הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי - ד"ר ירון גילאי

22/08/21

בעידן הדיגיטלי קיימות אפשרויות מדהימות ללמידה והוראה אשר לא היו קיימות בעבר. במסגרת לימודי התואר השני בעיצוב סביבה וחינוך, יינתן דגש על העשרת הידע של הלומדים בכל הקשור ללמידה דיגיטלית מתוקשבת. הדבר יאפשר לבוגרים להתמקד בטיפוח סביבה לימודית חדשנית, הובלת למידה משמעותית, גיוון דרכי הוראה ושימוש במגוון סוגי טכנולוגיה.

 

קורסי התואר השני העוסקים בטכנולוגיות למידה מתמקדים ביצירה, פיתוח וניהול של תהליכי למידה מתוקשבת בהתבסס על אמצעים חדשניים. האתגר העיקרי הגלום בכך, הינו הקניית ידע רלוונטי הן באשר לתפיסות חינוכיות מבוססות טכנולוגיה והן בכל הקשור לכלים הטכנולוגיים המאפשרים להוציא את התפיסות הללו מן הכח אל הפועל. המטרה היא לסייע לסטודנטים בנבכי העולם המופלא והמורכב של טכנולוגיות בחינוך ולהאיר את עיניהם באשר לשילובה בעשייה חינוכית אפקטיבית. הקורסים בלמידה דיגיטלית מבוססים על ספרות מחקרית בינלאומית ומחקרים מקוריים ועדכניים שהובילו המרצים ופורסמו בכתבי עת בינלאומיים. כמו כן, הקורסים השונים נשענים על ניסיון אקדמי רב שנים שנצבר במכללה בלמידה דיגיטלית ובהנחיית מורים ומדריכים בטכנולוגיות בחינוך. בין היתר, יוצגו מודלים חדשניים הנותנים מענה לצרכים חינוכיים כגון למידה פעילה, למידה מבוססת משוב, למידה מלאה מרחוק, הערכה ממוחשבת, למידה אסינכרונית וסינכרונית, שיפור למידה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ועוד.