_מכיכר_תחתונה_לעבר_כיכר_עליונה_ורחוב_צאלים-_אורי_אופיר_וגילי_וסרמן.jpg