כנס חינוך פיננסי בישראל

לראשונה בישראל ישולב מסלול לימודים לתכנון פיננסי , במסגרת בית הספר לניהול ולכלכלה 

כחלק מתוכנית ההשקה של בית הספר לניהול ולכלכלה נערך כנס בנושא:

'חינוך פיננסי בישראל - אתגרים באקדמיה ובמערכת החינוך'

במעמד סגן שר האוצר, מר יצחק כהן

בהשתתפות הפיקוח על הבנקים, OECD, משרד החינוך, משרד האוצר, המגזר הפרטי, המגזר השלישי ומומחים מהאקדמיה בתחום קבלת החלטות

 

למידע נוסף על הכנס 

 

צילום: הרצי שפירא