2011 ,אורי ארואסטי, נפח כָּלוּאַ, צילום אנדרי פוברוב jpg.jpg