קורס יועץ בטיחות ונגישות

לימודי מורשה נגישות במרכז האקדמי ויצו חיפה

 

הנגשת מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס), מהווים כיום חלק בלתי נפרד מהליכי תכנון וביצוע של מבנים ומקומות חדשים וזאת בהתאם לתיקון מספר 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התשנ"ח 1998) במסגרתו נקבע כי תהליך הנגשתם של מבנים, תשתיות וסביבה, חייב להיעשות במסגרת היוועצות עם מורשים לנגישות מתו"ס. תיקון זה בחוק, הוביל לדרישה הולכת וגוברת להכשרתם של אנשי מקצוע המחזיקים בתעודת מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה).

 

ליצירת קשר לחצו כאן

כפועל יוצא מכך, קיים ביקוש הולך וגובר בשוק העובדה בכלל וענף הבנייה בפרט, לאנשי מקצוע בתחום ההנגשה, כאשר איש/ת מקצוע העוסק בתחום מכונה: מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס). קורס מורשה נגישות מתו"ס המתקיים ביחידה ללימודי חוץ של המרכז האקדמי ויצו חיפה, הינו קורס מקצוע המיועד לצרכי הכשרתם המקצועית של מורשי הנגשה בהתאם לדרישות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובהתאם לדרישות רשם המהנדסים והאדריכלים ורשם ההנדסאים.

 

קורס מורשה נגישות כולל בתוכו נושאי לימוד שונים הנדרשים לצרכי הכשרתם של מורשי הנגשה, כאשר בין יתר נושאי הלימוד בקורס תוכלו למצוא: חקיקה בתחום הנגישות, הכרה מעמיקה עם תחום המוגבלויות, עקרונות לבחירת התאמות לצרכי הנגשה במקום העבודה, היכרות מעמיקה עם תפקידו המקצועי של מורשה לנגישות, עקרונות ההנגשה ועוד.

 

סטודנטים העומדים בכל דרישות הקורס כגון: בחינה עיונית חיצונית –אינטגרטיבית, בחינות פנימיות ופרויקט גמר – הצגה והגנה, זכאים לקבלת תעודת מקצוע בתחום ההנגשה. קורס מקצועי זה מיועד לאדריכלים והנדסאים בעלי ניסיון מקצועי מוכח בתחומי התכנון/פיקוח/ביצוע/תהליכי רישוי עסקים של שלוש שנים לפחות.

 

קורס יועץ נגישות מתו"ס המתקיים ביחידה ללימודי חוץ של המרכז האקדמי ויצו חיפה הינו בהיקף של 200 שעות לימוד אקדמיות, כאשר בוגרי הקורס זכאים לקבלת תעודת גמר ותעודת מקצוע מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וזאת בנוסף לתעודת סיום מטעם המרכז האקדמי ויצו חיפה.

 

מתעניינים בלימודי יועץ נגישות? קבלת לפרטים נוספים אודות תנאי הקבלה לקורס יועץ נגישות ומידע מורחב על תכנית הלימודים בקורס, חייגו עכשיו למוקד ההרשמה של היחידה ללימודי חוץ במרכז האקדמי ויצו חיפה: 1-800-770-990