ד"ר מכטר איתן

ד"ר מכטר איתן

השכלה:

1985- 1988  תואר ראשון - במדעי המדינה וסוציולוגיה ,אוני  ת"א

1989- 1992  תואר שני  -במדעי המדינה ,אונ' בר אילן

1993- 1996  תואר שני  -במנהל החינוך ,אונ' בר אילן

1996 -2000  תואר שלישי בחינוך לאמנות, Oxford Brookes University U.K

                                

 

ניסיון מקצועי:

2000 -2010   ראש לימודים עיוניים במרכז האקדמי לעיצוב וחינוך ויצ"ו-חיפה

2000-נוכחי     מרצה וחוקר בסוציולוגיה של התרבות החזותית במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו  

2007-נוכחי     מרצה לתיאוריה פרשנית של יצירה חזותית במכללת סמינר הקיבוצים.

2010-נוכחי     מרצה וחוקר בתיאוריה של התרבות החזותית, המכון הטכנולוגי חולון

 

פרסומים:

מכטר,א.מאירי.ר,(1995) ממרכס ועד מדונה-מבוא לסוציולוגיה,הוצאת רון ,ת"א

מכטר,א.(1995) גישה דיאלקטית להוראת מרכס בתיכון,עלון למורה במדעי החברה,כרך 5 עמ'26.

מכטר, א.(1995) מודל אינטגרטיבי בהוראה,אתגר-כתב-עת לסוגיות בחינוך,כרך 2,עמ' 46  י-ם.

מכטר,א.(עורך,1998) אסופת מאמרים בסוציולוגיה של החינוך,מכללת סמינר הקיבוצים,(פנימי).

מכטר,א.(2000) שיטות מחקר אתנו-וויזואליים,מכללת סמינר הקיבוצים(פנימי), ת"א.

מכטר,א.(2003)מחקר רפלקטיבי בארכיטקטורה וחינוך,האקדמיה לעיצוב וחינוך-ויצ"ו חיפה(פנימי).

מכטר, א.(עורך,2010)אוריינות חזותית-מחקר, עיון ויצירה, הוצאת רסלינג, ת"א.

מכטר, א. ומ.(2013). קריקטורה, פרשנות וביקורת, הוצאת רסלינג, ת"א.

מכטר, א.ומ.(2015). בין האינטימי ואנונימי במרחב האורבני, הוצאת רסלינג, ת"א.

מכטר, א. (2017). ניטשה והאסתטי, הוצאת רסלינג, ת"א.

מכטר, א. (טרם פורסם). הדימוי-היבטים פילוסופיים וחברתיים. הוצאת רסלינג

 

תרומה להתפתחות אקדמית בתחומים הבאים:

1. בניית (בשיתוף) התוכנית האקדמית לתואר ראשון בארכיטקטורה וחינוך למל"ג (התוכנית התקבלה).

2. גיוס חברי סגל אקדמי בכיר להוראת התוכנית שאושרה במל"ג.

3. בניה והפעלת תוכנית לימודים (קוריקולום וסיליבוס) המשלבת לימודי חינוך וארכיטקטורה במסגרת תוכנית ה- B.arch.Ed 

4. אחראי על הסמינריון המחלקתי בתוכנית לתואר שני בעיצוב משולב במכון הטכנולוגי בחולון..

5. קידום ושדרוג הספריה המכללתית במסגרת ועדת הספריה (יו"ר).

6. השתתפות פעילה בועדת ההיגוי של רשות המחקר ובפורום מחקר במכון מו"פת.

7. חבר ועדת ההיגוי של התוכנית לתואר שני באוריינות חזותית בבי"ס לאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים בת"א.

מחלקה: 

  • המחלקה לאמנויות הצילום והמסך, לימודי החינוך וההוראה, ארכיטקטורה וחינוך, עיצוב אופנה