המינהל לסטודנטים עולים חדשים

12/05/21

במסגרת שיתוף הפעולה בין דיקנאט הסטודנטים למינהל הסטודנטים לעולים חדשים, יעניק המינהל מעטפת סיוע לסטודנטים עולים אשר מתקשים בשפה העברית וזקוקים לסיוע לימודי במקצועות העיוניים.

לצורך הסיוע מונתה סטודנטית חונכת אשר תעניק עד  70 שעות באופן פרטני או קבוצתי בהתאם לצרכי הסטודנטים המעוניינים בשירות והופנו ע"י המינהל.