_מכיכר_בית_הספר_לעבר_הכיכר_העירונית_החדשה-_אורי_אופיר_וגילי_וסרמן.jpg