וינר-עומר, מוישה חולה, שמן וטכניקה מעורבת על בד, 2013.png