ספרו של ד"ר איתן מכטר 'הדימוי'

ברכות לד"ר איתן מכטר על הוצאת ספרו החדש 'הדימוי':

הדימוי- דיון בעקבות ניטשה, בודריאר, דבור (הוצאת רסלינג):
צלילה לעומק הדיון שמציעים לנו
"חברת הראווה" של גי דבור
ו"סימולציות וסימולקרה" של ז'אן בודריאר 
מספקת לנו הבנה באשר 
לכוחו של הדימוי במרחב התרבותי העכשווי.