קורסים עיונים בעיצוב ואמנות

לימודי חוץ מציעים מגוון קורסים עיוניים נבחרים* בתחומי העיצוב והאמנות, מתוך התכנית האקדמית, אליהם ניתן להירשם כשומעים חופשיים
 

הקורסים:
מבוא לאמנות מודרנית
מבוא לאמנוות המאה ה-20
סוגיות באמנות בת זמננו
תקווה ישראלית
תולדות הצילום א'
תולדות העיצוב
אמנות ישראלית
 

* הקורסים המוצעים משתנים מידי שנה. מומלץ טרם הרשמה, להתעדכן מול מרכז ייעוץ ורישום שהקורס בו אתם מעוניינים אכן פתוח לרישום.

שכר לימוד ותנאי קבלה

דמי הרשמה: 150 ש"ח

שכר הלימוד : 825 ש"ח לכל 1 ש"ש

תנאי קבלה: אין

 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בטלפון 1800-770-990.

לנוחיותך, מצ"ב טופס הרשמה אותו ניתן להחזיר במייל לכתובת: info-limhuz@wizodzn.ac.il

 

להלן מידע קצר על כל קורס

מבוא לאמנות מודרנית

הקורס ידון בזרמים ובתנועות האמנותיות העיקריות אשר התפתחו מאז תנועת ההשכלה והמהפכה התעשייתית ועד סוף המאה ה-19. יושם דגש על הבנת הרעיונות המנחים של הקבוצות השונות ועל ההבדלים ביניהם. יודגש תהליך ההתפתחות וגיבוש הקו האישי של האמנים השונים.

 

מבוא לאמנות המאה ה-20

הקורס ידון בזרמים ובתנועות האמנותיות העיקריות אשר התפתחו במחצית הראשונה של המאה העשרים. יושם דגש על הבנת הרעיונות המנחים של הקבוצות השונות ועל הכרת הטקסטים אשר הן כתבו. יודגש תהליך ההתפתחות וגיבוש הקו האישי של האומנים השונים.

 

סוגיות באמנות בת זמננו

הקורס יבחן את הזיקה בין האמנות העכשווית לעידן הפוסטמודרני ויציג את האמנות העכשווית כשורה של מסמנים בולטים של הפוסטמודרניזם. נדון במעבר מאמנות מודרנית בשיאה לאמנות רעיונית. מעבר מאמנות מופשטת לאמנות ריאליסטית קונקרטית. נדון בחומרים חדשים כמו אדמה, אור, גוף ומיצג ובנושאים חדשים כמו צריכה, אורבניזם, הפרשות וגבולות הגוף. נבחן את בעיית הזהות. ייצוגים חדשים של האישה וייצוגים של קהילות שונות ובעלי יכולת להשתנות עד להפיכתם ל- cyburg. נעמוד על בעיית המציאות: הרצון לתיעוד, מיון ומשמעות של ארכיון ויציאה מאותן התבניות ליצירת מציאות מדומה.

 

אמנות ישראלית

הקורס יעסוק בהתפתחות האמנות הישראלית מראשיתה ועד לשנות ה-70 של המאה ה-20. נעמוד על הקשרים בין התמורות באמנות הישראלית לבין המהלכים הפוליטיים-חברתיים. ידונו האמנים והמגמות המרכזיות בתולדות האמנות הישראלית.

 

תולדות הצילום

הצילום מראשיתו ועד אמצע המאה ה-20, השפעותיו והשלכותיו של הצילום העכשווי. הקורס ידון בצלמים ומסורות צילומיות שרווחו בין אמצע המאה ה-19 עד לאמצע המאה ה-20.

תולדות העיצוב

הקורס יעסוק בהכרת עולם העיצוב – עיצוב פנים, עיצוב המוצר, עיצוב גרפי, על רקע הקשרים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים ואמנותיים, נעסוק בהתפתחות ההיסטורית של תחומי העיצוב, סיבות והשלכות,  זיקות גומלין בין עיצוב מסורתי לעיצוב עכשווי.