2013 ,צילום עודד אנטמן ,Made in China תמיר ניב, מתוך הפרוייקט.jpg