לוח השנה האקדמית תשפ"ג 2022/23

סמסטר א'

פתיחת שנה"ל

יום א', כ"ח תשרי

23.10.22

בחירות - יום שבתון יום ג', ז' חשון 1.11.22

חופשת חנוכה (אין לימודים)

יום א', א' טבת

25.12.22

סיום לימודים סדירים - סמסטר א'

יום ו', ה' שבט 

27.1.23

בחינות והגשות מועד א'

יום א', ז' שבט
עד יום ו' , ג' אדר

29.1.23
24.2.23

בחינות מועד ב׳ תתקיימנה במהלך סמסטר ב'

 

 

 

סמסטר ב'

תחילת סמסטר ב׳

יום א', ה' אדר

26.2.23

חופשת פורים (אין לימודים) יום ג', י"ד אדר 7.3.23

חופשת פסח (אין לימודים)

יום ד', י"ד ניסן
עד יום ד', כ"א ניסן

5.4.23
12.4.23

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (לימודים עד 16:00)

יום ב', כ"ו ניסן

17.4.23

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות איבה (לימודים עד 16:00)

יום ב', ג' אייר

24.4.23

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות איבה (אין לימודים)

יום ג', ד' אייר 

25.4.23

יום העצמאות (אין לימודים)

יום ד', ה' אייר

26.4.23

ערב שבועות (אין לימודים) יום ה', ה' סיון 25.5.23
חג שבועות (אין לימודים) יום ו', ו' סיון 26.5.23

יום עיון וחקר

יום א', ט"ו סיון

4.6.23

יום עיון וחקר יום ב', ט"ז סיון 5.6.23
יום הסטודנט יום ה'- ייקבע בהמשך  

סיום לימודים סדירים - סמסטר ב'

יום ו', כ"ז סיון

16.6.23

בחינות והגשות

יום א', כ"ט סיון
עד יום ו', כ"ה תמוז

18.6.23
14.7.23

בחינות מועד ב' 

יום א', כ"ז תמוז
עד יום ו' , ג' אב

16.7.23
21.7.23