סטודנטים לעיצוב מעצבים סביבות למידה

במסגרת הקורס "דידקטיקה של ההתמחות" מתנסים הסטודנטים ביצירה מקורית, שאינה נסמכת על מודלים קיימים, ושאינה נשענת על דרכי הוראה ולמידה מסורתיות. הסטודנטים מפתחים תוכנית לימודים בית ספרית מתוקשבת, המיועדת למגמות אמנויות העיצוב בבתי ספר תיכון (בהתאם לסילבוס של משרד החינוך למגמות עיצוב או תוכנית ייחודית).

 

מטרות התוכנית: הכרת המאפיינים הייחודיים של האינטרנט, פיתוח נושא המתאים להוראה מתוקשבת, והדגשת יתרונותיה של סביבה זו בהוראה ובלמידה.

ההנחיה המרכזית בקורס היא לפתח שיעורים מתוקשבים בתחום העיצוב, שמנצלים את התכונות הייחודיות של המדיום, ולא מעתיקים מודלים מסורתיים לכלי החדש. ההתאמה צריכה לבוא לידי ביטוי בנושא שנבחר ובדרכי ההוראה וההערכה, דבר שמזמן התנסויות חדשות ויצירה עצמאית. אחד הקשיים בהם נתקלים הסטודנטים הוא ליצור סביבה לימודית חדשנית, נגישה, מזמינה ומרגשת, ובה בעת להבטיח שתתרחש בה למידה משמעותית.

רוב העבודות עושות שימוש בפלטפורמות קיימות, ויוצרות משהו חדש באמצעות שילוב יישומים קיימים. הפעלת התוכנית אינה מצריכה רכישת תוכנות יקרות ומיוחדות לחינוך, אין צורך להיות מומחה טכני כדי לפתח את תוכניות הלימוד ולהפעילן, והמורה יכול לפתח שיעור באמצעים פשוטים ועל פי צרכיו.

 

הנחייה: טל תמיר, שוש כהן

העבודות הוצגו בכנס "יצירתיות בהוראה" באורנים ב3.7.17

 


מבחר עבודות סטודנטים (משנת 2017):

מיתוג ערים 


 

תעמולה נאצית


 

תהליך מחקר בעיצוב