תכנית הלימודים

תכנית לימודי צילום ואמנויות המסך בפריסה לפי שנים

 

מערך הלימודים 

בשנתיים הראשונות נלמדים לימודי תשתית אשר יפתחו בפני הסטודנט את כל עולמות הידע בהם ייגע החוג בהמשך דרכו. נרכשות מיומנויות בסיס: ראייה ותפיסה צילומית /קולנועית, יכולות טכניות, תשתית תיאורטית בשדה התרבות והאמנות ושליטה מוחלטת במדיה הנלמדת.

בשנים ג'-ד' מוצע לסטודנט מערך קורסי בחירה המהווה חלק מרכזי בתוכנית הלימודים ומאפשרים לסטודנט ללמוד באופן מגוון בתוך מרחב המדיה ולממש את כישוריו הייחודיים.

במהלך הלימודים יפגשו הסטודנטים עם מרצים אורחים מהארץ ומחו״ל, כולם אנשי מקצוע פעילים אשר יציבו את הסטודנט אל מול דילמות אתיות, אסתטיות ומעשיות בתחומים הספציפיים שנבחרו ע"י הסטודנט.

 

התחום העיוני והמחקרי

הלימודים העיוניים מקנים לסטודנט ידע מעמיק בפילוסופיה, בתיאוריה ובתולדות הצילום והמדיה הויזואלית, בתולדות האמנות, הקולנוע והעיצוב, בתקשורת המונים, אסתטיקה, ביקורת טקסטים ועוד. לימודים אלה מאפשרים לסטודנט לפתח את יכולתו האינטלקטואלית האסתטית והאתית ואת יכולתו לנתח, להעריך ולשפוט את המעשה האמנותי בכלל ואת המעשה הקולנועי והצילומי בפרט. בנוסף, מאפשרת השליטה התיאורטית יכולות מחקר בתחומים מגוונים, הן בשדה המדיה והן בשדות משיקים.

 

התחום היישומי

הלימודים היישומיים נועדו לבנות ולחזק מיומנויות ושליטה מלאה בכלי המדיה והצילום. מערך כלים זה, ישרת את העשייה בתחומי הקולנוע, המחשב, הפרסום, האופנה, המגזין, הביטוי האישי והחברתי, הפוליטי והתרבותי, הדוקומנטרי ובתחומים הוירטואליים. מיומנויות אלו, הכרחיות בשדה המדיה הויזואלית השואבת את כוחה מתוך טכנולוגיות חדשניות ועתירות ידע כמו גם מטכנולוגיות ישנות. אמצעים טכנולוגיים אלו כוללים ידע בצילום כימי, דיגיטלי וממוחשב, טכנולוגיות Motion ומיומנויות מעבדות של המאה ה- 21 כמו סריקה והדפסה תלת מימדית, רובוטיקה מבוססת מצלמה ועוד.

 

לימודי חינוך

המפגש עם עולם החינוך, תורם תרומה מכרעת בגיבושה של דרך חברתית, רציונלית, מנומקת ומנוסחת היטב אותה ייקח הסטודנט לכל תחום בו הוא יבחר בסופו של דבר.

תחום החינוך מכשיר את הצלמים להוראה במגמות הצילום, התקשורת והאמנות במוסדות להוראה השונים.

תחום זה יפתח כישורי הוראה, חינוך וראייה מוסרית בתחום המקצועי הצילומי. הסטודנט יוכשר לפתח בתלמידיו את הכושר להתמודד עם השפה החזותית ויכולת לנקוט עמדה ביקורתית קונסטרוקטיבית כלפיה.

  

עבודת הגמר

עבודת הגמר בשנה הרביעית נושאת אופי מחקרי ויכולה להיעשות בכל אחד מתחומי הלימוד כגון קולנוע, צילום אופנה, מדיה ומרחבים וירטואליים, צילום מגזיני, צילום דוקומנטרי או כל הצעה אחרת אשר תקבל אישור של ועדת ההוראה של החוג.

 


 

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ג