עבודות המחלקה לתקשורת חזותית בסמינר "מכון משואה"

נכון משואה
19/05/16

היום מתקיים ב"מכון משואה" סמינר מומחים בנושא: השפעת השיח התרבותי בן זמננו על דפוסי הוראת השואה במאה ה-21.

 

 

 

הסמינר עוסק בדיאלוג המתמיד בין ההיסטוריה של השואה לבין האופן בו אנו בוחרים לתעד אותה, לדון בה ולהורות אותה. השנה מתמקד השיח בזיכרון באמצעות ייצוגים אמנותיים מגוונים.
בסמינר מוצג פרויקט פרי שיתוף פעולה של הסטודנטים מהמחלקה לתקשורת חזותית ו"יד ושם", שעוסק במאבק לשמירת רוח האדם בתקופת השואה.
הסטודנטים יוצרים סדרת גלויות וספרים, המתמקדים בנושא זיכרון השואה מתוך נקודת מבט אישית ואוניברסלית. הגלויות והספרים מהווים בסיס לפעילות חינוכית אשר מפותחת על ידי
הצוות החינוכי של ביה"ס הבין לאומי להוראת השואה למסגרות חינוכיות רשמיות ובלתי רשמיות.
הסטודנטים המציגים: ג'יי צמבלוק ואייל לוי משנה ג'. מנחה הפרוייקט: שי גולן.
 

לצפייה במצגת