הכל על תהליך הרישום

בתהליך הרישום לקראת תואר ראשון ישנם שלושה שלבים עקריים. אם תמלאו אחרי ההוראות של כל אחד מהשלבים, תמצאו תהליך רישום קל ופשוט.

 

שלב ראשון - מילוי טופס רישום

שלב שני - תשלום דמי הרישום

שלב שלישי - צירוף כל המסמכים הנדרשים לתיק הרשמה מלא

 

 

ביטול הרשמה

חידוש הרשמה

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021

שלב ראשון  - מילוי טופס רישום

מילוי טופס הרישום יכול להתבצע בממשק הרישום המקוון או באופן ידני.

ניתן למלא טופס רישום מקוון המאפשר גם תשלום מקוון של דמי הרישום או להוריד ערכת הרשמה ידנית הכוללת טופס רישום והנחיות למילוי נכון. לאחר מילוי טופס הרישום הידני וצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להחזירו אל מרכז הייעוץ והרישום באחת מהדרכים המפורטות בהמשך. חשוב לוודא הגעת הערכה.

 • דואר ישראל – לידי מרכז הייעוץ והרישום, ת.ד. 9034 חיפה, 31090

 • פקס -  073-3242566

 • מייל  -  info@wizodzn.ac.il

 • מסירה ידנית למרכז הייעוץ והרישום

 


שלב שני - תשלום דמי הרישום

דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשות הרישום. 
אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים, או למועמד שביטל את הרשמתו.
דמי ההרשמה אינם מהווים חלק משכר הלימוד והם תקפים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד ולתקופת הרשמה אחת בלבד.

להלן גובה דמי ההרשמה לקראת שנת הלימודים תש"פ, אוקטובר 2019:

 • המחלקה לעיצוב גרפי-תקשורת חזותית – 600 ₪

 • המחלקה לארכיטקטורה  - 600 ₪

 • המחלקה לעיצוב אופנה – 600 ₪

 • המחלקה צילום  - 450 ₪

 • המחלקה לניהול - 450 ₪

ההרשמה לשתי מחלקות הינה בתוספת 100 ₪  בלבד עבור המחלקה הנוספת כך שברישום לשתי מחלקות גובה דמי הרישום ייקבע על פי המחלקה בה דמי ההרשמה גבוהים יותר בתוספת 100 ₪.

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

 • בכרטיס אשראי בטופס הרישום המקוון - מקנה 100 ש"ח הנחה !

 • באמצעות המחאה (שיק) או המחאת דואר המצורפים לטופס הרשמה ידני עם כל המסמכים הנדרשים.

 • תשלום במזומן לטופס הרשמה ידני עם כל המסמכים הנדרשים.

 • העברה בנקאית לאחר שטופס הרישום הגיע אלינו. לקבל פרטי חשבון יש ליצור קשר עם מרכז הייעוץ והרישום.

 


שלב שלישי - צירוף כל המסמכים הנדרשים לתיק הרשמה מלא

יש להציג מסמכים מקוריים או העתקים חתומים "העתק נאמן למקור".  תתכן דרישה למסמכים נוספים באופן פרטני בהתאם למסלול הנלמד ובמידת הצורך. 

 • טופס רישום - יש להקפיד למלא בו את כל הפרטים בכתב יד קריא על פי דף ההנחיות.

 • דמי ההרשמה לרבות דמי מבחני המיון וההתאמה.

 • תעודת בגרות או אחד מהמסמכים הבאים:
  - אישור זכאות לתעודת בגרות / אישור על ציוני בחינות הבגרות / אישור על סיום מכינה קדם אקדמית.
  - בעלי תעודת בגרות מחו"ל ימציאו: תעודת בגרות מאושרת וחתומה ע"י נוטריון + העתק, 2 העתקים של תעודת עולה, 2 העתקים של תעודת זהות.

 • אישור ציון המבחן הפסיכומטרי – לנדרשים לכך בתנאי הקבלה.

 • אישור ציון רכיב האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או אישור ציון מבחן אמיר / אמיר"ם. לצורך דירוג לימודי אנגלית. 

 • תעודת שחרור מצה"ל או מהשירות הלאומי. מועמד פטור משירות יגיש את אישור הפטור.

 • צילום ת.ז כולל הספח.

 • 3 תמונות פספורט. יש לרשום מאחורי כל תמונה שם מלא, ת.ז והמחלקה אליה נבחנים. 

 • אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד.

 


ביטול הרשמה

הודעה על ביטול הרשמה חייבת להיעשות בכתב, ולהימסר למרכז מידע והרשמה. על המבטל חלה האחריות לוודא, כי הודעתו על ביטול הרשמה התקבלה במרכז  מידע והרשמה. 

המועד הקובע לגבי ביטול הרשמה הוא היום בו התקבלה ההודעה בכתב. הודעה שנמסרה בע"פ או בטלפון לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרשמה. 

אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה והמועמד לא נבחן, לא התקבל ללימודים או ביטל הרשמתו.

 


חידוש הרשמה

חידוש הרשמה בעקבות ביטולה, באותה תקופת הרשמה, יבוצע בכתב בלבד וימסר למרכז מידע והרשמה. 

על המחדש חלה האחריות לוודא, כי הודעתו על חידוש הרשמה התקבלה במרכז מידע והרשמה. 

הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו נרשם המועמד ביום החידוש על כן תטופל על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות במחלקה אליה מבקש להתקבל.