תנאי קבלה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד ממשיכה!

 

 

 • תנאי הסף הם רף מינימלי, ולא כל מי שעומד בהם יתקבל ללימודים. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.

 • פתיחת הלימודים בתוכניות השונות מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.

 

 


תנאי הקבלה למחלקה לעיצוב גרפי-תקשורת חזותית 

1. תנאי הסף

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית או שווה ערך או בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך שהמציאו תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
 • דרישות לרמת עברית: מועמד אשר שפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית (כולל מועמד בעל תעודת בגרות מחו"ל) חייב לעמוד בדרישות הבאות לרמת עברית:
  - ציון 110 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט או ציון של 85 ומעלה בקורס אוריינות במסגרת המכינה האוניברסיטאית באונ' חיפה
  - פטור מחובה זו:
     * בעל דיפלומה של הנדסאי שעמד בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיו בבית הספר להנדסאים היו בעברית.
  - תוקף מבחן יע"ל/יעלנט לצורך קבלה– עד 10 שנים.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים.

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי והצגת תיק עבודות על פי דרישת המחלקה: 12-10 עבודות נבחרות, בכל פורמט שהוא ובכל תחום מקצועי שראוי בעיני המועמד, בדו מימד ו/או בתלת מימד ו/או במדיה דיגיטלית.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד ששפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית, ואינו עומד בדרישות לרמת העברית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל ללימודים, אזי יהיה במעמד של "סטודנט על תנאי", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את נתוני מבחן המיון והריאיון של המועמדים.
 • המועמדים שעומדים בכל תנאי הסף, והם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיים אצלו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות, והוא נמנה על בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים. במידה ולא הושלם התנאי עד תום שנה א' ללימודים -  יהיה המרכז רשאי להפסיק את לימודיו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך מבחינת שקלול הנתונים,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון בגרות גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים, הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. לא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וו/או לא הגיש המועמד בקשה לדחות את מועד תשלום המקדמה, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לעיצוב גרפי לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 


תנאי הקבלה למחלקה לעיצוב אופנה

1. תנאי הסף

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית או שווה ערך או בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך שהמציאו תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
 • דרישות לרמת עברית: מועמד אשר שפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית (כולל מועמד בעל תעודת בגרות מחו"ל) חייב לעמוד בדרישות הבאות לרמת עברית:
  - ציון 110 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט או ציון של 85 ומעלה בקורס אוריינות במסגרת המכינה האוניברסיטאית באונ' חיפה
  - פטור מחובה זו:
     * בעל דיפלומה של הנדסאי שעמד בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיו בבית הספר להנדסאים היו בעברית.
  - תוקף מבחן יע"ל/יעלנט לצורך קבלה– עד 10 שנים.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי והצגת תיק עבודות על פי דרישת המחלקה: 5-7 עבודות נבחרות, בכל פורמט שהוא ובכל תחום מקצועי שראוי בעיני המועמד, בדו מימד ו/או בתלת מימד ו/או במדיה דיגיטלית.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד ששפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית, ואינו עומד בדרישות לרמת העברית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל ללימודים, אזי יהיה במעמד של "סטודנט על תנאי", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את נתוני מבחן המיון והריאיון של המועמדים.
 • המועמדים שעומדים בכל תנאי הסף, והם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיים אצלו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות, והוא נמנה על בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים. במידה ולא הושלם התנאי עד תום שנה א' ללימודים -  יהיה המרכז רשאי להפסיק את לימודיו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך מבחינת שקלול הנתונים,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון בגרות גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבוד

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים, הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. לא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וו/או לא הגיש המועמד בקשה לדחות את מועד תשלום המקדמה, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לעיצוב אופנה לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 

 

 


תנאי קבלה למחלקה לאמנויות הצילום והמסך

1. תנאי הסף

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית או שווה ערך או בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך שהמציאו תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
 • דרישות לרמת עברית: מועמד אשר שפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית (כולל מועמד בעל תעודת בגרות מחו"ל) חייב לעמוד בדרישות הבאות לרמת עברית:
  - ציון 110 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט או ציון של 85 ומעלה בקורס אוריינות במסגרת המכינה האוניברסיטאית באונ' חיפה
  - פטור מחובה זו:
     * בעל דיפלומה של הנדסאי שעמד בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיו בבית הספר להנדסאים היו בעברית.
  - תוקף מבחן יע"ל/יעלנט לצורך קבלה– עד 10 שנים.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי והצגת תיק עבודות על פי דרישת המחלקה: 10 צילומים נבחרים מודפסים בגודל A4. ניתן בנוסף להציג עבודות נבחרות, בכל פורמט שהוא ובכל תחום מקצועי שראוי בעיני המועמד, בדו מימד ו/או בתלת מימד ו/או במדיה דיגיטלית.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד ששפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית, ואינו עומד בדרישות לרמת העברית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל ללימודים, אזי יהיה במעמד של "סטודנט על תנאי", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את נתוני מבחן המיון והריאיון של המועמדים.
 • המועמדים שעומדים בכל תנאי הסף, והם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיים אצלו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות, והוא נמנה על בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים. במידה ולא הושלם התנאי עד תום שנה א' ללימודים -  יהיה המרכז רשאי להפסיק את לימודיו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך מבחינת שקלול הנתונים,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון בגרות גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבוד

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים, הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. לא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וו/או לא הגיש המועמד בקשה לדחות את מועד תשלום המקדמה, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לאמנויות הצילום והמסך לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 

 


תנאי קבלה למחלקה לארכיטקטורה וחינוך

1. תנאי הסף

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית או שווה ערך או בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך שהמציאו תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
 • בחינה פסיכומטרית.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • מועמד אשר שפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית (כולל מועמד בעל תעודת בגרות מחו"ל) חייב לעמוד בדרישות הבאות לרמת עברית:
  - ציון 110 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט או ציון של 85 ומעלה בקורס אוריינות במסגרת המכינה האוניברסיטאית באונ' חיפה
  - פטור מחובה זו:
     * מועמד אשר נבחן במבחן פסיכומטרי בשפה העברית, ואשר על פי אותו מבחן התקבל ללימודים.
 •    * בעל דיפלומה של הנדסאי שעמד בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיו בבית הספר להנדסאים היו בעברית.
 • - תוקף מבחן יע"ל/יעלנט לצורך קבלה– עד 10 שנים.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי ודיון בתוצרי המבחן. לשלב זה לא נדרשת הצגת תיק עבודות, באם קיימות עבודות קודמות למועמד בעלות זיקה לעולם האדריכלות, יוכל להציגן במעמד בראיון.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.

 • מועמד ששפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית, ואשר אינו עומד בדרישות לרמת עברית ו/או מועמד שאינו עומד בתנאי הסף של 4 יח"ל אנגלית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל ללימודים, אזי יהיה במעמד של "סטודנט על תנאי", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר/ים עד תום שנה א' ללימודים.

 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.

 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את נתוני מבחן המיון והריאיון של המועמדים.
 • המועמדים שעומדים בכל תנאי הסף, והם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד ששפת ההוראה בבית ספרו לא הייתה עברית, ואשר אינו עומד בדרישות לרמת עברית , והוא נמנה על בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים. במידה ולא הושלם התנאי עד תום שנה א' ללימודים -  יהיה המרכז רשאי להפסיק את לימודיו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך מבחינת שקלול הנתונים,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון בגרות ופסיכומטרי גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים, הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. לא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וו/או לא הגיש המועמד בקשה לדחות את מועד תשלום המקדמה, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לארכיטקטורה וחינוך לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 


 

תנאי קבלה לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך (M.Ed.Des):

- בעלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה בממוצע 80 ומעלה.

- תעודת הוראה B.Ed (ניתן להשלים תעודת הוראה).

- ראיון קבלה.

 

להרשמה מקוונת לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 

 


 

תנאי קבלה לתוכנית הסבת אקדמאיים להוראה בעיצוב:

- בעלי תואר ראשון/שני מהמוסדות להשכלה גבוהה למקצועות העיצוב בממוצע 80 ומעלה.

 

להרשמה מקוונת להסבת אקדמאיים להוראה בעיצוב לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 

 


 

שימו לב!

 • עקב ריבוי הנרשמים יתקבל רק מספר מועמדים מוגבל, שהם בעלי הנתונים הגבוהים ביותר, מועמדים מסוימים יתבקשו להמתין אם וכאשר יתפנה מקום.
 • ועדת קבלה - החלטות ועדת הקבלה וועדת הערעור הן חסויות. החלטות ועדת הערעור אינן ניתנות לערעור.
 • אין המרכז האקדמי ויצו חיפה יכול להתחייב למועד התשובה.
 • אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים, או למועמד שביטל את הרשמתו.

*המרכז האקדמי ויצו חיפה יאפשר קבלה של עד 10 אחוזים חריגים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנדרשים, אך הם בעלי נתונים אישיים מיוחדים אחרים, כגון: תרומה יוצאת מן הכלל לחברה ולקהילה, הצטיינות מיוחדת המגובה במכתבי המלצה, לימודים קודמים רלוונטיים במסגרות שאינן אקדמיות, והתמודדות מרשימה בהיחלצות מרקע כלכלי-תרבותי חלש וזאת לצד זיקה וכשרון בתחומי העיצוב והארכיטקטורה. מועמד בעל נתוני קבלה חריגים מתבקש לפרט בכתב את נסיבותיו ולצרף תיק עבודות, במידה ויוחלט לקבלו, מעבר מוצלח של שנת הלימודים הראשונה יהווה תנאי להמשך הלימודים.

לפרטים אודות רישום וקביעת פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למרכז המידע והרישום.