ננר, מתוך הסדרה סימני פיסוק, צילום שחר פליישמן, 2015-16.jpg