ניהול עסקי | הענקת תארים 2014

טקס הענקת תארים ותעודות לבוגרי 2014 במחלקה לניהול עסקי