ארכיטקטורה וחינוך

ראש המחלקה - פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו:

" ארכיטקטורה הנה מקצוע מולטי- דיסציפלינרי, רחב, מאתגר... היא הבמה של המרחב בו אנו חיים ופועלים, הפרשנות לחלומות אותם אנו טווים, הבית בו אנו גרים...  הגישה הרעיונית ותוכן הלימודים במחלקה מטפחים את הגישה הכוללנית לתכנון, המדגישה את האיזון בין תכנון ועיצוב, טכנולוגיה והנדסה, פילוסופיה ואמנות, תאוריה וחינוך. במהלך לימודיו עובר הסטודנט תהליך שלם המדגים את תפישה זו של שילוב בין המקצועי, הרעיוני והנסייני. המחלקה מחויבת לשאלות חברתיות, פוליטיות, כלכליות וסביבתיות, הן מקומית והן גלובלית, מתוך אמונה כי על האדריכל להיות מעורה בקונטקסט החברתי, טכנולוגי ותרבותי, כחלק בלתי נפרד מעולם העצוב והתכנון".

 

*המידע מעודכן לשנת הלימודים תשע"ט 2018 - 2019