מלגות והלוואות

כלל נושאי מלגות, הלוואות, מילואים, הריון ועוד הינם בטיפול של דקנאט הסטודנטים.

 • דיקנית הסטודנטים- טל תמיר 
 • רכזת מעורבות חברתית, חלי עמר 04-8562514
 • רכזת מלגות- מירי אטיאס 04-8562505

שעות הקבלה:

 • יום א' 15:00-09:00
 • יום ג' 15:00-13:00
 • יום ד' 15:00-09:00

מלגות לימודים:

מלגות מטעם המוסד מוענקות לסטודנטים הנזקקים לסיוע כלכלי עפ"י קריטריונים קבועים:

 • המצב הכלכלי של הסטודנט יחסית לכלל מבקשי המלגות באותה שנה.
 • מקום מגורים.
 • מאמץ שהסטודנט משקיע במימון לימודיו,
 • פעילות למען הקהילה,
 • היקף לימודים והישגים אקדמיים.

טופס בקשה למלגות סיוע לתואר ראשון:
טופס בקשה למלגת סיוע לזוגות נשואים ומשפחות | טופס בקשה למלגת סיוע לרווקים/ות

המועדים להגשת בקשות לסיוע מתפרסמים על גבי לוחות המודעות ובמיילים הנשלחים לסטודנטים.

במוסד פועלות קרנות המעניקות מלגות לימודים לסטודנטים אשר תורמים מזמנם וכישוריהם לקהילה.
פרטים על הקרנות, המלגות והמועדים להגשת בקשות לקרנות אלו מתפרסמים על לוחות המודעות ובמיילים הנשלחים לסטודנטים.

הלוואות שכר לימוד מגופים חיצוניים:

כסטודנט במכללה ניתן ליהנות מהלוואות ומסלולי מימון אטרקטיביים באמצעות גופים חיצוניים.
גופים אילו ומסלוליהם משתנים מידי שנה. ניתן להתעדכן במסלולים הקיימים מידי שנה במדור שכר לימוד או אצל דקאנט הסטודנטים.

פר"ח:

פרויקט פר"ח מיועד לסטודנטים הלומדים בתוכנית האקדמית ומזכה במלגת לימודים. במסגרת הפרויקט נפגש הסטודנט פעמיים בשבוע עם חניך לצורך מתן עזרה חינוכית ולימודית. השתתפות בפרויקט מזכה את הסטודנט בשעות בחירה בהתנסות בהוראה.
ההרשמה לפר"ח מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט במהלך הקיץ באתר: www.perach.org.il

פרויקט הנצחה:

הדרכת תלמידי תיכון לאורך השנה בפרויקט הנצחת נופלים בשירות הצבאי ובפעולות האיבה.

להורדת הקול קורא

 

מילואים:

שירות מילואים:

המכללה עושה כמיטב יכולתה על מנת לסייע לסטודנט המחוייב בשירות מילואים במהלך לימודיו.
המכללה פועלת להקל על הסטודנט המשרת במילואים את השתלבותו המחודשת במסגרת הלימודים ולסייע לו להשלים את המטלות האקדמיות והמקצועיות לקראת סיום לימודיו.

ולת"ם:

סטודנט הנקרא לשירות מילואים במהלך שנת הלימודים רשאי להגיש בקשה לדחיית מועד ההתייצבות-ולת"ם.
לצורך הגשת ולת"ם ו/או תיאום בין המכללה וצה"ל לנושא: דחיית שירות מילואים, קיצורו/או סיוע בהגשת הבקשה, יש לפנות בצירוף תצלום הצו, אישור סטודנט ומכתב פניה לולת"ם למזכירת המנהל האקדמי: מירי אטיאס. 

רכז המילואים:

הטיפול בסטודנטים במילואים ירוכז בדיקאן הסטודנטים.
ניתן לפנות לסיוע בתחומים הבאים:

קביעת התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.
מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במכללה לצורך ביצוען.
טיפול בתלונות בנושא ביצוע ההתאמות.

סטודנט המבקש לממש זכאותו להתאמות בגין שירות מילואים יפנה טרם צאתו למילואים לדיקנית הסטודנטים: טל תמיר לתאום הסיוע לאחר חזרתו משירות המילואים.
הפניה מחייבת הצגת צו קריאה למילואים והצגת אישור מילואים עם סיומם.

ההחלטה בדבר ההתאמות המבוקשות מתקבלת בהתאם לעקרונות "כללי זכויות הסטודנט" (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) תשע"ב 2012 כפי שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

הריון ולידה במהלך הלימודים:

מגמת המכללה לאשר לסטודנטית ההרה והיולדת את מירב ההקלות המתאפשרות בהתחשב בתוכנית הלימודים והמטלות האקדמיות הנדרשות:

 • במידה והלידה מתרחשת בתקופת מבחנים והגשות יאושרו ליולדת מועדים חריגים.
 • סטודנטית יולדת תהיה זכאית למסור עבודה באיחור מהתאריך הקבוע בתיאום מראש עם ראש המחלקה.
 • ניתן לאשר פיצול לימודים עקב הלידה (בשנת הלידה) ללא עלות כספית נוספת מעבר ל - 100% שכר לימוד כולל.
 • ככלל, כל בקשה להקלה בעקבות הריון ולידה תועבר בכתב לראש המחלקה מבעוד מועד, לאישור בכפוף לדרישות האקדמיות ומטלות הקורס.