2013, צילום עודד אנטמן ,Made in China תמיר ניב, מתוך הפרוייקט .jpg