לוח השנה האקדמית תשפ"ד 2023/24

סמסטר א'

פתיחת שנה"ל

יום א', י"ט טבת

31.12.23

בחירות לרשויות המקומיות - יום שבתון *

יום ג', כ' שבט

30.01.24

סיום לימודים סדירים - סמסטר א'

יום ו', ה' אדר ב'

15.3.24

בחינות והגשות סמסטר א'

יום א', ז' אדר ב'
עד יום ו' , ד' ניסן

17.3.24
12.4.24

 
* מועד הבחירות לרשויות המקומיות נקבע ע"י משרד הפנים, במידה ויחול שינוי במועד בשל המצב, הלוח יעודכן בהתאם.
 

סמסטר ב' (מועדים יפורסמו בהמשך)

תחילת סמסטר ב׳

יום א', ו' ניסן

14.4.24