שבוע האיור - פנים אל מול פנים

תערוכת איור של המחלקה לתקשורת חזותית

24 דיוקנות עומק של מבחר דמויות מכל השדות החברתיים המקיפים אותנו תציג השנה במסגרת שבוע האיור. כל דיוקן מנסה דרך טכניקה ומתן פרשנות להציע מידע, שהינו ערך מוסף פיוטי ואישי, אודות הדמות, דימוייה הציבורי, פועלה וההקשרים האסוציאטיביים שעולים מאישיותה

לפרטים נוספים