המהפך שעובר על המרחבים הציבוריים וסביבות הלמידה בבתי הספר בשנים האחרונות - אלון רזגור

22/08/21

המהפך שעובר על המרחבים הציבוריים וסביבות הלמידה בבתי הספר בשנים האחרונות צובר תאוצה. המודעות לחשיבות המרחבים הללו מתחזקת, ובד בבד מצטבר ידע בקרב מתכננים ואנשי חינוך. היום מתייחסים לסביבה הפיזית של הכיתה כגורם מרכזי בחיים הפדגוגיים של בית הספר וכגורם התורם לתהליך החינוכי של התלמידים ולהישגיהם.

 

אחת מהשאלות החשובות בעיצוב והיא – כיצד נעצב את סביבות העבודה והלמידה של העתיד? סביבות למידה מוטות עתיד הן סביבות עבודה פיזיות, משולבות טכנולוגיה, המספקות מענה לצרכים פיזיולוגיים (ארגונומיה), פסיכולוגיים וחברתיים של התלמידים והמורים ותומכות בעקרונות הפדגוגיה של העתיד.

 

כחלק מרעיון ההתחדשות העירונית והטמעת מושגים חדשים בתחום החינוך, אנו עדים להתפתחותם של מרחבים אלו ובמקרים רבים מוענקים להם חיים חדשים. להתעסקות במרחבים אלו יש מספר היבטים:
* ההיבט העיצובי – המרחב הציבורי הוא מרחב המחזק את הקשר בין התלמיד, ההורה והצוות לבין בית הספר.
* ההיבט החברתי – המרחב הציבורי הוא מרחב המאפשר מפגשים מסוגים שונים ובהיקפים מגוונים.
* ההיבט הפדגוגי – המרחב הציבורי הוא מרחב המאפשר למידה מכוונת או אקראית, הנובעת מהשימוש בו.
וכיום נוסף היבט נוסף ההיבט הווירטואלי כולם ביחד משלבים למידה במאה ה- 21 עם ולאחר הקורונה.