תקשורת חזותית - הצד השני של הטקסט

סטודנטים שנה ד' מהמחלקה לתקשורת חזותית התבקשו לאייר בעקבות טקסט שהם בוחרים.
הטכניקה והפורמט פתוחים 

הנחייה: אבנר כץ