עיצוב אופנה: שמלות ערב

תהליך עבודה מחקרי על בתי אופנת עילית שאינם פעילים בהווה.

בית האופנה יהוה נקודת פתיחה לנושא השראה עיקרי לעיצוב קולקציית שמלות ערב עכשוויות. כחלק

עיקרי המתווה את אופי הקולקציה בית האופנה יהווה בסיס למיקוד תוך מחקר על הקשרים תרבותיים.

 

שנה ג' בהנחיית אתי שמלה

 

מתוך שיתוף פעולה בין המחלקה לאמנויות הצילום והמסך למחלקה לאופנה במסגרת הקורס צילום אופנה עם מיכל חלבין