להמשיך לתואר שני..

בוגרי תואר ראשון בניהול במרכז האקדמי ויצו חיפה זכאים להמשיך ללימודי התואר השני במנהל עסקים (MBA - Master of Business Administration‎) של האוניברסיטה הפתוחה, במסלול מוסמך ללא תזה. בוגרי התואר יוכלו לקבל פטור מלימודי ההשלמה, על סמך לימודיהם בחוג לניהול, בכפוף לממוצע של 80 ומעלה ובכפוף לאישור האוניברסיטה הפתוחה, ובכך להשלים את לימודי התואר השני במנהל עסקים תוך תקופת זמן קצרה יחסית (45 נקודות זכות).

 

תכנית הלימודים לתואר שני מיועדת להכשיר את הלומדים בה לתפקידי ניהול בדרגים שונים בארגונים עסקיים וציבוריים. התכנית מקנה ידע, מיומנות וכישורים מקצועיים בתחומים המרכזיים של ניהול ומינהל עסקים, ומאפשרת התמחות בתחומים פונקציונליים, ובכללם: מדיניות עסקית וניהול אסטרטגי, שיווק, חשבונאות, מימון, ניהול התפעול, ניהול משאבי אנוש, ניהול בין-לאומי, כלכלה תעשייתית ועסקית, מינהל ומדיניות ציבורית, אתיקה ומשפט, מדעי ההתנהגות בניהול, קבלת החלטות, שיטות כמותיות לניהול ומערכות מידע. הסטודנטים ילמדו ויתנסו בשיטות לאבחון תופעות ניהוליות, וירכשו כלים לקבלת החלטות ולפתרון בעיות. הכלים הנרכשים בתחומים השונים ייושמו בניתוח ובתכנון מערכות ופרויקטים מתוך תפיסה ניהולית אינטגרטיבית.

 

 

התכנית כפופה לתקנון לימודי התואר השני של האוניברסיטה הפתוחה. 

פירוט התכנית באתר האוניברסיטה הפתוחה