ד"ר גילה דנינו-יונה

השכלה

Ph.D.  חינוך-ספרות ילדים, אוניב' בן גוריון.

נושא הדיסרטציה: "הבניית יחסים מגדריים בספרות   הילדים הקנונית הישראלית מ-1977 ואילך".

M.A.  חינוך- במסלול לתוכניות לימודים, לדרכי הוראה ולדרכי הדרכת מורים, אוניב' חיפה.

נושא תיזה: "מועצות תלמידים  מעמדן ומידת מעורבותן: יישום תהליכים דמוקרטיים בחברת התלמידים בבית הספר"

B.A. בחינוך – במסלול לתוכניות לימודים ובספרות - עברית והשוואתית, אוניב' חיפה

 

ניסיון אקדמי וניהולי

מרצה במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה במחלקה לחינוך המחלקה לניהול עסקי וכן במכללת אורנים בחוגים ללשון וספרות.

מלמדת קורסים בשני תחומים:

חינוך -  אסטרטגיות בחינוך ובהוראה; פיתוח מיומנויות אקדמיות: קריאה וכתיבה אקדמית; ניתוח אירועים מחיי ביה"ס והכיתה.

ספרות ילדים –  סוגיות בספרות ילדים: אוכל, רזון ושמנות;  לשון ספרות הילדים; משלבים לשונים ומסרים בספרות הילדים; ז'אנרים בספרות ילדים; קריאה פמיניסטית בספרות הילדים; ניתוח ביקורתי של איור בספרות הילדים.

בכל השנים משלבת בצד הוראה אקדמית, תפקידי מינהל אקדמי ובהם: מנהלת לימודי חוץ במרכז האקדמי לעיצוב ויצו חיפה;  בעבר שימשתי כמרכזת ארצית של הפורום לפיתוח פרופסיונלי למורים, במכון מופת במשרד החינוך; כמרכזת פדגוגית ומנהלת בפועל של התיכון לאמנות ולעיצוב, ויצו חיפה. וכן כמנהלת היחידה למעורבות חברתית באוניב' חיפה.

במקביל לפעילותי האקדמית, מילאתי לאורך השנים תפקידים נוספים  המשלבים את תחומי העניין ויכולותיי ובהם:  חוקרת בפרויקטים חינוכיים ארציים במחלקה להערכה במשרד החינוך. במסגרת זו כתבתי דוחות מחקר אתנוגרפיים שיצאו לאור בהוצאת מחלקת  הפרסומים, משרד החינוך, בעיקר בנושא התערבות הוליסטית ביישובי פריפרייה; לקטורית בהוצאת טנג'יר;  ריכוז בנושאי  הדרכה ותרבות בפנימייה לנוער בסיכון. כקצינה בצבא שימשתי כמפקדת ביה"ס הצבאי להשכלה בכלא מגידו וכמפקדת ביה"ס בחוות השומר בפרויקט קידום אוכלוסיות מיוחדות .

לפרסומים אקדמאיים, כנסים, הרצאות אורח ומאמרים של ד"ר גילה דנינו-יונה