יורם בן-ארי

רקע ותחומי התמחות :

דוקטורנט בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה בפקולטה לניהול ובוגר תואר שני בסטטיסטיקה יישומית באוניברסיטת  חיפה. תחומי התמחות: ניהול סקטור האירוח התיירותי בתנאי אקלים משתנים, מחקר סביבתי,  קבלת החלטות בתנאים של חוסר ודאות. מרצה בקורסים: אקסל לכלכלנים ויישומי מחשב. ניסיון במחקר רפואי ובהוראה בתחומים של סטטיסטיקה, שיטות מחקר, שימושי מחשב, מתמטיקה, בקרת איכות וכלכלה.