ספרי ילדים על אדריכלות במסגרת הקורס "התנסות בהוראה" בהנחיית ד"ר אדר' הדס שדר