סיוע לימודי / דיקן סטודנטים

דיקן הסטודנטים פועל לרווחת הסטודנטים במישור האישי, חברתי- תרבותי, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המכללה.

תפקידי דיקן הסטודנטים כוללים:

  • מתן עזרה ויעוץ לסטודנטים בבעיות אישיות וכלכליות. סטודנטים יכולים לפנות לדיקן בשעות הקבלה או על פי תאום מראש. ניתן לפנות גם בכתב תוך ציון שם מלא ומייל לתשובה. מובטח חסיון על פי בקשת הסטודנט.
  • קיום קשר שוטף בין אגודת הסטודנטים ואוכלוסיית הסטודנטים לבין הנהלת המכללה.
  • ייזום, תכנון וביצוע פעילויות לרווחת הסטודנטים בענייני מלגות, הלוואות, יעוץ פסיכולוגי, מגורים, וסיוע לסטודנטים בעלי קשיים מיוחדים.
  • תכנון וקיום פעולות בתחומי החברה במכללה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.
  • ייזום, תכנון וביצוע פעילויות של מעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה, בתאום עם גורמים מוסדיים וולונטריים בקהילה, במסגרת מערך הסיוע הכלכלי מטעם המכללה.
  • ריכוז וטיפול בנושא הטרדה מינית של סטודנטים במכללה.
  • ריכוז הטיפול בקבילות הסטודנטים.

הטרדה מינית:

בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, (תקנון לפי סעיף 7 ד (2)) לחוק מניעת הטרדה מינית– תשנ"ח, 1998 רשאי כל סטודנט לפנות בכל שאלה ו/או תלונה בנושא לדיקן הסטודנטים. אחראית לפניות מרצים ועובדי האקדמיה הינה ראש המינהל האקדמי. כמו כן ניתן לעיין בנוסח התקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני בנספח המצורף (נספח מסII ) ובחוק במשרד דיקן הסטודנטים ו/או במינהל האקדמי.     

ייעוץ פסיכולוגי בשעת מצוקה:

קיימת מודעות במכללה לקשיים ולמשברים היכולים לנבוע מהחשיפה והמתח הנלווים ללימודים, כמו גם מסיבות אישיות, משפחתיות, חברתיות ואחרות. המרכז האקדמי בשיתוף עם המדור הקליני במרכז ברמן לייעוץ פסיכולוגי-אוניברסיטת חיפה, מאפשר קבלת טיפול פסיכולוגי לסטודנטים בעלות מופחתת במסגרת המכללה.
לייעוץ ולפרטים ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים או ישירות למדור הקליני באוניברסיטת חיפה:
למיכל קסטרו רכזת המדור:

מידע נוסף נמצא באתר: http://madorclini.haifa.ac.il