לוח השנה האקדמית תשפ"א 2020/21

סמסטר א'

קורסי קדם

ימים א'-ה', כ"ג תשרי-כ"ז תשרי

11-15.10.20

פתיחת שנה״ל

יום א', ל' תשרי

18.10.20

חופשת חנוכה

יום א', כ"ז כסלו (אין לימודים)

13.12.20

סיום לימודים  הסדירים - סמסטר א'

יום ו', ט' שבט

22.1.21

בחינות והגשות 

יום א', י"א שבט
עד יום ו' , ל' שבט

24.1.21
12.2.21

בחינות מועד ב׳

יום א', ב' אדר
עד יום ד', י"ב אדר

14.2.21
24.2.21

חופשת פורים (תענית אסתר)

יום ה', י"ג אדר (אין לימודים)

25.2.21

 

סמסטר ב'

תחילת סמסטר ב׳

יום א', ט"ז אדר

28.2.21

חופשת פסח

יום ו', י"ג ניסן
עד יום ו', כ' ניסן (אין לימודים)

הלימודים יתחדשו ביום ראשון 4.4.21

26.3.21
2.4.21

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום ד', כ"ה ניסן (לימודים עד 16:00)

7.4.21

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות איבה

יום ג', א' אייר (לימודים עד 16:00)

13.4.21

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות איבה

יום ד', ב' אייר (אין לימודים)

14.4.21

יום העצמאות

יום ה', ג' אייר (אין לימודים)

15.4.21

יום הסטודנט 

יום ג' כ"ט באייר (אין לימודים)

11.5.21

חג שבועות

יום א'-ב', ה'-ו' סיון (אין לימודים)

16-17.5.21

סיום לימודים  הסדירים - סמסטר ב'

יום ו', ח' תמוז

18.6.21

בחינות והגשות

יום א', י' תמוז
עד יום ו', ז' אב

20.6.21
16.7.21

בחינות מועד ב' 

יום א', ט' באב
עד יום ו' , י"ד אב

18.7.21
23.7.21