קול קורא לפרס הצילום ע"ש מיכה קירשנר

קול קורא לפרס הצילום ע"ש מיכה קירשנר