלית והשפעתה על ההוראה והלמידה, בזיקה שבין עולם תוכן רעיוני לביטויו החזותיים ובכוחו של הדימוי לברוא עולמות תוכן.

 

תפיסה וקוגניציה

הבנת תכונות המוח האנושי והפונקציונליות שלו בזמן תהליכי למידה היא קריטית להצלחת הלמידה. הלומדים אשר יבינו את מערכת האינטראקציות הקיימות בין המוח לתודעה, יישמו תובנות אלה בתהליכי הוראה ולמידה. ההיכרות עם ההתפתחות הקוגניטיבית אצל הילד הלומד, תאפשר תכנון טוב יותר ונכון יותר של ההוראה להפקת מלוא התועלת בהקניית מיומנויות למידה נכונות. בקורס נחקור שאלות רבות העומדות על הפרק בתהליכי תכנון הלמידה וההוראה, וכן את האמצעים הפדגוגיים וטכנולוגיים העומדים לרשות הלומד במרחב הפיזי והווירטואלי.

 

מהוראה דיסציפלינרית ועד לטרנס דיסציפלינרית

מגוון סוגי ההוראה מהדיסציפלינרית ועד לטרנס דיסציפלינרית כוללות שימוש ושילוב של שיטות ומסגרות אנליטיות מתוך דיסציפלינה אקדמית אחת או יותר כדי לבחון נושא, תמה או שאלה, מנקודות מבט שונות. זהו שימוש בגישות שונות לבחינת נושאים, אך בנוסף, קבלת תובנות ממגוון תחומים רלוונטיים, סינתזה של תרומתם להבנה ובנוסף שילובם של רעיונות אלה במסגרת ניתוח שלמה יותר, ואינטגרטיבית. ההוראה הבינתחומית (אינטר-דיסציפלינרית) כוללת שימוש ושילוב של שיטות ומסגרות אנליטיות מתוך דיסציפלינה אקדמית אחת או יותר כדי לבחון נושא, תמה או שאלה. במוקד הוראה כזו נמצא "נושא" או "שאלה" שיש לו נגיעה לתכנים שונים ולתחומי דעת מגוונים. נעשה שימוש בגישות שונות לבחינת הנושאים ויישום תובנות ממגוון תחומים רלוונטיים, לשם גיבוש יחידות הוראה ולמידה. הלמידה הבין-תחומית עוזרת ללומדים לפתח ידע, תובנות, פתרון בעיות, ביטחון עצמי, יעילות עצמית, ואת התשוקה והמוטיבציה ללמידה.

 

לימודים בתחום האדריכלות:

ממושג לצורה

עיסוק בשאלה מהו מקור הצורה ? ובקשר בין אידאות וצורות בקונטקסט תרבותי, חברתי ופוליטי. שילוב בין הרצאות ייעודיות לסדנאות שתדגמנה כיצד רעיון אבסטרקטי הופך בסופו של דבר לצורה קונקרטית. כיצד לסגל את התלמידים לחברה – סוציאליזציה, כיצד לעצב את רוחם של התלמידים לאור ערכי התרבות – אקולטורציה, וכיצד לאפשר לתלמיד לממש את עצמו – אינדיבידואציה. כל אלה מתוך הבנה אדריכלית של  מגוון מבני בתי הספר הנובעים מאותן אידיאולוגיות.  הקורס יפתח תהליך מובנה של חשיפת הקשר בין מושגים , אידאולוגיות ותרבות לביטוייהם המרחביים בסביבה.

 

מבנה, חלל ואידיאולוגיות חינוכיות

חשיפה לשיח הבין תחומי בחינוך פסיכולוגיה ואדריכלות \ עיצוב כסמינר עיוני תיאורטי פרשני. יוצגו מחקרי גישוש לבחינת הזיקה בין תכונות המקום \ החלל לבין ההתנהגויות האנושיות של משתמשי בית הספר. במקביל תיבדק האפשרות לגבש רעיון לניצול וגיוס החלל לטובת הידוק יחסי הגומלין מבנה חלל ואידיאולוגיה חינוכית. הסטודנטים יציגו מחקר גישוש מצומצם בבית ספר נבחר הכולל הצעה רעיונית להתערבות. הקורס יתמקד בזיקה בין האידיאולוגיה החינוכית לעיצוב המבנה וסביבת בית הספר ומעבר לה – לימודים במרחבים פתוחים ואלטרנטיביים.

 

עקרונות בעיצוב סביבות לימודיות

בחינת נקודות המפגש בין התלמיד למוצר ( כיסא, שולחן, לוח, וילון, ברקו, ועוד...) במרחב הלמידה העתידי. כיצד סביבות למידה מוטות עתיד משולבות טכנולוגיה אמורות לפעול במיטבן ולספק מענה לצרכים פיזיולוגיים , פסיכולוגיים, אינטלקטואלים וחברתיים. כמו כן תיבחן השאלה כיצד משלבים בין עיצוב למוטיבציה / הצלחה.  בקורס נתמקד באחת מהשאלות החשובות בעיצוב והיא כיצד נעצב את נקודת המפגש של התלמיד למרחב הלמידה של העתיד ולמוצר כגון שולחן, כיסא לוח או ספריה. סביבות למידה מוטות עתיד הן סביבות עבודה פיזיות, משולבות טכנולוגיה, המספקות מענה לצרכים פיזיולוגיים (ארגונומיה), פסיכולוגיים, אינטלקטואליים וחברתיים של התלמידים והמורים ותומכות בעקרונות הפדגוגיה של העתיד. בקורס אנו נתמקד בשני היבטים עיקריים: ההיבט העיצובי, וההיבט החברתי.

 

לימודים בתחום הטכנולוגיה:

בינה מלאכותית AI והאינטרנט של הדברים IOT בבתי הספר

תוצג סוגיית הבינה המלאכותית והשיטות ליישומה. ונבחן את הבעיות האפשריות העולות מכניסה לעולם ה-AI. כמו כן תידון השאלה כיצד טכנולוגיות בינה מלאכותית יכולות לסייע למערכת החינוך בכלל ולמורים ותלמידים בפרט ומה תהיה השפעתו ארוכת הטווח על תהליכי הלמידה וההתפתחות של הלומד. בהמשך הקורס יוקדש לאינטרנט של הדברים: כיצד דברים יתקשרו ביניהם, אילו סוגי מידע ניתן לאסוף וכיצד הוא נאסף, כיצד ניתן להשתמש במידע באופן קולקטיבי ושיתופי לצרכי הלמידה, ומהם הסיכונים שיש לגדר. כל זה יוביל לדיון על השינויים שיחולו על בית הספר: הכיתה הפיזית, תפקידו ומקומו של המורה, הישגי התלמידים והאימפקט על צרכי המשק והכלכלה.

 

פדגוגיה דיגיטלית וחדשנות חינוכית

תידון השאלה "כיצד טכנולוגיה שינתה את ההוראה" באמצעות דוקטרינת הפדגוגיה הדיגיטלית. המסלול שעשתה דוקטרינת הפדגוגיה הדיגיטלית מציג את מגוון התשובות כמו גם האתגרים בפניהם ניצבת מערכת החינוך בבואה לשלב טכנולוגיות חדשניות. הקורס יתמקד בהכרת הפדגוגיה הדיגיטלית ורכישת כלים להטמעתה המוצלחת. הקורס גם יחקור את השאלה "כיצד טכנולוגיה שינתה את הלמידה". נסקור טכנולוגיות שונות ונתנסה בשימוש בהן, נחקור את דרך חדירתן והטמעתן בכיתה.

 

למידה אסינכרונית באמצעים דיגיטליים

עיסוק בהכרת היבטים תיאורטיים, מחקריים ופרקטיים של למידה אסינכרונית באמצעות שילוב טכנולוגיית לכידת וידיאו וטקסט. ויצירת מרחב למידה וירטואלי חדשני, לעיתים אינטראקטיבי, המאפשר הקניית מיומנות של למידה בכל זמן ובכל מקום. הקורס עוסק בהכרת היבטים תיאורטיים, מחקריים ופרקטיים של למידה מקוונת אסינכרונית. כמו כן, מוצגים בקורס היבטים אישיים, רגשיים וחברתיים של למידה מקוונת.