ניהול עסקי | סיור בבנק ישראל בירושלים

הסטודנטים מהמחלקה לניהול עסקי יצאו לירושלים לסיור בבנק ישראל, שם למדו על מטרות הבנק ועל מדיניות הנפקת השטרות והמטבעות, וכמו כן ביקרו בתצוגה של אמצעי תשלום בארץ ובעולם לאורך ההיסטוריה. לאחר מכן ביקרו הסטודנטים גם במוזיאון האיסלאם, ונחשפו למוצגים המרכזיים של המוזיאון.

הסיורים הלימודיים, המתקיימים כפעמיים בשנה, הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים של הסטודנטים במחלקה לניהול עסקי. הסיורים משלבים בין יעדי סיור בתחומי לימודי הניהול לבין מוקדי עניין אחרים, אשר הביקור בהם הוא בבחינת הרחבת הדעת והנאה.

צילום: פרדי נעים