תנאי קבלה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה התחילה!

 

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים במוסד האקדמי מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלליים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו.

 

תנאי הקבלה הכלליים:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

 

יש לך בגרות חלקית או נמוכה?
לא סוף העולם!
אפשר לעשות מכינה באונ' חיפה, ללמוד חזק, להתארגן על ציונים טובים ולשכוח מתעודת הבגרות.

לתנאי הקבלה למכינה ולהרשמה - 
https://mechina.haifa.ac.il/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9d/

*בעלי תעודת סיום מכינה יוכלו להתקבל בכפוף לבחינות הכניסה החוגיות.

 

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 

 


תנאי הקבלה לתואר ראשון בעיצוב גרפי / תקשורת חזותית

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים.

בנוסף, מבחני מיון הכוללים שני שלבים -

שלב א'- מבחן מעשי, המועד הקרוב בתאריך 28.3.2024.

שלב ב'- ראיון אישי והצגת תיק עבודות, המועד הקרוב בתאריכים 10-11.4.2024.

 


תנאי הקבלה לתואר ראשון בעיצוב אופנה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים.

בנוסף, מבחני מיון הכוללים שני שלבים -

שלב א'- מבחן מעשי, המועד הקרוב בתאריך 28.3.2024.

שלב ב'- ראיון אישי והצגת תיק עבודות, המועד הקרוב בתאריכים 10-11.4.2024.

 

 


תנאי קבלה לתואר ראשון בצילום (התמחות בקולנוע)

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים.

בנוסף, מבחני מיון הכוללים שני שלבים -

שלב א'- מבחן מעשי, המועד הקרוב בתאריך 28.3.2024.

שלב ב'- ראיון אישי והצגת תיק עבודות, המועד הקרוב בתאריכים 10-11.4.2024.

 


תנאי קבלה לתואר ראשון בארכיטקטורה

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים.

בנוסף, מבחן פסיכומטרי- בסכם עם ממוצע הבגרויות- ציון מינימאלי 500. מחשבון ציונים

רמת אנגלית מינימאלית- 4 יח' אנגלית בתעודת הבגרות או רמת מתקדמים 1 בציון מבחן אמי''ר/אמיר''ם.

מבחני מיון הכוללים שני שלבים -

שלב א'- מבחן מעשי, המועד הקרוב בתאריך 28.3.2024.

שלב ב'- ראיון אישי, המועד הקרוב בתאריכים 10-11.4.2024.

 

מסלול קבלה ייחודי בחוג לארכיטקטורה – פטור מבחינה פסיכומטרית

המסלול יאפשר קבלה* לשנה''ל תשפ''ה לתואר ראשון בחוג לארכיטקטורה - למשרתי ומשרתות מילואים, חיילים, אנשי זרועות הביטחון ומפונים.
המסלול יאפשר קבלה לתואר ראשון בחוג לארכיטקטורה, על בסיס תעודת בגרות מלאה ללא פסיכומטרי. 
המסלול המיוחד יפתח למועמדים אשר שירתו במילואים 56 יום ומעלה החל משנת 2023 (ה-7.10.23) או אלו ששירתו למעלה מ-21 יום בשנת 2024 (החל מה-1.1.24), וכן לחיילים ואנשי זרועות הביטחון אשר שירתו בשנת 2023 ובשירות בשנת 2024. 
בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים (אישור על שירות מילואים, שירות צבאי או פינוי).

*הקבלה מותנית במעבר בהצלחה של מבחני המיון לחוג.


תנאי קבלה לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך:

- בעלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה בממוצע 80 ומעלה.

- תעודת הוראה B.Ed (ניתן להשלים תעודת הוראה).

- ראיון קבלה.

 

להרשמה מקוונת לתואר שני בעיצוב סביבה וחינוך לחץ/י כאן

 

 


 

שימו לב!

 • האמור נכון לשנה"ל תשפ"ה בלבד.

 • העברת פעילות המכללה לאוניברסיטת חיפה כפופה לאישור הגורמים המוסמכים.

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה שומר על זכותו לערוך שינויים בתנאי הקבלה בהתאם לשיקול דעתו.

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה רשאי לקיים יום מיונים מרוכז למחלקה, ולאחד את שלבי מבחן המיון והריאיון לכדי שלב אחד, אליו יזומנו מועמדים העומדים בתנאי הסף לעיל.

 • המועמדים שעומדים בכל תנאי הסף, והם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (ביחס לכל מחלקה בנפרד) יתקבלו ללימודים במעמד של "סטודנט מן המניין", וזאת עד למילוי מכסת הסטודנטים המקסימלית במחלקה. יודגש- תנאי הסף הם רף מינימלי, לא כל מי שעומד בתנאי הסף יתקבל ללימודים.

 • במקרים מיוחדים לקראת סיום תהליך הקבלה, אם וכאשר מספר המקומות הפנוי קטן יותר ממספר המועמדים הבאים בתור ושנמצאים כולם באותה נקודת חתך מבחינת שקלול הנתונים,  תהיה ועדת הקבלה רשאית להעדיף ולקבל מועמדים בעלי ציון בגרות גבוה יותר משאר המועמדים שכאמור נמצאים באותה נקודת חתך.

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה ישקלל את נתוני מבחן המיון והריאיון של המועמדים.

 • אין המרכז האקדמי ויצו חיפה יכול להתחייב למועד התשובה.

 • פתיחת הלימודים בתוכניות השונות מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.

 • ועדת קבלה - החלטות ועדת הקבלה וועדת הערעור הן חסויות. החלטות ועדת הערעור אינן ניתנות לערעור.

 • מועמד שלא התקבל רשאי להגיש ערעור על ההחלטה למחלקה אליה ביקש להירשם. הערעור ידון על ידי צוות הכולל את ראש המחלקה ונציג מחלקת רישום. הצוות ידון בערעור ויעדכן את המועמד בהחלטה תוך 15 ימי עבודה.

  מועמד שנכשל בבחינה ו/או בראיון לא יתקבל ללימודים במחלקה.

 • אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים, או למועמד שביטל את הרשמתו.

 • מועמד שלא מתקיים אצלו תנאי הסף מבחן יע"ל בציון 120 לפחות, והוא נמנה על בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר, יתקבל כסטודנט על תנאי עברית ויידרש להשלים את תנאי הסף החסר עד תום שנה א' ללימודים. במידה ולא הושלם התנאי עד תום שנה א' ללימודים -  יהיה המרכז רשאי להפסיק את לימודיו.

 • לאחר קבלה ללימודים יישלח מכתב קבלה אל כל מועמד שיתקבל ללימודים, הכולל דרישה לתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד. לא שולמה המקדמה במועד הנקוב במכתב ו/או לא הגיש המועמד בקשה לדחות את מועד תשלום המקדמה, ייחשב המועמד כמי שוויתר על מקומו במחלקה על כל המשתמע מכך, והמחלקה תהא רשאית לקבל מועמד אחר במקומו.

 • המרכז האקדמי ויצו חיפה יאפשר קבלה של עד 10 אחוזים חריגים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנדרשים, אך הם בעלי נתונים אישיים מיוחדים אחרים, כגון: תרומה יוצאת מן הכלל לחברה ולקהילה, הצטיינות מיוחדת המגובה במכתבי המלצה, לימודים קודמים רלוונטיים במסגרות שאינן אקדמיות, והתמודדות מרשימה בהיחלצות מרקע כלכלי-תרבותי חלש וזאת לצד זיקה וכשרון בתחומי העיצוב והארכיטקטורה. מועמד בעל נתוני קבלה חריגים מתבקש לפרט בכתב את נסיבותיו ולצרף תיק עבודות, במידה ויוחלט לקבלו, מעבר מוצלח של שנת הלימודים הראשונה יהווה תנאי להמשך הלימודים (התנאי יפורט במכתב הקבלה).

 

לפרטים אודות רישום וקביעת פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למרכז המידע והרישום.