אודות

במשך ארבעים שנה משמש המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך אבן-שואבת לאנשים צעירים המבקשים להכשיר עצמם לעולם המעשה, בו שלובים זה בזה היצירה והחינוך, ובית יוצר למעצבים משכילים, דינמיים, מיומנים ומוערכים.

המטרה שלנו כמוסד להשכלה גבוהה הינה להכשיר מורים למקצועות העיצוב.
אנו מוסמכים להעניק תואר ראשון בתחומי הלימוד: עיצוב גרפי - תקשורת חזותית, ארכיטקטורה, צילום ואמנויות המסך, עיצוב אופנה וניהול וכלכלה.
בנוסף, מוסמכים להעניק להעניק תואר שני בעיצוב, סביבה וחינוך.

תפקידו המרכזי הוא להכשיר מעצבים-מורים/מורים-מעצבים כ- "אדריכלי תרבות" *(Architect Cultural)  - שיהוו, בעת ובעונה אחת, מתווכים בין המציאות המקומית להשתקפותה בתקשורת החזותית, ו"סוכני שינוי" - יוצרים המחויבים לפרשנותן מחדש ולעיצובן החדשני - כך, בגבולות עבודתם המקצועית- בסטודיו, בחדר-העריכה, באולפן ולמול המחשב – וכך במעורבותם הקהילתית. לשיטתי, הסטודנט וחבר-הסגל האקדמי, כמו גם תכניות הלימודים והפרופיל המקצועי של הבוגר, הם השתקפות דיוקנה של  החברה הישראלית על בסיס ארבעה יעדים מרכזיים:

  1. הכשרת מעצב המחר: מקצוען-משכיל, בעל מיומנויות מורכבות בכל הנוגע ליישום הטכנולוגי ולהתפתחויותיו המהירות, בקי בעולמה של התקשורת החזותית והמסוגל להתעדכן בחידושיה הטכנולוגיים המתמידים. ועם זאת, עצמאי ובעל אוריינטציה אמנותית שאינו נמנע מלתת ביטוי אישי להשקפת-עולם חברתית ופוליטית מגובשת. (להבדיל מקבוצת המעצבים "נותני שירות" המסורתיים המבטלים דעתם מפני זו של לקוחותיהם).
  2. מיצוב הבוגרים כמעצבים משכילים, פרופסיונאליים, בעלי דעה ודומיננטיים הן בעולם התעשייה, התקשורת והכלכלה בישראל והן במסגרות של פרויקטים אוניברסאליים וגלובאליים.
  3. הגדרת דרכי הוראה חדשות וחדשניות בשילוב עם מחקר ראשוני , עוד בשלב התואר הראשון, במגמה להכשיר מעצבים ואדריכלים המסוגלים לשנות ולהשתנות בנסיבות המקצועיות הדינאמיות של מקצועותיהם.
  4. פיתוח מערך דינאמי של בקרה והערכת האיכות – משלב ביקורת העבודות של הסטודנטים ועד להקניית הכלים הנדרשים למעצב-הבוגר בעבודתו: הצורך החיוני בשיפוט ברמה המקצועית המרבית וגיבוש סולם ערכים להערכת יצירות ויצירתיות. עבור כל מי שמעורב בעבודה יצירתית - הערכה (evaluation) היא "אם הביקורת הבונה": כלי מרכזי בכל שיח עם עמיתיו ועם קהליו. היכולת להעריך, באופן מובנה ובשל, עבודות בתחומי האמנות והעיצוב - ואגב כך למקם אותן בסביבה התרבותית הנכונה ולסווגן בהירארכיה הראויה - היא נדבך חשוב במעבר ממעמד של "דייר זמני" בחממת-לימודים ל"דייר קבע" בסדנת-האמן.

תכנית הלימודים מבטאת גישה הוליסטית, המשלבת ידע, מיומנות, פתיחות, רגישות חברתית והומנית, דמיון, יצירתיות, חשיבה, הערכה וביקורת עצמית. כל זאת בסביבת למידה מתקדמת המעמידה לרשות הלומדים כלים טכנולוגיים ואמצעים מגוונים ומתקדמים.
בבניין, ספרייה ואולפני צילום, מעבדות מחשבים, חדרי סטודיו וסדנאות. אולם הכניסה משמש גם כגלריה, המציגה מגוון של תערוכות מיצירותיהם של סטודנטים ואמנים אורחים וכאכסניה לאירועי תרבות ואמנות לסביבת "המושבה הגרמנית" בכללותה."

* מונח "- Cultural Architect הושאל מן הפסיכולוגיה המודרנית על-מנת להגדיר מנהיג המקדם חזון בדבקות ובהתמדה עד להתממשותו.