מיכל חלבין, צלמת ומרצה במחלקה במוסף 'גלריה' של הארץ