גלריה דרפלר- ענת עפרי

17 הברות, 3 שורות, אמרי יופי, אמרי שלום

ענת עפרי, בוגרת המחלקה לצילום בתערוכה, בתערוכת יחיד בגלריה ע"ש מורל דפרלר

אוצר: עמית זולר

 

לפרטים נוספים על התערוכה