עיר החול והמים - ויצו חיפה - ארכיטקטורה - תרגיל שנה א - 2017