לוח השנה האקדמית תשפ"ד 2023/24

סמסטר א'

פתיחת שנה"ל

יום א', י"ט טבת

31.12.23

בחירות לרשויות המקומיות - יום שבתון *

יום ג', כ' שבט

30.01.24

סיום לימודים סדירים - סמסטר א'

יום ו', ה' אדר ב'

15.3.24

בחינות והגשות סמסטר א'

יום א', ז' אדר ב'
עד יום ו' , ד' ניסן

17.3.24
12.4.24

 
* מועד הבחירות לרשויות המקומיות נקבע ע"י משרד הפנים, במידה ויחול שינוי במועד בשל המצב, הלוח יעודכן בהתאם.
 

סמסטר ב'

תחילת סמסטר ב׳

יום א', ו' ניסן

14.4.24

חופשת פסח

מיום ד', ט' ניסן

עד יום ב', כ"א ניסן (הלימודים יתחדשו ביום ג', כ"ב ניסן, 30.4.24)

17.4.24

29.4.24

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (לימודים עד 18:00) יום א', כ"ז ניסן 5.5.24
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל (לימודים עד 18:00) יום א', ד' אייר 12.5.24
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ב', ה' אייר 13.5.24
חופשת יום העצמאות יום ג', ו' אייר 14.5.24
חופשת חג השבועות

יום ג', ה' סיון

עד יום ד', ו' סיון

11.6.24

12.6.24

יום הסטודנט ייקבע בהמשך  
סיום סמסטר ב' יום ה', י"ב תמוז 18.7.24
בחינות והגשות סמסטר ב' - מועד א'

מיום ו', י"ג תמוז

עד יום ו', כ"ז תמוז

19.7.24

2.8.24

בחינות והגשות סמסטר ב' - מועד ב'

מיום א', כ"ט תמוז

עד יום ו', י"ב אב

4.8.24

16.8.24

חופשת ט' באב (לא יתקיימו בחינות ביום זה) יום ג', ט' באב 13.8.24