ניהול עסקי | יום עיון מנהיגות בעיצוב

המחלקה לניהול עסקי ארחה יום עיון אשר עסק, בין היתר, בשאלות כמו: האם יש פשר או מובן למנהיגות בתחומי העיצוב השונים?  אם יש משמעות לכך, מהו אופייה של מנהיגות זו? האם יש למנהיג בתחומי העיצוב תפקיד או שליחות בחברה? האם יש הבדל בנושא בין תחומי העיצוב השונים?