תכנית הלימודים

תכנית לימודי צילום בפריסה לפי שנים

 

בשנתיים הראשונות נלמדים לימודי תשתית אשר יפתחו בפני הסטודנט את כל עולמות הידע בהן תיגע המחלקה בהמשך דרכו. נרכשות מיומנויות בסיס: ראייה ותפיסה צילומית / קולנועית, יכולות טכניות, תשתית תיאורטית בשדה התרבות והאמנות ושליטה מוחלטת במדיה הנלמדת.
בשנים ג'-ד' מוצע לסטודנט מערך קורסי בחירה המהווה חלק מרכזי בתוכנית הלימודים, במטרה לאפשר לסטודנט להגשים את שאיפותיו בתחום התמחות ספציפי בתוך מרחב המדיה ולממש את כישוריו הייחודיים. במהלך הלימודים יפגשו הסטודנטים עם מרצים אורחים מהארץ ומחו״ל, כולם אנשי מקצוע פעילים אשר יציבו את הסטודנט אל מול דילמות אתיות, אסתטיות ומעשיות בתחומים הספציפיים שנבחרו ע"י הסטודנט.

התחום העיוני והמחקרי:

הלימודים העיוניים מקנים לסטודנט ידע מעמיק בפילוסופיה, בתיאורייה ובתולדות הצילום והמדיה הויזואלית. בתולדות האמנות, הקולנוע והעיצוב, בתקשורת המונים, אסתטיקה, ביקורת טקסטים ועוד. לימודים אלה מאפשרים לסטודנט לפתח את יכולתו האינטלקטואלית האסתטית והאתית ואת יכולתו לנתח, להעריך ולשפוט את המעשה האמנותי בכלל ואת המעשה הצילומי בפרט. בנוסף, מאפשרת השליטה התיאורטית יכולות מחקר בתחומים מגוונים, הן בשדה המדיה והן בשדות משיקים.

התחום היישומי:

הלימודים היישומיים נועדו לבנות ולחזק מיומנויות ושליטה בכלי המדיה והצילום. מערך כלים זה, ישרת את העשייה בתחומי הקולנוע, המחשב, הפרסום, האופנה, המגזין, הביטוי האישי והחברתי, הפוליטי והתרבותי, הדוקומנטרי ובתחומים הוירטואליים. מיומנויות אלו, הכרחיות בשדה המדיה הויזואלית השואבת את כוחה מתוך טכנולוגיות ישנות וטכנולוגיות חדשניות אשר תמיד יהיו עתירות ידע. אמצעים טכנולוגיים אלו כוללים ידע בצילום כימי, דיגיטלי וממוחשב, טכנולוגיות Motion וכן מיומנויות מעבדה מגוונות כמו סריקה והדפסה תלת מימדית ועוד.

לימודי חינוך:

המפגש עם עולם החינוך, תורם תרומה מכרעת בגיבושה של דרך חברתית, רציונלית, מנומקת ומנוסחת היטב אותה ייקח הסטודנט לכל תחום בו הוא יבחר בסופו של דבר.

תחום החינוך מכשיר את הצלמים להוראה במגמות הצילום, התקשורת והאמנות במוסדות להוראה השונים. תחום זה יפתח כישורי הוראה, חינוך וראייה מוסרית בתחום המקצועי הצילומי. הסטודנט יוכשר לפתח בתלמידיו את הכושר להתמודד עם השפה החזותית ויכולת לנקוט עמדה ביקורתית קונסטרוקטיבית כלפיה.

הסמכה:

בתום ארבע שנות לימוד ולאחר שעמד בהצלחה בכל החובות האקדמיים והמינהליים יקבל בוגר המחלקה תואר ראשון B.Ed.F.A בצילום ומדיה.

בטיחות בסדנאות:

העבודה בסדנאות הצילום כרוכה בשימוש במים, בכימיקלים, במכשירים ובכלים חשמליים, כמו גם בעבודה בחדר חושך.
על הסטודנט לפעול בהתאם לכללי הבטיחות המצויים בסדנאות ועל-פי הנחיות האחראים.

תאור מקצועות הלימוד:

 • מרחב צילומי א' - תחום הידע משולב למעשה בחמישה קורסים אחרים. הקורס יבחן ויחקור את השפה והדימוי הצילומי והקולנועי, יחדד את היכולת להוציא עמדה והשקפת עולם מהכוח אל הפועל. הקורס יחקור את המבט ותרגומו  דימוי המאגד את התובנות המצטברות של אותו מבט. הסטודנטים ייחשפו לתקדימים מעולם האמנות בכלל ועולם הצילום בפרט. הקורס ישלב עבודה מעשית ועבודה עיונית, קולנוע וסטילס.

 • צילום בתאורה מבוקרת א' – שימוש בתאורת אולפן, תאורה חמה, קרה, מבזקים קבועים וניידים, תאורת פנים וחוץ, תאורות מעורבות, חשיבה ופיתוח רעיון מן הסקיצה דרך יצירתו ועד להדפסה הסופית. מבוא לצילום מוזמן ומפגש עם לקוח. שימוש במצלמות בפורמט גדול 4X5", צילום כימי ודיגיטלי, הדפסה, גימור ופרזנטציה.

 • מעבדה כימית - הקורס יקנה כלים ומושגים , טכנולוגיים, עיוניים ומעשיים בעולם הצילום האנאלוגי ומתוך כוונה להגיע למיומנות מירבית. החל מהמצלמה ומעשה הצילום עצמו ועד להדפסתו בחדר החושך, ינחיל הקורס הבנה ושליטה בתהליכי : החשיפה, הפיתוח וההדפסה. עקרונות בסיסיים בצילום, שיטות חשיפה מתקדמות, עקרונות עבודה צילומית במעבדה כימית, הדפסות כסף ושיפורן. קורס זה הוא חלק ממערך הקורסים המשולב במרחב הצילומי.

 • טכנולוגיה של הצילום – מהאור ועד לדימוי המצולם, הקורס עוסק בהבנת הטכנולוגיה הנמצאת מאחורי המצלמה והעדשה: דיגיטציה, אופטיקה,  מכניקה צילומית, תהליכים כימיים וכמובן האור הטבעי והמלאכותי כמרכיב מכריע במעשה הצילומי. הקורס הינו שילוב של הרצאות עיוניות ושעורים מעשיים.

 • תפישה חזותית – טכניקות רישום וציור, כמכשיר להיטיב את ההתבוננות במציאות. הדגשת התאורה, הטקסטורה, נקודת המגוז והקומפוזיציה כמרכיבי מפתח בדרך אל הדימוי הויזואלי. הנושאים הנלמדים: קו, כתם, צורה אורגנית, צורה מכנית, איזון וחוסר איזון, עומק סטטי ודינמי, טקסטורות ועוד.

 • מבוא למחשב – הכרת שימוש במחשב באמנות, בקולנוע, בצילום ובמדיה. חקירת אפשרויות העבודה השונות במחשב ככלי עבודה וככלי לביטוי אמנותי ומסחרי. במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו למבנה הבסיסי של המחשב, מערכות ההפעלה השונות, המבנה הסכמתי של התוכנה. הסטודנט ילמד לעומק את תוכנת ה-Photoshop , ה-Lightroom,  ה-Premier וה-Audition אותם יקבל למחשבו הנייד כחלק מחבילת  Adobe Creative Suite. הסטודנט ילמד עיבוד תמונה מתקדם, מיקסום התצלום לצרכי הדפסה וWeb-. עבודה עם מסכות, שכבות, ריטושים, ניהול צבע, כיול מסך ופרופילי צבע.

 • מבע קולנועי -  הקורס יסקור את התהליך הקולנועי כולו ויבהיר את הטריטוריה בה פועל הקולנוע. הקורס יקנה לסטודנט מושגי יסוד בשפה הקולנועית ודרכי פעולה מן הרעיון דרך התסריט, הצילום, הסאונד, התאורה, הבימוי, העריכה, הפוסט, ההפקה ועד לכותרות המופיעות בסוף כל סרט.

 • מבוא לצילום וידאו א' -  בסדנא יכיר הסטודנט את מצלמות הוידאו ויתמקד באפשרויות ובמשמעויות הרבות של עיצוב הפריים הקולנועי. נושאי הקורס ישלבו בין ההיבטים הטכניים של המצלמה ובין האפשרויות הרבות העומדות בפני אמנים, במאים וצלמי קולנוע ווידאו.

 • תסריט מבוא– הקורס יתוודע לתבניות השפה הקולנועית, הוורבלית והוויזואלית וכיצד השימוש היצירתי בשפה משפיע על האמירה ועל צורתה. בקורס נדגים ונתרגל עקרונות וטכניקות בכתיבת סיפור, תסריט, מושגי יסוד, עקרונות וטכניקות של הסיפור הקולנועי: מבנה התסריט, הקונפליקט, הדמויות, עיצוב הזמן והמרחב, נקודות מפנה, אקספוזיציה, דמות ורקע, המילה כתמונה והתמונה כמילה ועוד. 

 • עריכה, מבוא  - הכרה מעמיקה של שפת הקולנוע בכלל ושפת העריכה בפרט. לימוד טכניקות שונות של Story Telling בניית מארג הסיפור הקולנוע מן הshot דרך הסצינה ועד לסרט המוגמר. הקורס יפגיש את הסטודנט עם מערכות עריכה מודרניות ועם עולם ה-Post Production, וידאו ואודיו.

 • צילום ותצלום כפואטיקה –בקורס יבחן מרחב הפרשנות, הביקורת והניתוח הטקסטואלי של יצירת הצילום. פרשנות אותה נותן הצופה או המבקר בהתייחס לפער בין העיתים, עת היצירה ועת הניתוח ובקונטקסט הלך הרוח, התרבות, המיקום הגיאוגרפי, הקונפליקטים התקופתיים, הקונפליקטים הבין תרבותיים ועוד. 

 • מעבדה דיגיטלית – לימוד והתנסות בכל מרכיבי טכנולוגיית הצילום, הסריקה וההדפסה הדיגיטלית. משלב הצילום עצמו, דרך מיקסום ה"נגטיב" הדיגיטלי ועד להדפסה עצמה. הקורס הוא שילוב של סדנאת הדפסה מעשית, יציאה משותפת לצילומי חוץ, לימוד תיאורטי של טכנולוגייה דיגיטלית וחשיפה לעבודותיהם של צלמים בני זמננו בארץ ובעולם.

 • תולדות הצילום א' -  הצילום מראשיתו ועד אמצע המאה ה-20. השפעותיו והשלכותיו על הצילום העכשווי. הקורס ידון בצלמים ומסורות צילומיות שרווחו בין אמצע המאה ה-19 עד לאמצע המאה ה- 20. הקורס מסמן את הצילום כנקודה הראשית של המדיה הויזואלית - טכנולוגית.

 • תולדות הצילום ב' - מבט על הזרמים המעצבים את החשיבה הצילומית במאה ה 20-21. הבנת הרעיונות הצילומיים  והקשר בינם לבין אמנות ופילוסופיה חברתית, מתוך גיבוש העקרונות והשיח הפנים צילומי. הקורס הינו קורס תיאורטי, דיון, קריאה וחשיפה לעבודות יוצרים, הן דרכי פעולתו.

 • צילום בתאורה מבוקרת ב' – העמקת המיומנות בזירת הצילום מבוקר התאורה : תאורה, קומפוזיציה, צילום ישירות למחשב, טכניקות לשיפור המוצר הסופי, צילום כחלק מצוות יוצרים, פרויקטים מיוחדים בנושאי צילום מוזמן על שלל האפשרויות (פרסום, תעשייה, מזון ועוד). רכישת מיומנויות מושלמות בהפעלת ושימוש בציוד המקצועי הדרוש לצורך משימה זו.

 • צילום דוקומנטרי–בקורס מתנסח מבט על המציאות מתוך עמדה ביקורתית חברתית הבוחנת תרבות הבאה לידי ביטוי במפגש עם "האחר". ברחוב, בפרהסיה או בדלת אמותיו של מושא הצילום. כמובן שגם תוך כדי צילום בקורס יבחנו תהליכים רב תרבותיים, מתוך חשיפה לעבודות יוצרים, הרצאות רלוונטיות מן המרחב הישראלי ומפגשים עם אקטיביסטיים חברתיים.

 • צילום במרחב פוליטי -  במסגרת הקורס נדון באחריות חברתית ובאמנה החברתית. נבחן את המבט הביקורתי המובהק, הנוקט עמדה בהירה באשר למחויבות המוסרית של היוצר. לדוגמא, מספר נושאים בהם יעסוק הקורס: עמדה פוליטית, מגדרית, חברתית, שוויוניות ותקדימים היסטוריים הם רק רשימה חלקית. הקורס יתנהל  בפורמט של הרצאה פרונטלית ודיון.

 • סדנא ליצירה קולנועית, בימוי - הקורס יחשוף את רכיבי השפה הקולנועית ואמצעי המבע העומדים לרשות היוצר בכל ז'אנר קולנועי, על מנת לאפשר לסטודנט הגדרת סגנון ושיטת העבודה הייחודיים לו. במהלך הקורס נדרשים הסטודנטים לתרגילי התנסות  ובדיקה קצרים, במהלכם ינהלו דיאלוג סגנוני עם אחד היוצרים שיוצג בכיתה.

 • סדנא ליצירה קולנועית, עריכה  -הסדנה תעסוק ביצירת סרטים קצרים, עבודות וידאו ווידאו ארט. בקורס יושם דגש על דרכי Story ellingT שונות מתוך פיתוח ושימת דגש על שפה אישית וייחודית. הקורס יעמיד למבחן את היצירה האישית, המיוחדת אל מול המקובל, שפת הקולנוע השגורה.

 • צילום וידאו ב' -  בסדנא מתקדמת זו נעמיק את יכולות השילוב בין האלמנטים השונים בצילום הווידאו. נתמקד בנושא התנועה כמרכיב משמעותי וחשוב ליצירת משמעות ונכיר את אפשרויות התאורה הרבות הרלוונטיות למצלמות העכשוויות.

 • צילום במאה ה-21 - הקורס יחקור ויגדיר את הטריטוריות החזותיות, הרעיונות והחברתיות בהן פועל צילום כיום, תוך הבנת התהליכים שהובילו לניסיונות הללו, וינסה לצפות התפתחויות טכנולוגיות ורעיונות עתידיות.

 • תסריט– הקורס יקנה כלים, טכניקות ומיומנויות שיאפשרו כתיבה, קריאה, וניתוח סרטים ויתייחס לאיכויות הדרמטיות,  לקונפליקטים הפנימיים ולדרכי הפעולה. הקורס יעסוק בייחודו של סיפור, באיפיון הדמויות והיחסים ביניהן, איכות הדיאלוג, והמבנה.

 • בין הדימוי לתמונה הנעה - הסדנא תעסוק בנקודות ההשקה בין תצלום הסטילס לדימוי הנע. ותעמוד על שימוש הקולנוע בתצלום סטילס ומצד שני, שימוש הסטילס בקולנוע ובפלטפורמות נעות אחרות והדיאלוג אשר מקיימים ביניהם המדיומים בעידן הדיגיטלי.

 • סמיוטיקה – הקורס ידון בשפת המדיה, כיצד קוראים וכיצד כותבים בה. הקורס יפלח את ספקטרום המדיה לתת שפות ויאחה אותן מחדש לכדי חטיבה שפתית אחת. למרות שאנו צרכנים מיומנים בקריאת התמונה, הסרט או יצירת הרשת, לרוב אין בידינו את הכלים לנתח עבודות אלו ולכן, לא יהיו בידינו תובנות בהן נוכל להשתמש בבואנו לכתוב מדיה. הקורס ינסה לפרוץ דרכים חדשות בשפה.

 • צילום ומחשב מתקדם - Post Production - הקורס ידון בפונקציות השונות של המחשב ככלי המרחיב את השפה הצילומית. במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו לטכניקות מתקדמות בעולם ה Motion, הקורס ישים דגש על המניפולציה הצילומית ויתייחס לצילום כחומר גלם לייצירה דיגיטלית, תוכנת הדגל של הקורס היא Adobe  After Effects .

  תולדות המדיה -  הקורס יבחן את התפתחות המדיה מתחילת המאה ה-20 ועד לימינו תוך שימת דגש על השפעת המדיה על מהלכים חברתיים רחבים יותר. הקורס יצור קשר בין התפתחות טכנולוגית ובין התפתחות תודעתית.

 • תולדות הקולנוע - הקורס מבקש להקנות מושגי יסוד בקולנוע כפי שעוצבו במאה השנים שחלפו מאז המצאתו. יסקרו הזרמים הגדולים במערב, תוך שימת דגש על התמורות הטכנולוגיות והאידיאולוגיות שהולידו את התפתחותה של אותה אמנות. הקורס ישים דגש על יכולות ויצירות הייחודיות במבנה הויזואלי שלהן. הקורס יבחן את התפתחות הקולנוע כרונולוגית ועל פי חתכי רוחב המסמנים תופעות מעוררות עניין, הן בתוך הקולנוע והן בהקשרים תרבותיים רחבים יותר : סרטי מלחמה, מערבון, הבלש, ההגמוניה האמריקנית, קולנוע של העולם השלישי ועוד.

 • מרחב צילומי ב' ו-ג' – מרחב צילום ומדיה פתוח המאפשר לסטודנט לתת ביטוי לעולמו ושאיפותיו, זהו המרחב המרכזי בו תנבט ותתפתח השפה האישית, דרכו המיוחדת של הסטודנט היוצר. מרחב זה מתאפשר מתוך הנחייה קשובה לצרכיו של הסטודנט, דיון כיתתי פתוח ומשתף ועם זאת ביקורתי ומכוון. הקורס יתן דגש על פיתוח אותו מהלך אישי, מתוך מגמות קלאסיות ועכשוויות בעולם הצילום המדיה והאומנות. הקורס מתאפיין בדיון ער, ביקורות וחשיפה אינטנסיבית של עבודות סטודנטים.

 • וידאו ארט – בשיטוט הבלתי פוסק לרוחב גבולות המדיה המכוננת, הצילום, נפגש היוצר באמצעי ביטוי שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של הצילום - הוידאו ארט. רב המשותף בין שתי המדיות, במעשה הצילומי, בעולם ממנו שואבות המדיות את כוחן אך בעיקר ברעיון האבולוציני המציב שתי מדיות אלו על ציר התפתחות אחד. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים את תולדות הוידאו ארט, אופני ההפקה, טכנולוגיה ושפה.

 • צילום אופנה סטילז ו- Motion – אופנה היא תרבות המאומצת על ידי הקהל הרחב. תרבות זו באה לידי ביטוי גם במראה חיצוני, אך גם בהלך רוח, בפס הקול של תקופה ובדרכי ביטוי רבים אחרים. מעצבי הדעה, מעצבי האופנה, קובעים למעשה את התנהלות הקהל הרחב בתקופה נתונה. הקורס מזמין את הסטודנט להיחשף לתופעה, לבחון וללמוד את כלי המדיה

   והצילום הפועלים בתחום: לבוש, דוגמן, סטייליסט, מאפר וכמובן צלם וארט-דיירקטור. הקורס יכוון את הלומדים  ולתפוס מקום רב השפעה ככל האפשר בעולם זה. הקורס מתמקד בהיבטים חדשניים של תפיסות בצילום האופנה, סטילז ו-Motion. 

 • צילום מוזמן– קורס צילום בתאורה מבוקרת מתקדם זה, מפגיש את היוצר עם הלקוח האמיתי. כל הפרויקטים בהם יתקל סטודנט במהלך הקורס יהיו פרויקטים אמיתיים המוזמנים על ידי חברות וגופים כלכליים אחרים, להם צרכים ומטרות מגדרות וברורות. הסטודנט ילמד דרך מקרי אמת אודות ההתנהלות בעולמות כלכליים אלו. משלב הבריף וגיבוש הקונספט עד לשלב הפרזנטציה מול הלקוח הסופי. הקורס מציג גישה מוקפדת מאוד ומציב סטנדרטים גבוהים מאוד הן מבחינת הרגלי עבודה והן מבחינת גישה צילומית.

 • מקום זמן מבט - קורס עיוני המשלב דיון רב תחומי בין צילום לאמנויות אחרות ציור, פיסול קולנוע וספרות. הקורס ינוע בין דימוי לבין טקסט, ולרוחב גבולותיו המדומיינים של המדיום. בקורס יבחנו סוגיות רבות המעסיקות את הצלם בפרט ואת הצילום בכלל : הצילום כעדות, הצילום כמתאר, הצילום כמערער, הצילום כתפישה ורעיון ועוד ועוד.

 • Hi tec - Lo Tec - הקורס יגדיר וימפה מחדש את מרחב הפעולה של הצלם / האמן, אם יבחר להשאר בטריטוריית המקור ובין אם יבחר טריטוריות מדיה משיקות. הקורס יעסוק בחלק התיאורטי של עולם האמנות והמדיה ובחלק הפרקטי של טכנולוגיות מדיה בפרט ובטכנולוגיה מתקדמת העשוייה להשפיע על הדרך בה אנו תופסים את העולם בכלל. סריקה והדפסה תלת מימדית, Laser cut, רובוטיקה מבוססת מצלמה, נגרות, הן חלק מהטכנולוגיות אשר יחשפו בקורס.

  אוצרות- מרכזי כח בעולם התרבות והאמנות  -  הקורס יעסוק ביחסי הכח בתוך עולם האמנות, במתח וביחסי הסימביוזה בין יוצר, אוצר, אספן, גלריה ומוזיאון. בקורס יפגשו הסטודנטים עם יוצרים ואוצרים בטריטוריות הבית שלהם: הסטודיו, הגלריה והמוזיאון. כמו כן, יאצרו הסטודנטים תערוכה קבוצתית בגלריית המחלקה. הסטודנטים יקבעו, כקבוצה, את נושא התערוכה ויהיו מעורבים בכל שלבי הכנתה.

 • מדיה -  הקורס יתמקד באמנים אשר הינם רלוונטיים כעת בסצינה המוזיאלית הבינלאומית תוך כדי בחינת כוונותיהם האמנותיות ותרומתם לשיח האמנותי המתהווה. הקורס ישים דגש מיוחד לעבודות מדיה חדשה ווידאו ארט, יסוקרו השורשים הרעיוניים שהובילו לפריחת כלי ביטוי אלו.

 • ניאו פיקטוריאליזם - הקורס מדגיש את פעולת הרטרוספקטיבה ומציע מבט היסטורי ומעמת אותו עם מצב הצילום העכשווי ואפילו מנבא אפשרויות עתידיות. ״דע מאין באת ולאן אתה הולך״ הוא סוג של מוטו רעיוני בסמסטר א׳ וטכנולוגי בסמסטר ב׳. הקורס מציע מבט שונה על תופעות כגון אובדן החומר של הצילום הדיגיטלי אל מול הכמיהה לחומר וההתרפקות על הטכנולוגיות עבר.

 • פרויקט גמר -  בשנה ד' יתבקש הסטודנט לעבוד על נושא רחב, אשר יוצג על-ידו במסגרת תערוכת הבוגרים: הנושא יהיה מתחום הסטילס, הקולנוע או המדיה, ויעסוק בביטויים אמנותיים או מסחריים. הסטודנט רשאי לבחור עד שני נושאים משני תחומים גם יחד. הנחיית הפרויקט תעשה ע"י מורה מן המחלקה בשיתוף עם מנחים ויועצים נוספים. הפרויקט ילווה בעבודה עיונית כתובה שתוגש בתום שנה"ל. הפרויקט יאושר ע"י ראש המחלקה וצוות מורים מהמחלקה ויוגש מתועד כשהוא מתועד.

לימודים עיוניים באמנות:

 • מבוא לאמנות מודרנית: הקורס ידון בזרמים ובתנועות האמנותיות העיקריות אשר התפתחו מאז תנועת ההשכלה והמהפכה התעשייתית ועד סוף המאה ה- 19. יושם דגש על הבנת הרעיונות המנחים של הקבוצות השונות ועל ההבדלים ביניהם. יודגש תהליך ההתפתחות וגיבוש הקו האישי של האמנים השונים.
 • מבוא לאמנות המאה ה-20: הקורס ידון בזרמים ובתנועות האמנותיות העיקריות אשר התפתחו במחצית הראשונה של המאה העשרים. יושם דגש על הבנת הרעיונות המנחים של הקבוצות השונות ועל הכרת הטקסטים אשר הן כתבו. יודגש תהליך ההתפתחות וגיבוש הקו האישי של האומנים השונים.
 • נקודות ציון בתולדות האמנות: הקורס יוקדש לעיון בציוני דרך עיקריים בתולדות האמנות המערבית, מאז המאה השביעית לפנה"ס ועד המאה השבע עשרה לספירה. הדיון יהיה כרונולוגי במהותו, כאשר כל אחד מהפרקים יילמד תוך בחינת זיקתה של האמנות הן לאירועים, למהלכים ולהלכי הרוח התקופתיים (ובמקרים מסוימים גם לעולמו הפרטי של היוצר) והן לאמנות העבר. במילים אחרות, יצירות מתחומי הציור (והצילום), הפיסול והאדריכלות תיבחנה בהקשרים השונים (חברתיים וכלכליים, טכנולוגיים ומדעיים, מדיניים ודתיים, תרבותיים ואמנותיים) שבהם נעשו ושאליהם יועדו, מחד, וכחוליה בשרשרת של תולדות האמנות, מאידך.

פרוסמינריונים:

מגמות בצילום העכשווי  - במהלך הקורס נחקור ונגדיר את הטריטוריות החזותיות והחברתיות, החדשות, בהן פועל צילום כיום. נבחן תופעות שבאו לידי ביטוי שונה בתקופות היסטוריות, ומעלות כיום שאלות מסוג חדש ושונה על מקומו של הצלם ועל האפשרויות האינסופיות הנתונות לפתחו.

שעורים מונוגרפיים - חובה:

 • תולדות הצילום א': הצילום מראשיתו ועד אמצע המאה ה-20. השפעותיו והשלכותיו על הצילום העכשווי. הקורס ידון בצלמים ומסורות צילומיות שרווחו בין אמצע המאה ה-19 עד לאמצע המאה ה- 20. הקורס מסמן את הצילום כנקודה הראשית של המדיה הויזואלית - טכנולוגית.

 • תולדות הצילום ב': מבט על הזרמים המעצבים את החשיבה הצילומית במאה ה 21-20. הבנת הרעיונות הצילומיים  והקשר בינם לבין אמנות ופילוסופיה חברתית, מתוך גיבוש העקרונות והשיח הפנים צילומי. הקורס הינו קורס תיאורטי כאשר  דיון, קריאה וחשיפה לעבודות יוצרים הן דרכי פעולתו.

 • צילום ישראלי: קורס הדן בתולדותיו של הצילום הישראלי בין ימינו מתוך מגמות ההתפתחות והעיסוק. בשונה ממבט כרונולוגי, קורס זה מבצע חתכי רוחב בצילום. הצילום הישראלי- צילום עיתונות, צילום אופנה, צילום יוצר, צילום מסחרי - הם רק חלק מהז'אנרים בהם דן הקורס. הקורס ידגיש הקשרים פנים חברתיים, פוליטיים ואמנותיים, מרכזי כוח בארץ ובעולם ויתבונן בהתפתחות השיח הפנים ארצי לתקופותיו.

 • מבוא לתקשורת המונים: מטרת הקורס הינה הכרות עם מושגי יסוד בתקשורת, ניתוח של השינויים ששוק התקשורת עובר בעקבות המעבר מטלוויזיה לאינטרנט, פיתוח מיומנויות לניתוח ביקורתי של התקשורת, הקניית כלים לשימוש מושכל באמצעי התקשורת.

 • סוגיות באמנות בת זמננו: הקורס יבחן את הזיקה בין האמנות העכשווית לעידן הפוסטמודרני ויציג את האמנות העכשווית כשורה של סמנים בולטים של הפוסטמודרניזם. נדון במעבר מאמנות מודרנית בשיאה לאמנות רעיונית. מעבר מאמנות מופשטת לאמנות ריאליסטית קונקרטית. נדון בחומרים חדשים כמו אדמה, אור, גוף ומיצג ובנושאים חדשים כמו צריכה, אורבניזם, הפרשות וגבולות הגוף. נבחן את בעיית הזהות. ייצוגים חדשים של אישה וייצוגים של קהילות שונות ובעלי יכולת להשתנות עד להפיכתם ל- cyburg. נעמוד על בעיית המציאות: הרצון לתיעוד, מיון ומשמעות של ארכיון ויציאה מאותן התבניות ליצירת מציאות מדומה.

 • אמנות ישראלית : הקורס יעסוק בהתפתחות האמנות הישראלית מראשיתה ועד לשנות ה- 70 של המאה ה- 20. נעמוד על הקשרים בין התמורות באמנות הישראלית לבין המהלכים הפוליטיים-חברתיים. ידונו האמנים והמגמות המרכזיות בתולדות האמנות הישראלית.

 


*המידע מעודכן לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020