תנאי קבלה, מיונים ומחשבון בגרויות

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד החלה!

 

 

 • מחשבון בגרויות
 • לתשומת לבך, דף חישוב ציון הבגרות המשוקלל הינו כלי עזר בלבד!

 • ציון הבגרות המשוקלל הינו משוער בלבד. הממוצע הקובע לקבלה למוסד הלימודים הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.

 • ציון הבגרות המשוקלל הינו מרכיב אחד מתוך מספר תנאי הקבלה בהם נדרש לעמוד כל מועמד, הקובעים את ציון הקבלה האישי הנבדק מול סף הקבלה למחלקה הרלוונטית.

 • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.

 • פתיחת הלימודים בתוכניות השונות מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.

 

 


תנאי הקבלה למחלקה לעיצוב גרפי-תקשורת חזותית 

1. תנאי הסף

קבלה למחלקה תתבסס על אחד משני המסלולים הבאים:

 

א- מסלול בגרות איכותית:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית בממוצע משוקלל של 92 ומעלה.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • 5 יח"ל מוגבר במקצועות הבאים: אמנות / ציור / עיצוב / פיסול / תיאטרון / קולנוע / תקשורת / מדעי החברה / מחשבים / מכטרוניקה / מגמות טכנולוגיות / מגמות ביוטכנולוגיות וריאליות.
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
  - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.
 • לפי הנחיות משרד החינוך, ניתן לקבל על תנאי עד 10% לכל היותר מועמדים ללימודים, בעלי ממוצע בגרויות נמוך מ- 92 אך מינימאלי 87 אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.

ב- מסלול בגרות ומבחן פסיכומטרי - למועמדים אשר להם ממוצע בגרויות נמוך מהנדרש:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • סכם ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית - 540 לפחות. מחשבון ממוצע בגרות וסכם פסיכומטרי
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
 • - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.
 • לפי הנחיות משרד החינוך, ניתן לקבל על תנאי עד 10% לכל היותר מועמדים ללימודים, בעלי ממוצע בגרויות נמוך מ- 92 אך מינימאלי 87 אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.

 

בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך נדרשים ל:

תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
ציון בחינה פסיכומטרית 540 לפחות.
מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי והצגת תיק עבודות על פי דרישת המחלקה: 12-10 עבודות נבחרות, בכל פורמט שהוא ובכל תחום מקצועי שראוי בעיני המועמד, בדו מימד ו/או בתלת מימד ו/או במדיה דיגיטלית.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד אשר אינו עומד באחד או יותר מבין תנאי הסף הבאים: מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל, יידרש המועמד להשלים את תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את ציוני הבגרות, פסיכומטרי, מבחן מיון וראיון של המועמדים.
 • המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיימים בו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ובכפוף להשלמת תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל. לא הושלמו התנאים עד לפתיחת שנה"ל - תבוטל קבלתו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. בהינתן ולא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וללא שהתקבלה הודעה כלשהי מהמועמד, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לעיצוב גרפי לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו, ולרבות בשל הנחיות משרד החינוך.

 

 


תנאי הקבלה למחלקה לעיצוב אופנה

1. תנאי הסף

קבלה למחלקה תתבסס על אחד משני המסלולים הבאים:

 

א- מסלול בגרות איכותית:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית בממוצע משוקלל של 92 ומעלה.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • 5 יח"ל מוגבר במקצועות הבאים: אמנות / ציור / עיצוב / פיסול / תיאטרון / קולנוע / תקשורת / מדעי החברה / מחשבים / מכטרוניקה / מגמות טכנולוגיות / מגמות ביוטכנולוגיות וריאליות / מדעי הרוח.
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
  - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.
 • לפי הנחיות משרד החינוך, ניתן לקבל על תנאי עד 10% לכל היותר מועמדים ללימודים, בעלי ממוצע בגרויות נמוך מ- 92 אך מינימאלי 87 אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.

 

ב- מסלול בגרות ומבחן פסיכומטרי - למועמדים אשר להם ממוצע בגרויות נמוך מהנדרש:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • סכם ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית - 540 לפחות. מחשבון ממוצע בגרות וסכם פסיכומטרי
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
 • - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.
 • לפי הנחיות משרד החינוך, ניתן לקבל על תנאי עד 10% לכל היותר מועמדים ללימודים, בעלי ממוצע בגרויות נמוך מ- 92 אך מינימאלי 87 אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.

 

בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך נדרשים ל:

תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
ציון בחינה פסיכומטרית 540 לפחות.
מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי והצגת תיק עבודות על פי דרישת המחלקה: 5-7 עבודות נבחרות, בכל פורמט שהוא ובכל תחום מקצועי שראוי בעיני המועמד, בדו מימד ו/או בתלת מימד ו/או במדיה דיגיטלית.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד אשר אינו עומד באחד או יותר מבין תנאי הסף הבאים: מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל, יידרש המועמד להשלים את תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את ציוני הבגרות, פסיכומטרי, מבחן מיון וראיון של המועמדים.
 • המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיימים בו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ובכפוף להשלמת תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל. לא הושלמו התנאים עד לפתיחת שנה"ל - תבוטל קבלתו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. בהינתן ולא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וללא שהתקבלה הודעה כלשהי מהמועמד, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לעיצוב אופנה לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו, ולרבות בשל הנחיות משרד החינוך.

 

 

 


תנאי קבלה למחלקה לאמנויות הצילום והמסך

1. תנאי הסף

קבלה למחלקה תתבסס על אחד משני המסלולים הבאים:

 

א- מסלול בגרות איכותית:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית בממוצע משוקלל של 92 ומעלה.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • 5 יח"ל מוגבר במקצועות הבאים: אמנות / ציור / עיצוב / פיסול / תיאטרון / קולנוע / תקשורת / מדעי החברה / מחשבים / מכטרוניקה / מגמות טכנולוגיות / מגמות ביוטכנולוגיות וריאליות.
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
  - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.
 • לפי הנחיות משרד החינוך, ניתן לקבל על תנאי עד 10% לכל היותר מועמדים ללימודים, בעלי ממוצע בגרויות נמוך מ- 92 אך מינימאלי 87 אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.

 

ב- מסלול בגרות ומבחן פסיכומטרי - למועמדים אשר להם ממוצע בגרויות נמוך מהנדרש:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית.
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • סכם ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית - 540 לפחות. מחשבון ממוצע בגרות וסכם פסיכומטרי
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
 • - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.
 • לפי הנחיות משרד החינוך, ניתן לקבל על תנאי עד 10% לכל היותר מועמדים ללימודים, בעלי ממוצע בגרויות נמוך מ- 92 אך מינימאלי 87 אם ישיגו ציון 5.5 לפחות במבחן מסיל"ה.

 

בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך נדרשים ל:

תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
ציון בחינה פסיכומטרית 540 לפחות.
מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי והצגת תיק עבודות על פי דרישת המחלקה: 10 צילום נבחרים מודפסים בגודל A4. ניתן בנוסף להציג עבודות נבחרות, בכל פורמט שהוא ובכל תחום מקצועי שראוי בעיני המועמד, בדו מימד ו/או בתלת מימד ו/או במדיה דיגיטלית.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד אשר אינו עומד באחד או יותר מבין תנאי הסף הבאים: מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל, יידרש המועמד להשלים את תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

 

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את ציוני הבגרות, פסיכומטרי, מבחן מיון וראיון של המועמדים.
 • המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיימים בו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ובכפוף להשלמת תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל. לא הושלמו התנאים עד לפתיחת שנה"ל - תבוטל קבלתו.
 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. בהינתן ולא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וללא שהתקבלה הודעה כלשהי מהמועמד, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לאמנויות הצילום והמסך לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו, ולרבות בשל הנחיות משרד החינוך.

 

 


תנאי קבלה למחלקה לארכיטקטורה וחינוך

1. תנאי הסף

קבלה למחלקה תתאפשר במסלול בגרות ומבחן פסיכומטרי בלבד:

 • זכאות לתעודת בגרות ישראלית בממוצע משוקלל של 92 ומעלה.
 • בחינה פסיכומטרית בציון של 540 לפחות. בעלי ציון הנמוך מ-540, ראו סעיף מטה (**)
 • 4 יח"ל באנגלית.
 • בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בארץ בהם שפת ההוראה אינה עברית נדרשים בנוסף להציג:
 • - מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.
  - 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות.

-  במחלקה לארכיטקטורה אין אפשרות לסכם ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית.

 

בעלי תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי משרד החינוך נדרשים ל:

תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות כולל גיליון ציונים מתורגם ואישור שקילה ממשרד החינוך.
ציון בחינה פסיכומטרית 540 לפחות.
מבחן יע"ל בציון 110 לפחות. מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית פטורים ממבחן יע"ל.

 

2. תהליך מיון והתאמה

תהליך מיון והתאמה כולל:

שלב א' (שלב מסנן):

מבחן מיון - אין צורך בידע מוקדם. נבדקת חשיבה יצירתית, גיבוש קונספט יצירתי ואינטרפרטציה אישית. המועמד יזומן למבחן לאחר בדיקת תקינות נתוני הרשמתו ומסמכי ההרשמה הנלווים. 

שלב ב' (שלב מסנן):

ראיון אישי ודיון בתוצרי המבחן. לשלב זה לא נדרשת הצגת תיק עבודות, באם קיימות עבודות קודמות למועמד בעלות זיקה לעולם האדריכלות, יוכל להציגן במעמד בראיון.

 

 • מועמד שעומד בכל תנאי הסף, יוזמן למבחן מיון.
 • מועמד אשר אינו עומד באחד או יותר מבין תנאי הסף הבאים: מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יוזמן למבחן מיון על תנאי, ולפיו ככל שיתקבל, יידרש המועמד להשלים את תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל.
 • מועמד שעבר בהצלחה את מבחן המיון יוזמן לראיון.
 • מועמד אשר אינו עומד בתנאי הסף של 540 בבחינה הפסיכומטרית יוזמן למבחן מיון על תנאי, ויידרש להשלים תנאי זה עד לקבלת תוצאות המבחן הפסיכומטרי של מועד יולי 2023. לא הושלם התנאי במועד, ייחשב המועמד כמי שלא עמד בתנאי הסף.
 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.
 • מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

 

מועדי המיון וההתאמה יימסרו למועמדים ע"י מרכז ייעוץ ורישום.

 

3. שקלול נתונים

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את ציוני הבגרות, פסיכומטרי, מבחן מיון וראיון של המועמדים.
 • המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.
 • מועמד שלא מתקיימים בו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 110 לפחות ו/או 5 יח"ל הבעה עברית בציון 80 לפחות ו/או 4 יח"ל אנגלית, יתקבל כ"סטודנט שלא מן המניין", ובכפוף להשלמת תנאי הסף החסר/ים עד למועד פתיחת שנה"ל. לא הושלמו התנאים עד לפתיחת שנה"ל - תבוטל קבלתו.
 • (**) במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם ייוותרו מקומות פנויים ובהעדר מועמדים נוספים העומדים בתנאי הסף, רשאית וועדת קבלה מיוחדת (שתכלול שני מרצים בכירים מהמחלקה) לשקול קבלתם של מועמדים העומדים בכל תנאי הסף, למעט ציון פסיכומטרי 540 (525-539), ואשר הם בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. המועמדים יוזמנו לריאיון בפני הוועדה. הוועדה רשאית להתנות קבלתו של סטודנט בתנאים.
 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

 

4. לאחר קבלה ללימודים

יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. בהינתן ולא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב וללא שהתקבלה הודעה כלשהי מהמועמד, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 

להרשמה מקוונת למחלקה לארכיטקטורה וחינוך לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו, ולרבות בשל הנחיות משרד החינוך.

 

 


 

תנאי קבלה לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך (M.Ed.Des):

- בעלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה בממוצע 80 ומעלה.

- תעודת הוראה B.Ed (ניתן להשלים תעודת הוראה).

- ראיון קבלה.

 

להרשמה מקוונת לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו, ולרבות בשל הנחיות משרד החינוך.

 

 


 

תנאי קבלה לתוכנית הסבת אקדמאיים להוראה בעיצוב:

- בעלי תואר ראשון/שני מהמוסדות להשכלה גבוהה למקצועות העיצוב בממוצע 80 ומעלה.

 

להרשמה מקוונת להסבת אקדמאיים להוראה בעיצוב לחץ/י כאן

 

---

 

האמור נכון לשנה"ל תשפ"ד בלבד.

המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו, ולרבות בשל הנחיות משרד החינוך.

 

 


 

שימו לב!

 • עקב ריבוי הנרשמים יתקבל רק מספר מועמדים המוגבל לאופי ולתנאי המקצועות הנלמדים. מועמדים מסויימים יתבקשו להמתין אם וכאשר יתפנה מקום.
 • ועדת קבלה - החלטות ועדת הקבלה הן חסויות ואינן ניתנות לערעור.
 • אין המרכז האקדמי ויצו חיפה יכול להתחייב למועד התשובה.
 • אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים, או למועמד שביטל את הרשמתו.

*המרכז האקדמי ויצו חיפה יאפשר קבלה של עד 10 אחוזים חריגים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנדרשים, אך הם בעלי נתונים אישיים מיוחדים אחרים, כגון: תרומה יוצאת מן הכלל לחברה ולקהילה, הצטיינות מיוחדת המגובה במכתבי המלצה, לימודים קודמים רלוונטיים במסגרות שאינן אקדמיות, והתמודדות מרשימה בהיחלצות מרקע כלכלי-תרבותי חלש וזאת לצד זיקה וכשרון בתחומי העיצוב והארכיטקטורה. מועמד בעל נתוני קבלה חריגים מתבקש לפרט בכתב את נסיבותיו ולצרף תיק עבודות, במידה ויוחלט לקבלו, מעבר מוצלח של שנת הלימודים הראשונה יהווה תנאי להמשך הלימודים.

לפרטים אודות רישום וקביעת פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למרכז הייעוץ והרישום.

 

*מועדי המיון הסופיים ישלחו למועמדים שיירשמו