לימודים

נשיא המרכז האקדמי, פרופ' דוד אלכסנדר:

"תפקידו העיקרי של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך הוא להכשיר מעצבים-מורים / מורים-מעצבים כ"אדריכלי תרבות" (*Architect Cultural) שיהוו, בעת ובעונה אחת, מתווכים בין המציאות המקומית להשתקפותה בתקשורת החזותית, ו"סוכני שינוי" - יוצרים המחויבים לפרשנותן מחדש ולעיצובן החדשני - כך, בגבולות עבודתם המקצועית- בסטודיו, בחדר-העריכה, באולפן ולמול המחשב – וכך במעורבותם הקהילתית".

 

* מונח - Cultural Architect הושאל מן הפסיכולוגיה המודרנית על-מנת להגדיר מנהיג המקדם חזון בדבקות ובהתמדה עד להתממשותו

קרא עוד