הרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד, אוקטובר 2023 פתוחה!
מועד מבחני המיון וההתאמה יימסר למסדירי הרשמה.

 

תנאי קבלה משתנים בין המחלקות השונות וכוללים שני מרכיבים עיקריים:
- תנאי בסיס הכוללים ממוצע בגרות ו/או פסיכומטרי.
- תהליך מיון והתאמה.

 

 

מחשבון בגרויות

  • לתשומת לבך, דף חישוב ציון הבגרות המשוקלל הינו כלי עזר בלבד !

  • ציון הבגרות המשוקלל הינו משוער בלבד. הממוצע הקובע לקבלה למוסד הלימודים הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.

  • ציון הבגרות המשוקלל הינו מרכיב אחד מתוך מספר תנאי הקבלה בהם נדרש לעמוד כל מועמד, הקובעים את ציון הקבלה האישי הנבדק מול סף הקבלה למחלקה הרלוונטית.

  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.

  • פתיחת הלימודים בתוכניות השונות מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.