מקום בעיר - העיר כמקום

הגשה בסטודיו לתכנון אדריכלי שנה א׳. 
התערבות ברקמת העיר התחתית של חיפה, כהתנסות ראשונית בכלים ארכיטקטוניים והשפעתם על המרחב.

בהנחיית פרופ׳ אדר׳ הורציו שוורץ, אדר׳ ניבה אבירם, אדר׳ דליה מסר-זמורה, אדר׳ אורן און