ספרי ילדים על אדריכלות במסגרת הקורס "התנסות בהוראה" בהנחיית ד"ר אדר' הדס שדר

במסגרת הקורס "התנסות בהוראה" חיברו הסטודנטים ספרי ילדים שמטרתם הנגשת נושא אדריכלי / סביבתי לילדים בגיל בי"ס יסודי, אך גם להוות חוויה חינוכית ואמנותית.

 הפרוייקט מהווה דוגמא לשיתוף הפעולה הייחודי בין תחום האדריכלות לבין תחום החינוך.