ספרון ילדים שחיברה לידר פוגל, סטודנטית שנה ב' לארכיטקטורה